Ordbog

A
 • A.I (Artificial intelligence)

  Intelligens demonstreret af maskiner. Overordnet set dækker terminologien over både ”Deep Learning” og ”Machine Learning”, som enhver teknologi der muliggør kunstig intelligens ved brug af logik, regelsæt, beslutningsprocesser mv.

 • Above-the-Line

  Synlig kommunikation/aktiviteter såsom massemedier, f.eks. annoncer, tv-reklamer etc...

 • Ad blocking

  Et program, der fjerner/blokerer reklamer fra en hjemmeside.

 • Ad Exchange

  Ad Exchange er en teknologisk platform for køb og salg af online annonceplads. Der sælges på målgruppe niveau ud fra cookie-baseret teknologi.  Prisen er auktionsbaseret, og der købes ind i et netværk og ikke på enkelte sider.

   

 • Ad Fraud

  Falske visninger (impressions), eller visninger der ikke ses af mennesker

 • Addressable advertising

  1:1 markedsføring ofte på baggrund af et identificeret ID eller login data. Ved addressable TV-markedsføring er det muligt at vise forskellige annoncer til forskellige husstande baseret på brugerdata.

 • Adserver

  Et stykke AdTech, som er omdrejningspunkt for hosting, tracking og kampagneeksekvering

 • Adstock

  Afledt effekt af kommunikationen. Dvs. effekt nu, men også over længere tid.

 • Advertorial

  Kan beskrive en klassisk annonce, der er udformet så den forveksles med en almindelig artikel. I denne form er man forpligtet til at skrive teksten 'annonce' for klart at markere, at afsenderen ikke er mediet og således ikke en del af det redaktionelle.

  Begrebet kan også omfatte velafgrænset redaktionelt indhold, som er skabt i samarbejde mellem mediet og en annoncør.

 • AdWords

  AdWords er Googles produkt til søgeordsbaseret onlineannoncering. Se i øvrigt SEM.

 • Affiliate Marketing

  Disciplin hvor typisk mindre websites og databaser fra online nyhedsbreve anvendes og afregnes som salgskanal.

 • Affinitet (Affinity)

  Kvantitativt defineret affinitetsindeks:

  Et forholdstal, der angiver mediets dækning i målgruppen i forhold til dækningen af alle personer, dvs. hvor meget målgruppen overforbruger det enkelte medie i forhold til resten af befolkningen.

  Et udtryk for Målrettethed.

   

  Kvalitativt defineret affinitetsindeks:

  Udtrykker målgruppens ”forhold” til mediet eller hvor intensivt mediet bruges:

  Hvor meget målgruppen værdsætter mediet

  I hvor høj grad målgruppen vurderer at få udbytte af forbruget af mediet

 • Algoritme

  En formel eller regelsæt som hjælper med at determinere/forudsige et specifikt resultat

 • Annoncegruppe

  Også kendt som adgroup. I søgeordskampagner indsætter man i annoncegruppen søgeord der er relevante for kampagnen og skriver de tekstannoncer, slutbrugeren ser.

 • Annonceposition

  Annoncepositionen i SEM for en given annonce udregnes ud fra forskellige kriterier såsom kvalitetsresultatet konkurrencesituationen. Jo højere en placering desto bedre.

 • Annonceudvidelser

  Annonceudvidelser er i SEM en måde at vise flere informationer end man kan i en normal tekstannonce. Det kan fx være links til specifikke undersider, telefonnumre eller adressen til en butik.

 • Anonyme oplysninger

  Anonyme oplysninger kan ikke længere identificere eller identificeres til en fysisk person, selvom alle hjælpemidler, der med rimelighed kan forventes at blive brugt til identificeringen, tages i betragtning.

 • App

  Applikation

  En app er et program, som kan anvendes på mobile platforme, som f.eks. smartphones og tablets.

 • Assist Score

  Forholdet mellem hvor mange salg et medie har medvirket i forhold til, hvor mange Last Click Count-salg, mediet er blevet tilskrevet.

 • Attribution/Attribuering

  Attribuering er den marketingkilde, der bliver tillagt værdi for en konvertering. Oftest vil det være sidste klik (Post-click) eller sidste visning (post-impression), der bliver tillagt værdi, selvom der har været mange flere marketingkilder/berøringspunkter, som har influereret brugeren (referrals) i købsbeslutningen. Se også Consumer Journey og Path to Conversion.

 • Audience

  Gruppering af online brugere baseret på cookies. Brugere/cookies kan være identificeret indenfor en specifik kontekst, interesse eller adfærd og dermed tilhøre et specifikt Audience.

 • Augmented reality

  Er en teknologi, som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data, for eksempel ved brug af grafik og lyd.

 • Auktion

  Både programmatic display og SEM fungerer ved hjælp af et auktionsprincip, hvor placeringen afhænger af pris, relevans og konkurrencesituationen i det givne øjeblik.

 • Automation / automatisering

  Software der tillader dig at automatisere manuelle opgaver

B
 • Backloaded

  Beskriver en strategi på kampagneniveau, hvor vægten af kampagnetrykket placeres sidst i kampagneperioden.

 • Barter

  Betegnelse for et system, hvor man bytter varer og tjenester.

  Inden for Marketing et begreb, hvor virksomheden/annoncøren betaler med varer, tjenester eller andet end penge til et medie for annonceplads.

 • Basesalg

  Et salg der ville blive foretaget uagtet om forbrugeren udsættes for direkte annoncering.

 • Behavioural Targeting

  En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger.

