Ordbog

A
 • A.I (Artificial intelligence)

  Intelligens demonstreret af maskiner. Overordnet set dækker terminologien over både ”Deep Learning” og ”Machine Learning”, som enhver teknologi der muliggør kunstig intelligens ved brug af logik, regelsæt, beslutningsprocesser mv.

  Læs mere i blogindlægget: Fem trends vil accelerere i 2018 (del 1)

 • A/B test

  A/B test, også kaldet splittest, er en metode til at teste enkelte elementer på relativt ens sider. En A/B test gennemføres ved at teste en variant op mod en kontrolside for at finde den bedst konverterende side. Dette sker ved, at halvdelen af brugerne bliver eksponeret for testvarianten, mens den anden halvdel lander på kontrolsiden. Testvarianten og kontrolsiden adskiller sig som oftes fra hinanden på få elementer. Det kan eksempelvis være test af budskaber, farver, tekst, billede eller opbygning.

  Efter en tidsdefineret periode kan det konkluderes hvilken variant, der har genereret flest konverteringer.

  Bliv klogere på A/B splitest i blogindlægget: Privat: Kan dit koncept klare trafik?

 • Above-the-Line

  Synlig kommunikation/aktiviteter såsom massemedier, f.eks. annoncer, tv-reklamer etc...

  Læs mere i blogindlægget: Det nye medieøkosystem

   

 • Accelerated Mobile Pages (AMP)

  En måde at kode sine sider på, som gør at den loader meget hurtigt. Udover at forbrugere foretrækker hurtige websites, vil det også gavne ens synlighed på søgemaskiner at implementere AMP.

   

  Bliv klogere på AMP i blogindlægget: Mobilannoncering - udnytter du potentialet?

 • Ad blocking

  Et program, der fjerner/blokerer reklamer fra en hjemmeside.

  Læs mere om Ad Blocking i blogindlægget: Reklameanalysen 2019: Hvordan får vi forbrugerne til at se reklamer?

 • Ad Exchange

  Ad Exchange er en teknologisk platform for køb og salg af online annonceplads. Der sælges på målgruppe niveau ud fra cookie-baseret teknologi.  Prisen er auktionsbaseret, og der købes ind i et netværk og ikke på enkelte sider.

  Læs mere i blogindlægget: Hvad skal jeg med Header Bidding?

 • Ad Fraud

  Falske visninger (impressions), eller visninger der ikke ses af mennesker.

  Læs mere om Ad Fraud i blogindlægget: Hvor transparent vil du have det?

 • Addressable advertising

  1:1 markedsføring ofte på baggrund af et identificeret ID eller login data. Ved addressable TV-markedsføring er det muligt at vise forskellige annoncer til forskellige husstande baseret på brugerdata.

 • Adserver

  Et stykke AdTech, som er omdrejningspunkt for hosting, tracking og kampagneeksekvering.

  Læs mere om Adserves i blogindlægget: Hvad skal jeg med Header Bidding?

 • Adstock

  Afledt effekt af kommunikationen. Dvs. effekt nu, men også over længere tid.

 • Advertorial

  Kan beskrive en klassisk annonce, der er udformet så den forveksles med en almindelig artikel. I denne form er man forpligtet til at skrive teksten 'annonce' for klart at markere, at afsenderen ikke er mediet og således ikke en del af det redaktionelle.

  Begrebet kan også omfatte velafgrænset redaktionelt indhold, som er skabt i samarbejde mellem mediet og en annoncør. Læs mere i blogindlægget:

  Advertorials – øget effekt af dit medievalg

 • AdWords

  AdWords er Googles produkt til søgeordsbaseret onlineannoncering. Se i øvrigt SEM.

  Bliv klogere på AdWords i blogindlægget: Tjek dine Googlebudgetter. Og tjek dem igen. Og igen

 • Affiliate Marketing

  Disciplin hvor typisk mindre websites og databaser fra online nyhedsbreve anvendes og afregnes som salgskanal.

  Læs mere i blogindlægget:

  Hvad er Performance Marketing?

 • Affinitet (Affinity)

  Kvantitativt defineret affinitetsindeks:

  Et forholdstal, der angiver mediets dækning i målgruppen i forhold til dækningen af alle personer, dvs. hvor meget målgruppen overforbruger det enkelte medie i forhold til resten af befolkningen.