  Går ud på at vise bannere til brugere med en bestemt adfærd på Internettet.

 • Below-the-Line

  Mindre synlig kommunikation såsom DM, Point-of-Sale (POS), gaver etc.

 • Benchmark

  En standard (gennemsnit) man sammenligner med.

 • Big Data

  Indsamling, opbevaring, analyse, behandling og fortolkning af enorme mængder af data.

 • Binging

  Henviser til en adfærd, hvor forbrugerne hengiver sig fuldstændig til noget specifikt indhold, som de ser/oplever igen og igen og fordyber sig i over længere tid.

 • Biometriske målinger

  Bliver brugt til at måle og analysere karakteristika knyttet til menneskers fysiologi eller adfærd.

 • Blockchain

  En blockchain er en distribueret database uden en central ejer, der er indeholder en kæde af krypterede datablokke. En datablok kan indeholde hvilken som helst information, så som ejerskab, ID mv. En blockchain vokser hver gang en ny datablok tilskrives og distribueres i netværket. Der ikke er mulighed for at ændre i eksisterende data, hvilket gør den sikker mod svindel.

 • Blog

  En blog (eller weblog) er korte tekster på en hjemmeside skrevet af en eller flere personer.

  Indholdet i en blog bliver defineret af bloggeren (personen eller gruppen, som skriver eller redigerer en blog), og giver ofte mulighed for, at andre kan kommentere på indlægget.

 • Brand Equity

  Mærkets merværdi, som tilføres via en forbruger- og markedsrespons.

  Består af tre komponenter: mental, adfærdsmæssig og finansiel mærkeværdi.

 • Brand safety

  En beskrivelse af det miljø man gerne vil vises i med sine annoncer på nettet, og sikringen af dette

 • Broadsheet

  et populært avisformat karakteriseret ved lange, vertikale sider på typisk 22 tommer eller længere.

  Standardformatet i Danmark angives som 8 spalter bredde x 520 mm højde, hvilket samlet set anføres som 4160mm.

 • Bruttodækning

  Summen af de enkelte mediers dækningstal i en mediekombination, udtrykt procentvis eller i antal personer.

  Bruttodækningen er et udtryk for det totale antal eksponeringer, hvorfor bruttodækningen kan overstige 100%.

  Bruttodækning kan også udtrykkes som GRP.

 • Bruttofrekvens

  Beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der har set en annonce/spot i en given kampagne mindst x antal gange (1+, 2+, 3+, 4+...).

  Kaldes også for den akkumulerede frekvensfordeling.

  Bruttofrekvens 1+: se Nettodækning.

 • Burst

  Udtryk for en strategi, hvor kampagnetrykket er koncentreret til en afgrænset periode med højt tryk.

  Kampagneaktiviteterne kan således være afgrænset til en eller få kampagner over f.eks et år.

C
 • Chatbot

  Ordet kan forklares i to dele: Chat og roBot. En chat er en samtale der foregår i tekst eller tale gennem et device. Det kan eksempelvis være din mobiltelefon eller computer. En bot eller roBOT fungerer som en robot, som automatiserer et manuelt stykke arbejde. En chatbot er derfor et værktøj, som kan bevare spørgsmål inden for en given ramme. Med andre ord, så er en chatbot aldrig klogere eller dygtigere, end det vi gør dem til.

 • Clickbait

  Når en overskrift eller call to action (CTA) bliver brugt som lokkemiddel, alene for at få en bruger til at klikke. Oftest lever det indhold brugeren kommer ind på eller møder ikke op til overskriftens forventning.

 • Consumer Journey

  Beskriver forbrugerens vej fra latent behov over involvering og overvejelse til aktiv beslutning.

 • Contextual Targeting

  En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger.

  Går ud på at vise bannere med udgangspunkt i den enkelte hjemmesides indhold (f.eks. artikler).

 • CPA

  Cost Per Action

  Det engelske udtryk for pris pr. udført handling.

  En særlig afregningsform på online kampagner.

  Se også relaterede begreber CPO, CPC og CPL.

   

 • CPC

  CPC- Cost Per Click, på dansk pris pr. klik.

  En særlig afregningsform på online kampagner.

   

 • CPL

  CPL- Cost Per Lead, på dansk pris pr. lead er omkostningen ved at skaffe en tilmelding eller forespørgsel, og benyttes ofte som betalingsmodel for annoncøren.  CPL kan f.eks. være betaling pr. tilmelding til nyhedsbreve eller konkurrencer, samt oprettelse af profiler samt f.eks. udfyldelse af kontakt- og forespørgselsformularer.

   

 • CPM

  CPM - Cost pr. mille, på dansk pris pr. tusind visning.

   

   

 • CPO

  Cost Per Order

  Det engelske udtryk for pris pr. ordre.

  En særlig afregningsform på online kampagner.

  Se også relaterede begreber CPA, CPC og CPL.

   

 • CPP

  CPP (Cost per Point)

  Den investering der kræves for at opnå 1 TRP (1 GRP).

   

 • CPT

  Cost per Thousand

  er et engelsk udtryk for kontaktpris.

 • CRM

  Customer Relationship Management. Baserer sig ofte på 1. parts data (kunder, brugere, loginoplysninger mv) og hvordan man som virksomhed håndterer og arbejder med dette i en marketingsammenhæng. Der er kommet særlige regler her for efter indtrædelsen af GDPR. CRM-data er ofte noget af den data, virksomheder bruger en DMP til at håndtere.

 • Cross-Device

  Bruges ofte i sammenhæng med marketingaktiviteter eksekveret på tværs af brugerens devices/apparater (smartphone, tablet, computer). Dvs. at brugeren kan blive eksponeret for en annonce på flere forskellige devices.

 • CTR

  CTR- Click Through Rate, på dansk klikrate. Udtrykket betegner det gennemsnitlige antal klik pr. hundrede visninger, anvist i procenter.

   

D
 • Data-drevet marketing

  Når marketingsaktiviteter er baseret på data. Det giver bl.a. mere effektive medieindkøb, da vi på baggrund af data bedre kan målrette og kommunikere til de rette og relevante brugere og derved undgå at skyde med spredehagl og ramme ikke relevante brugere med et ikke relevant budskab.

 • Deep Learning

  Underelement af ”Machine Learning” der efterligner hjernes opbygning af neurale netværk til at skabe algoritmer, som kan træne sig selv i at udføre opgaver indenfor bl.a. ansigtsgenkendelse, stemmegenkendelse og ordgenkendelse, som vi kender det ved Siri, Alexa osv.

 • Deep Linking

  Deep linking er en betegnelse for oprettelsen af et hyperlink, der henviser til en specifik underside på et website, som ligger dybere i websitets struktur end forsiden.

 • Demand Site Platform

  En digital platform, som giver de digitale annoncører mulighed for at udbyde, handle og udveksle annoncering og data over internettet. Det er en auktionsbaseret platform, hvor realtidspriser og -udbud fremgår (f.eks. udbud og priser på bannerannoncer eller data vedr. målgruppens adfærd på internettet).

   

 • Display Annoncering

  Display annoncering er synonym med banner annoncering. Display annoncer kan både være statiske eller animeret, hvoraf de animerede giver mulighed for at skifte billeder eller budskaber løbende.

 • Display Netværk

  Betegnelse for en gruppe display medier, som i fælleskab danner et netværk. Eksempler på medier, som udbyder muligheden for at indkøbe i et display netværk, er Google og Xaxis, hvor netværkets annoncer bliver vist for brugeren i henhold til annoncens relevans for brugeren.

 • Disrupting

  Vi ser flere og flere virksomheder og brands disrupte brancher. Über har disrupted taxabranchen, streamingtjenesterne har disrupted måden, hvorpå vi konsumerer videoindhold, og Airbnb har disrupted Hotelbrachen - for blot at nævne et par stykker.

 • DMP (Data Management Platform )

  Data Management Platform til datakonsolidering. Data bruges ofte med et digital marketingsformål til bl.a. at opsamle brugerdata og generere segmenter/audiences. (se også Audiences).

 • Dobbeltdækning

  Et udtryk for det antal personer i en given målgruppe - absolut eller relativt - i en given målgruppe, der har været i sanseposition (læst/set/hørt) over for to media (eller flere), således at de ved annoncering i begge media kommer i sanseposition mere end én gang.

  Dobbeltdækningen har betydning ved vurdering af nettodækningen ved en kombination af medier, idet den er udtryk for et "spild", hvis kriteriet for mediaplanen alene er, at bringe så mange som muligt i målgruppen i sanseposition (mindst én gang) over for budskabet.

  • Høj dobbeltdækning maksimerer frekvensen
  • Lav dobbeltdækning maksimerer nettodækningen
 • DPO

  Data Protection Officer, altså en databeskyttelsesrådgiver

 • Dækning

  Ved et medies dækning forstås den andel (i procent eller antal personer) i en given målgruppe, der eksponeres ved anvendelse af mediet.

 • Dækningspotentiale

E
 • E-mail Marketing

  Disciplin, hvor e-mails anvendes i markedsføringen.

  Elektroniske nyhedsbreve er et eksempel på denne kommunikationsform.

 • Earned Media

  Indgår i en ny samlet terminologi omkring gruppering af mediekanaler.

  Engelsk udtryk for de mediekanaler og/eller den omtale, som forbrugerne af egen drift skaber. Og beskrives ofte som den opmærksomhed eller omtale som virksomheden/annoncøren har gjort sig fortjent til (både positivt eller negativt).

  Earned Media er primært opstået ifbm. de digitale og særligt de sociale medier, hvor brugerne diskuterer, kommenterer, anbefaler og anmelder virksomheder/produkter/mærker. Dog kan klassisk PR også beskrives som en Earned Media kanal.

  Denne gruppe af mediekanaler er kendetegnet ved:

  • Opfattes ofte mere troværdige
  • Mulighed for at opbygge equity som konkurrenter ikke umiddelbart kan påvirke
  • Kan være kosteffektive
  • Manglende kontrol med timing og budskab

  Se relaterede begreber Owned Media samt Paid Media.

 • Effektiv dækning

  Udtrykker den andel, der har været eksponeret i det effektive frekvensinterval.

 • Effektiv Frekvens

  Fuld budskabsforståelse.

  Det (subjektivt eller analysebaserede) antal eksponeringer, der skal til for at realisere/udløse den ønskede respons i målgruppen.

  Den effektive frekvens udtrykkes som regel som et interval (frekvensområde).

 • Eksponering

  Påvirkning af målgruppen.

  Udtryk for at en given person har mulighed for at se en annonce eller reklame.

  Personen skal ikke blot have været i sanseposition, men også haft kontakt og dermed reel mulighed for at opfatte og bearbejde budskabet.

 • Eksponeringsfrekvensfordeling

  Beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der er blevet eksponeret for en given kampagne henholdsvis 1 gang, 2 gange, 3 gange o.s.v.