  Et udtryk for Målrettethed.

   

  Kvalitativt defineret affinitetsindeks:

  Udtrykker målgruppens ”forhold” til mediet eller hvor intensivt mediet bruges:

  Hvor meget målgruppen værdsætter mediet

  I hvor høj grad målgruppen vurderer at få udbytte af forbruget af mediet

  Læs mere i blogindlægget:

  Sådan lykkes du med dit look-a-like audience i 2018

 • Algoritme

  En formel eller regelsæt som hjælper med at determinere/forudsige et specifikt resultat. Læs mere i blogindlægget:

  Fem trends vil accelerere i 2018 (del 1)

 • Alt tag

  En kort beskrivelse du kan sætte på et billede, på dit website. Denne beskrivelse hjælper søgemaskiner med at forstå hvad billedet forestiller. Det er også den tekst, som et "tekst-til-tale værktøj" vil læse op for blinde.

 • Ankertekst

  Den tekst, som bliver brugt sammen med et link. I SEO-øjemed, kan det give god mening at benytte relevante søgeord i ankerteksten, for at guide søgemaskinerne om indholdet på det pågældende link.

 • Annoncegruppe

  Også kendt som adgroup. I søgeordskampagner indsætter man i annoncegruppen søgeord der er relevante for kampagnen og skriver de tekstannoncer, slutbrugeren ser.

  Læs mere i blogindlægget:

  Nu kan du se, hvorfor Facebook-annoncen finder dig

 • Annonceposition

  Annoncepositionen i SEM for en given annonce udregnes ud fra forskellige kriterier såsom kvalitetsresultatet konkurrencesituationen. Jo højere en placering desto bedre.

  Læs meget mere her: 

 • Annonceudvidelser

  Annonceudvidelser er i SEM en måde at vise flere informationer end man kan i en normal tekstannonce. Det kan fx være links til specifikke undersider, telefonnumre eller adressen til en butik.

  Læs meget mere her: 

 • Anonyme oplysninger

  Anonyme oplysninger kan ikke længere identificere eller identificeres til en fysisk person, selvom alle hjælpemidler, der med rimelighed kan forventes at blive brugt til identificeringen, tages i betragtning.

 • API (Application Programming Interface)

  En grænseflade som bl.a. gør det muligt for forskellige online værktøjer at kommunikere med hinanden. F.eks. kan du benytte Google Analytics’ API til at integrere data i et dashboard værktøj.

 • App

  Applikation

  En app er et program, som kan anvendes på mobile platforme, som f.eks. smartphones og tablets.

 • Assist Score

  Forholdet mellem hvor mange salg et medie har medvirket i forhold til, hvor mange Last Click Count-salg, mediet er blevet tilskrevet.

  Læs meget mere her:

  Hvis dit brand kunne tale…

 • Attribution/Attribuering

  Attribuering er den marketingkilde, der bliver tillagt værdi for en konvertering. Oftest vil det være sidste klik (Post-click) eller sidste visning (post-impression), der bliver tillagt værdi, selvom der har været mange flere marketingkilder/berøringspunkter, som har influereret brugeren (referrals) i købsbeslutningen. Se også Consumer Journey og Path to Conversion.

  Læs mere om Attribuering i blogindlægget: Facebook gør op med uduelige cookies

 • Audience

  Gruppering af online brugere baseret på cookies. Brugere/cookies kan være identificeret indenfor en specifik kontekst, interesse eller adfærd og dermed tilhøre et specifikt Audience.

  Læs mere om Audience i blogindlægget: Sådan lykkes du med dit look-a-like audience.

 • Audience Origin

  Audience Origin er en ny tilgang til at definere og forstå forbrugerne, udvikle relevante kanal- og mediestrategier og aktivere disse til vækst.

  AO er en global dataplatform, der er bygget på data fra 74 markeder og mere end 1 million forbrugere.

  Dataplatformen er linket til Mindshares forbrugerperspektiv – Precisely Human Intelligence, der balancerer den præcise tech-baserede tilgang med menneskelig empati, bygget på dyb forståelse af forbrugerne.

  Læs mere om Audience Origin her.

   

 • Augmented reality

  Er en teknologi, som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data, for eksempel ved brug af grafik og lyd.¨

  Læs meget mere her:

  Fem trends vil accelerere i 2018 (del 1)

 • Auktion

  Både programmatic display og SEM fungerer ved hjælp af et auktionsprincip, hvor placeringen afhænger af pris, relevans og konkurrencesituationen i det givne øjeblik.