 • Engagement Score

  Et mål for engagement, dvs. hvor meget energi et individ lægger i en given handling.

F
 • Fast Laning

  Bruge teknologi til at forkorte ventetiden for utålmodige kunder.

 • Flash

  Flash er et program udviklet af Adobe, som gør det muligt at se Flash-elemtenter (grafiske elementer og animationer) i f.eks. en browser. Man kan bl.a. anvende Flash til at opbygge hjemmesider og spil.

  Flash anvender filformatet ’.swf’.

 • Flighting

  Udtryk for en indrykningsstrategi over tid, hvor kampagnetrykket er spredt ligeligt ud over f.eks et år med lige mange kampagner og pauser.

 • Freemium

  Forretningsmodel, hvor en basisudgave af et produkt eller en service tilbydes gratis, men hvor der opnås fordele ved at opgradere til en betalt version.

 • Frontloaded

  Udtryk, der beskriver en strategi på kampagneniveau, hvor vægten af kampagnetrykket er placeret i starten af kampagneperioden.

G
 • Gallup Kompas

  Psykografisk segmenteringsværktøj, som giver indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil.

  Udviklet af analysevirksomheden TNS Gallup.

 • Gamification

  Integrationen af spil-relateret elementer i software og herunder bl.a. annoncering for at få brugeren til i højere grad at interagere med specifikt indhold.

 • GDPR (The General Data Protection Regulation)

  Fra den 25. maj 2018 trådte en ny europæisk persondataforordning i kraft: The General Data Protection Regulation (GDPR). Persondataforordningen giver borgere i EU og EØS større kontrol over deres personlige data og sikkerhed for, at deres information beskyttes i hele Europa.

 • Gennemsnitlig frekvens

  Gennemsnitligt antal gange en person i målgruppen har set en reklame/er blevet eksponeret.

 • Gennemsnitlig OTH

  Opportunity to Hear

  Gennemsnitligt antal gange en person i målgruppen har været i sanseposition over for en given radiokanal.

 • Gennemsnitlig OTS

  Opportunity to See

  Gennemsnitlig antal gange en person i målgruppen har været i sanseposition for et givet printmedie.

 • Geo Targeting

  En optimeringsdisciplin, hvor indhold og mængde af kommunikationen målrettes i forhold til individets geografiske lokation, f.eks. land og postnummer. Geo targeting forudsætter selvsagt et kendskab til individets geografiske lokation, og anvendes især inden for online markedsføring.

 • Geofencing

  Geografisk-begrænset marketing. Ved at opsætte en virtuel barriere omkring et specifikt geografisk område, kan vi lave målretning udelukkende til personer, der befinder sig indenfor dette område. Det kan fx være indenfor en radius af 1km fra en pågældende butik.

 • Google AdWords

  Annonceform på Google, hvor annoncen vises ved siden af søgeresultatet, når brugeren søger på et eller flere af annoncørens på forhånd udvalgte søgeord. Herefter kan brugeren klikke sig ind på annoncen, hvortil annoncøren betaler Google pr. klik.

 • Google Displaynetværk

  Google Displaynetværk (også kendt som GDN) er Googles bud på et annoncenetværk, hvor man kan købe annonceringsplads til bannere ud fra kriterier som fx kontekst eller målgruppe.

 • Google Merchant Center

  Google Merchant Center er et værktøj der hjælper annoncører med at få uploadet produkt-informationer direkte til Google Shopping.

 • Google My Business

  Google My Business, der tidligere hed Google Places, er et produkt, hvor man kan oprette virksomhedsoplysninger, så butikker kan findes i Google Maps.

 • Google Shopping

  Google Shopping er et produkt, hvor varer bliver vist direkte i Googles interface, så brugere bedre kan sammenligne produkter og priser uden at skulle besøge flere websites.

 • Google-netværket

  Googles netværk består helt overordnet i to enheder: Søgenetværket, der tæller Googles søgeresultater, Google Maps og lignende og Displaynetværket, der tæller blandt andet YouTube, Gmail og andre tjenester.

 • GRP

  Gross Rating Points

  Som TRP - dog er målgruppen A12+/A13+ (alle personer)

 • Grænsekontaktpris

  Betegner den merpris, som en annoncør skal betale for at få kontaktmulighed gennem et givet medium med personer, der hidtil ikke har haft mulighed for at se den pågældende annonce.

  Ofte angivet som hvad det koster at eksponere yderpersoner ved en indrykning i et givet medium.

 • GSR (Galvanic Skin Response)

  Måling af følelsesmæssig stimulering ved hjælp af mængden af svedsekretion fra svedkirtlerne.

 • Guerilla Marketing

  Guerilla Marketing er en kommunikationsform, som er målrettet en potentiel marketingmæssig værdiskabelse i Word-of-Mouth.

  Guerilla Marketing kan f.eks. praktiseres ved at gennemføre en kampagne, som har til formål at få en gruppe af trendsættere til at udbrede en virksomheds budskab til dennes omgangskreds, hvorefter personerne i omgangskredsen foretager en yderligere udbredelse af budskabet, ect.. Herved startes en form for dominoeffekt, som ud fra virksomhedens optik kan bidrage til udbredelse et givent budskab.

  Word-of-Mouth anses af mange som værende den mest troværdige kommunikationsform af et markedsføringsbudskab, og Guerilla Marketing kan således være et effektivt marketingredskab. Det kræver dog, at man formår at styre rækkevidden og indholdet af budskabet gennem hele processen, hvilket kan være vanskeligt. Der eksisterer altid en risiko for, at budskabet ikke bliver tilstrækkeligt udbredt, eller at modtagerne af budskabet misfortolker eller fordrejer dets indhold.

H
 • Header Bidding

  En budgivningsstrategi, som anvendes i det programmatiske indkøb. Header Bidding betyder, at alle tilgængelige visninger sælges til alle potentielle købere. Køberen med det første og højeste bud vinder auktionen. Vinderen af auktionen betaler beløbet som vinderen havde afgivet.

 • HTML5

  HyperText Markup Language

  HTML5 er et opmærkningssprog (Markup Language), hvis primære funktion er at håndtere og strukturere indholdet (tekst og billeder) på en hjemmeside.

  HTML gør det bl.a. muligt at definere præsentationsformen af billeder og tekst, samt indsætte links til interne og eksterne hjemmesider.

 • HUT

  Households Using Television

  Angiver den andel af husstande der ser TV på et givet tidspunkt.

  Se også PUT.

I
 • Impacts

  Det engelske udtryk for summen af en kampagnes GRP eller TRP.

 • Impressions

  Et engelsk udtryk for eksponeringer/visninger.

   

 • In screen impression

  Udtryk for, hvorvidt et onlinebanner bliver vist for brugerne.

  Et indtryk (impression) bliver ofte talt med, når 50 % eller mere af banneret er synligt på skærmen for brugeren.

 • Influencer

  En influencer er en person, der har magt til at påvirke andres adfærd og holdninger. Dette sker i praksis oftest igennem det indhold de producerer og distribuerer på deres egne social media platforme, men kan også være igennem andre kanaler.

 • Influencer Marketing

  Influencer Marketing består i at en virksomhed benytter en influencer til at markedsføre deres produkter/services. Influencer Marketing adskiller sig fra marketing via andre medier ved, at influencers ses som en medskabende aktør, der producerer indhold i samarbejde med virksomheden, samt at indholdet primært distribueres igennem influencerens egne kanaler.

 • Instagrammer

  Er en influencer, der udvikler og distribuerer både billede- og videoindhold til deres følgere på social media platformen Instagram.

   

 • Intelligent Tracking Prevention (ITP)

  Et program, der blokerer for 3. parts cookies. Programmet installeres som default på Apple enheder heriblandt Safari og iOS.

   

 • IoT (Internet of Things)

  Unikt identificerbare objekter og deres virtuelle repræsentationer i en internetlignende struktur.

K
 • Klikrate

  Antal gange der klikkes på et online banner i forhold til antal eksponeringer.

  Se også CTR.

 • Kontaktpris

  Den investering der kræves for at komme i kontakt med 1.000 personer i målgruppen. Kan udtrykkes for et enkelt media eller for en mediaplan som helhed.

   

  - For TV er beregningsgrundlaget eksponeringer for spottet
  - For print er beregningsgrundlaget eksponeringer over for print

 • Konvertering

  En konvertering finder sted, når en bruger gør noget, som har værdi for en given virksomhed. Det kan fx være at foretage et køb, men det kan også være at skrive sig op til et nyhedsbrev eller downloade en brochure.

 • Konverteringsrate

  Konverteringsraten udregnes i procent på baggrund af antal klik og antal konverteringer på en given kampagne. Hvis man får 10 salg ud af 100 klik i en konkret kampagne, har kampagnen haft en konverteringsrate på 10%.

 • KPI (Key Performance Indicator)

  Et mål for hvordan en virksomhed klarer sig.

 • Kvalitetsresultat

  Kvalitetsresultatet inden for SEM er et udtryk for sammenhængen mellem dit søgeord, dine tekstannoncer og din modtageside i AdWords. Et højt resultat kan medføre lavere pris per klik og bedre placeringer i hierarkiet.

L
 • Last Click Count

  Betegnelse for effekten af det sidste klik inden konvertering.

 • LBS

  Location Based Services

  Se Lokationsbestemt Markedsføring.

 • Lead

  En potentiel kontakt, kan være både en privatperson eller en virksomhed, der har interesse i dine ydelser.

 • Lokationsbestemt Markedsføring

  Lokationsbestemt markedsføring er en betegnelse for dét, at kunne sende kommunikations-/markedsføringsmateriale (tekst, lyd, billeder og film) til eksempelvis en mobiltelefon, som befinder sig på en bestemt lokation. Kan f.eks. anvendes af museer, hvor man via sin mobiltelefon modtager informationer (lyd) i henhold til de udstillinger, man ønsker at vide noget om.

M
 • Machine learning

  En metode til dataanalyse, der automatiserer analysemodeller. Machine learning bruger algoritmer, der iterativt lærer af data, og giver computere mulighed for at finde skjulte indsigter uden at blive eksplicit programmeret til hvor de skal lede.

 • Maksimal Dækning

  Beskriver hvor meget man maksimalt kan dække målgruppen ved at benytte mediet et uendeligt antal gange.

   

 • Media Page Exposure

  Angiver, hvor mange gange den gennemsnitlige side i et gennemsnitligt nummer bliver set af den gennemsnitlige læser.

  MPX anvendes typisk i forbindelse med print, og angiver sandsynligheden for, at en given side bliver set/læst.

   

 • Mediematematik

  Et udtryk for de mest simple og grundlæggende beregningsformler, som benyttes i disciplinen medieplanlægning.

   

  GRP = Nettodækning x gennemsnitlig frekvens.

  TRP = Nettodækning i målgruppen x gennemsnitlig frekvens.

  CPM (Enkelt indrykning/spot) = Reklameomkostninger / dækning i 1000 personer.

  CPP (Enkelt indrykning/spot) = Reklameomkostninger / dækning i % (rating). CPM (Medieplan) = Reklameomkostninger / antal eksponeringer i 1000.

  CPP (Medieplan) = Reklameomkostninger / TRP

 • MEF

  Minimum Effective Frequency

  Se Wear-in.

 • Micro moments

  En term udbredt af Google som forholder sig til, at vi i dag bombarderes med kommercielle indtryk hele dagen, men først er åbne for indtryk eller beslutningstagen i et givent øjeblik, hvor vi har et bestemt behov, der skal opfyldes. Google har derfor forsøgt at skildre vores adfærd ud fra ”små øjeblikke”, hvor vi har et særligt behov, der skal opfyldes. Google har delt disse øjeblikke op i 4 forskellige typer behov/adfærd: ”I want to know moments”, ”I want to go moments”, I want to do moments” og ”I want to buy moments”. Det er i disse øjeblikke yderst vigtigt (hvis relevant) for virksomheder at have en tilstedeværelse og være tilgængelige for brugeren.

 • Millennials

  Beskriver bredt personer der er født mellem 1980erne-2000s og defineres ofte som den generation, der er vokset op med moderne teknologi og internet i hjemmet.

 • MMS

  Multimedia Message Service

  MMS er en multimediebesked, som gør det muligt at sende filer (lyd, tekst, billeder og videoklip) fra én mobiltelefon til en anden eller fra mobiltelefon til computer.

 • Mobile Marketing

  Disciplin, hvor mobiltelefonen anvendes i markedsføringen.

  Annoncer i downloadede app’s er et eksempel på Mobile Marketing.

 • Multi-spot

  Multispot beskriver en tv- eller radioreklame, som er kendetegned ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig sammenhæng.

N
 • Nettodækning

  Antallet af forskellige personer i målgruppen, der har set kampagnen min. 1 gang.

 • Nettofrekvens

  Beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der har set annoncen/spottet præcis et antal gange i en given kampagne.

  Summen af nettofrekvensen er lige med bruttofrekvensen 1+, som også kaldes nettodækning.

O
 • Omnichannel

  Den samme brugeroplevelse af en virksomhed/brand/produkt uanset anvendt mediekanal.

 • Opt-in / Opt-out

  Er inden for Marketing begreber, som beskriver et system med enten tilvalg eller fravalg fra forbrugerens side.

  Se relaterede begreber Permission Marketing og Spam.

 • Owned Media

  Indgår i en ny samlet terminologi omkring gruppering af mediekanaler.

  Engelsk udtryk for de mediekanaler og/eller oplevelser samt fysiske tilstedeværelse, som virksomheder selv ejer/har kontrol over.

  Dette omfatter både butikker, emballage, bygninger, lastbiler, medarbejdere mv., nyhedsbreve, kundeblade, hjemmeside samt til dels helejede sponsorater og egne events.

  Denne gruppe af mediekanaler er kendetegnet ved:

  • Fuld kontrol med budskab og timing
  • Kendt effekt
  • Ofte mulighed for direkte kommunikation mellem virskomhed og forbruger
  • Oftest begrænset dækning

  Se relaterede begreber Earned Media samt Paid Media.

P
 • Path to Conversion

  De kontaktpunkter en bruger møder i sin rejse til købsbeslutning eller konvertering. Google Analytics kan blandt andet være med til at belyse, hvilke kanaler og af hvor mange gange en bruger (baseret på cookie) har været i kontakt med et brand før konvertering. De kontaktpunkter (alle bortset fra sidste) der ikke bliver attribueret værdien af konverteringen bliver betragtet som ”referrals”.

  Se også Consumer Journey.

 • PBT

 • Permission Marketing

  Permission Marketing betegner et forhold, hvor forbrugeren accepterer at modtage direkte reklame for bestemte, udvalgte forbrugsvarer, interesseområder mv. (tilvalgssystemet kaldes også opt-in, i modsætning til opt-out.

  Den modsatte situation, f.eks. Elektronisk reklame uden forhåndsaccept, kaldes spam, og er ikke tilladt.

  Begrebet er introduceret af Seth Godin, som sætter begrebet Permission Marketing over for den traditionelle Interruption Marketing.

 • Personoplysninger

  Al data, som kan identificere eller identificeres til en fysisk person

 • PII

  Personal Identifiable Information, det amerikanske begreb for personoplysninger.

 • POE

  En ny samlet terminologi omkring gruppering af mediekanaler.

  En sammentrækning af begreberne Paid Media (P),Owned Media (O) samt Earned Media (E).

 • Predictive Behavioural Targeting

  En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger.

  Går ud på at identificere brugere, der adfærdsmæssigt minder om andre brugere, der har udført en succeshandling på annoncørens website.

 • Pseudonyme oplysninger

  Al data, der ikke længere kan henføres til en fysisk person uden brug af yderligere information, som er opbevaret separat fra andre oplysninger, er pseudonyme oplysninger.

 • PUT

  People Using Television

   

  Angiver den andel af personer, der ser TV på et givet tidspunkt.

  Se også HUT.

   

Q
 • Quality Score

  Quality Score er et begreb, som Google anvender i relation til deres Google AdWords.

  Når en bruger klikker ind på en af Google Adwords annoncer, vurderes den til annoncens tilhørende website ud fra nogle parametre fastsat af Google, som f.eks. relevansen af hjemmesidens indhold i henhold til brugerens søgning.

  Quality Score fungerer som beregningsgrundlag for prisen af det enkelte Google Adword, samt hvor ofte en given annonce vil blive vist på Google.

R
 • Rapporten Søgetermer

  Denne rapport i AdWords-interfacet fortæller, hvad folk har søgt på for at få en konkret vist. Den er værdifuld, når man skal se om søgeordene i SEM-programmet er for brede og til at finde nye søgeord.

 • Rating Points

  Et antal eksponeringer, der svarer til 1% af målgruppen.

  F.eks.: 1 reklamespot, der blev set af 100.000 personer i en målgruppe bestående af 1 mio. personer = 10 rating points

  Kan også udtrykkes som GRP (alle personer) eller TRP (i en målgruppe).

 • RBS

 • Real Time Bidding

  se RTB

 • Responskurve

  Forbrugerens "reaktionsmønster" på kommunikation.

 • Retargeting

  En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger. Retargeting går ud på at vise bannere specifikt til brugere, der allerede har udvist en interesse for et foruddefineret område, f.eks. et produkt på egen hjemmeside.

   

 • Return-on-Investment (ROI)

  Afkast på investering.

 • Return-on-Marketing-Investment (ROMI)

  Afkast på marketinginvestering.

 • RSS

  Really Simple Syndication

  Oversat til dansk betyder begrebet helt simpel syndikering.

  Er en Filstandard baseret på XML. En standard, hvorpå indhold (tekst, billeder mv.) nemt kan distribueres og integreres med andet indhold.

 • Run-by-Station

  Beskriver en defineret måde at afvikle reklamekampagner på tv- og radiostationer.

  Hvis en kampagne afvikles som run by station, indebærer det, at mediet planlægger og placerer kampagnen indenfor en given periode og målgruppe mod at garantere medieeffekten (oftest TRP).

 • Run-of-Site (ROS)

  Beskriver en defineret måde at afvikle reklamekampagner på kommercielle internetsider.

  Hvis en kampagne afvikles som run of site (ROS), indebærer det, at mediet planlægger og placerer kampagnen indenfor en given periode og målgruppe mod at garantere medieeffekten (oftest eksponeringer).

S
 • Salgsmodellering

  Formålet med salgsmodellering er at koble investeringen i den enkelte salgs- og marketingaktivitet direkte med det afkast som aktiviteten genererer

 • Search Engine Marketing (SEM)

  SEM er en forkortelse for Search Engine Marketing. SEM betegner betalt annoncering på søgemaskinerne er pt. en af de mest effektive online markedsføringskanaler.

  Grundprincippet i SEM er PPC – pay per click, hvilket betyder, at annoncøren kun betaler, når der klikkes på en annonce. Prisen per klik afgøres via en auktionsmodel, der afholdes i realtid, hver gang der foretages en søgning.

   

 • Search Engine Optimization (SEO)

  SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization – på dansk søgemaskineoptimering. SEO er en metode, hvormed man kan fremme en websides placering i diverse søgemaskiner som f.eks. Google.

 • Search Engine Result Page

  Se SERP.

 • Second-Screen

  Fænomen hvor brugere ikke blot nøjes med at se TV, men samtidig er online på deres smatphone eller tablet – dermed den 2. skærm. Det kan bruges i marketingsammenhæng, hvor det er muligt at synkronisere TV reklamer med online annoncer vist på dit smartdevice.

 • Seeding

  Den del af en viral markedsføring som kendetegner arbedet med at "plante eller så" materialet på udvalgte hjemmesider, weblogs mv.

  Hvor selve distributionen af det virale marketing materiale normalt er gratis, da brugerne sender til hinanden, er seeding ofte betalte placeringer på steder, som menes at kunne 'kick-starte' distributionen og den virale effekt.

 • SERP

  SERP er en forkortelse for Search Engine Result Page (en søgemaskine resultatside).

  SERP er en liste over links til websider, der returneres af en søgemaskine som svar på et søgeord forespørgsel.

  Resultaterne indeholder normalt en liste over websider med titler, et link til siden, og en kort beskrivelse der viser, hvor søgeordet har matchet indhold på siden.

  SERP'en viser ofte links til både almindelige websider, blogs og populære online platforme som youtube, facebook, linkedin, twitter og wikipedia.

 • SMS

  Short Message Service

  SMS er en tekstmeddelelse, som kan sendes fra én mobiltelefon til en anden.

 • Snacking

  Henviser til en adfærd, hvor forbrugerne konsumerer indhold i mindre bidder når, hvor og hvordan det passer ind i deres hverdag – uden nødvendigvis at eje permanent adgang til indholdet.

 • Social Media Advertising

  Disciplin, hvor anvendelse af sociale medier indgår i markedsføringen.

 • Social Media Engagement

  En betegnelse for en persons involvering i sociale medier.

 • SOM

  SOM er en forkortelse for Share of market, hvilket er et udtryk et mærkes markedsandel opgjort i værdi (penge) eller enheder.

   

 • SOS

  Se SOV.

 • SOV

  SOV er en forkortelse for Share of Voice. Udtrykket betegner den enkelte annoncørs reklameforbrugs andel af det samlede reklameforbrug i markedet inden for en given periode, dvs. markedsandelen.

   

  Kan også udtrykkes som SOS (Share of Spendings).

 • Spam

  Spam er en betegnelse for reklamer, brugeren ikke selv har bedt om, som sendes via e-mail eller i nyhedsgrupper

  Se relateret begreb Permission Marketing.

 • Split-spot

  Split-spot beskriver en tv- eller radioreklame, som består af to eller flere spot, som direkte relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning og som placeres inden for samme reklamebreak/-blok, med adskilt fra hinanden.

 • Stickiness

  Betegnelse for  individets evne til at huske/fremkalde indholdet af noget, de tidligere har været eksponeret for f.eks. en reklame i fjernsynet.

 • Supply-side Platform (SSP)

  Et stykke software der bliver brugt af publishers til at sælge deres annonceplads.

 • Søgeordstype

  Søgeordstypen angiver den præcision, man ønsker at benytte i SEM-annoncering. Der findes fire (fem) typer: Bredt match, (modifikator til bredt match), sætningsmatch, eksakt match og negativt match.

T
 • Tabloid

  et avisformat, der efterhånden anvendes af størstedelen af de danske dagblade.

  Formatet er som udgangspunkt ikke en fast størrelse, men mere en teknik. Størrelsen kan variere, da den afhænger af rullebredden på det benyttede avispapir.

  Standardformatet i Danmark angives som 6 spalter bredde x 365 mm højde, hvilket samlet set anføres som 2190mm.

 • Tekstannonce

  En tekstannonce er det betalte budskab brugeren ser, når vedkommende laver en søgning på en søgemaskine.

 • Text Ads

  Text ads er en onlineannonce i tekstformat - også kaldet sponsorerede links.

 • The Long Tail

  Inden for Marketing et udtryk for en nichestrategi, hvor der fokuseres på mange små frem for få store (kundegrupper, distributionspunkter etc.) til at skabe volumen.

  Begrebet blev udbredt af Chris Anderson i en artikel i magasinet Wired i Oktober 2004.

  Her nævnte han bl.a. Amazon.com og Netflix som eksempler på virksomheder som benyttede denne strategi. Anderson beskrevet The Long Tail konceptet dybere i sin bog "The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More".

 • Tracking

  Online disciplin, hvor man ønsker at ”spore” nogen eller noget. Kan f.eks. anvendes, når man ønsker indsigt i online forbrugeradfærd eller trafik på en hjemmeside.

   

 • Tracking Pixel

  En Tracking Pixel er i sin enkleste form et 1x1 pixel billede placeret på en hjemmeside eller e-mail, som registrerer, når en person åbner en given hjemmeside eller e-mail. Herefter sendes en besked tilbage til personen eller organisationen, som bestyrer serveren. Tracking Pixels kan bl.a. anvendes i e-mail marketing med henblik på at indsamle informationer om, hvem der er blevet eksponeret for noget udsendt marketingmateriale og hvornår.

 • TRP

  Target Rating Points

  Summen af rating points.

  F.eks.: 3 reklamespots, der hver gav 10 rating points = 30 TRP

  Det gælder at: TRP = Nettodækning x gns. Frekvens

U
 • URL

  En unik adresse på en bestemt ressource på internettet.

 • UX

  User Experience

V
 • Viewability

  Måling af hvor meget af en annonce der har været set i hvor lang tid

 • Viral Marketing

  Aktivitet, hvor en væsentlig del af distributionen foregår via målgruppens netværk og/eller via sociale tjenester.

  Se relateret begreb Seeding.

W
 • Walled Garden

  Walled Garden er et lukket økosystem, hvor ejeren styrer hvem der kan anvende data fra platformen. Det kan eksempelvis være, at du ikke kan måle impressions fra et system i et andet.

 • Wear-In

  Et udtryk for det frekvens-niveau, der er nødvendigt for at en reklame får effekt.

  Niveauet er forskelligt fra budskab til budskab.

  Også kaldet MEF (minimum effective frequency).

 • Wear-Out

  Det punkt hvor en kampagne begynder at miste sin effekt pga. overeksponering. Et udtryk, der betegner det frekvens-niveau, der gør, at en reklame begynder at miste sin evne til at kommunikere effektivt eller ligefrem skabe negativ effekt. Dette frekvens-niveau varierer fra budskab til budskab.

   

 • Web-TV

  Web-tv er betegnelsen for et videoindslag, som bliver offentliggjort på Internettet.

  Web-TV kan f.eks. benyttes som et alternativ til et traditionelt TV, hvis man ønsker at se fjernsynsudsendelser på sin computer eller smartphone. Web-TV kan også anvendes strategisk af virksomheder ved at anvende Web-TV som kommunikationskanal ud til kunden.

 • Website analyse

  Website analyse er indsamling og behandling af data, der omhandler en given side. Typisk sker det ved hjælp af et javascript, der lægges ind på websitet og fungerer ved hjælp af cookies. Det mest udbredte værktøj hedder Google Analytics. Formålet med værktøjet er at få indsigt i kilder til trafik, adfærd på websitet, optimeringsmuligheder og lignende.

 • Word-of-Mouth (WOM)

  På dansk bruger vi ofte betegnelsen mund-til-mund metoden, som vel rettere skulle hedde mund-til-øre, altså kommunikation mellem forbrugerne.

  Se relaterede begreber Viral Marketing, Earned Media,Seeding.

Y
 • Youtuber

  Er en influencer, der udvikler og distribuerer videoindhold til deres følgere på videoplatformen Youtube.

   

Z
 • Zapping

  Inden for Marketing beskriver Zapping den situation, hvor tv-seerne klikker væk fra reklameblokkene.

3
 • 3D analyse

  Unik og nuanceret viden om dit brands styrke blandt forbrugerne.