  Læs mere om emnet her:

  Mindshares specialister spiller sammen – Sådan påvirker det medierne, når Danmark åbner op

 • Automation / automatisering

  Software der tillader dig at automatisere manuelle opgaver.

  Bliv klogere på automatisering i blogindlægget: Automatisering - Skal vi lade Google overtage SEM specialisternes job?

B
 • Backloaded

  Beskriver en strategi på kampagneniveau, hvor vægten af kampagnetrykket placeres sidst i kampagneperioden.

 • Barter

  Betegnelse for et system, hvor man bytter varer og tjenester.

  Inden for Marketing et begreb, hvor virksomheden/annoncøren betaler med varer, tjenester eller andet end penge til et medie for annonceplads.

 • Basesalg

  Et salg der ville blive foretaget uagtet om forbrugeren udsættes for direkte annoncering.

  Bliv klogere på basesalg i blogindlægget: Fører din data dig bag lyset?

 • BAV - Brand Asset Valuator

  BAV er verdens mest omfattende og veldokumenterede platform til analyse og udvikling af brands. Platformen bygger på forbrugerdata fra mere end 50 markeder og indeholder over 14 milliarder datapunkter om brands og deres relation til forbrugerne.

  BAV-analyserne afdækker brands position i markedet ved hjælp af tre analyser: Power Grid, The 4 Pillars og Brand Personality.

  Bliv klogere på BAV - Brand Asset Valuator her.

 • Behavioural Targeting

  En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger.

  Går ud på at vise bannere til brugere med en bestemt adfærd på Internettet.

  Læs mere her:

  Behavioral Targeting – et skridt længere væk fra massekommunikationen

 • Below-the-Line

  Mindre synlig kommunikation såsom DM, Point-of-Sale (POS), gaver etc.

  Læs mere her:

  Det nye medieøkosystem

 • Benchmark

  En standard (gennemsnit) man sammenligner med.

 • Big Data

  Indsamling, opbevaring, analyse, behandling og fortolkning af enorme mængder af data.

  Læs mere om Big Data i blogindlægget: Fra big data til big impact - data er den nye elektricitet.

 • Binging

  Henviser til en adfærd, hvor forbrugerne hengiver sig fuldstændig til noget specifikt indhold, som de ser/oplever igen og igen og fordyber sig i over længere tid.

  Læs mere her:

  Vi kigger i spåkuglen: Verden i 2029

 • Biometriske målinger

  Bliver brugt til at måle og analysere karakteristika knyttet til menneskers fysiologi eller adfærd.

  Læs mere her:

  NextM 2017 – Cinema Tech

 • Blockchain

  En blockchain er en distribueret database uden en central ejer, der er indeholder en kæde af krypterede datablokke. En datablok kan indeholde hvilken som helst information, så som ejerskab, ID mv. En blockchain vokser hver gang en ny datablok tilskrives og distribueres i netværket. Der ikke er mulighed for at ændre i eksisterende data, hvilket gør den sikker mod svindel.

  Bliv klogere på Blockchain i blogindlægget: Blockchain marketing

 • Blog

  En blog (eller weblog) er korte tekster på en hjemmeside skrevet af en eller flere personer.

  Indholdet i en blog bliver defineret af bloggeren (personen eller gruppen, som skriver eller redigerer en blog), og giver ofte mulighed for, at andre kan kommentere på indlægget.

 • Bounce Rate

  Et tal der bl.a. bliver brugt i Google Analytics, som fortæller procentdelen af sessions, som kun ser den enkelte side og derefter hopper væk igen.

 • Brand Equity

  Mærkets merværdi, som tilføres via en forbruger- og markedsrespons.

  Består af tre komponenter: mental, adfærdsmæssig og finansiel mærkeværdi.

  Læs mere her:

  Brand Equity – Mindshare 3D™

 • Brand safety

  En beskrivelse af det miljø man gerne vil vises i med sine annoncer på nettet, og sikringen af dette.

  Læs mere om Brand safety i blogindlægget: Hvordan får vi sikret tillid omkring den digitale investering?

 • Brand stature

  X-aksen måler brand stature - en kombination af anseelse og dominans. Brand stature score afspejler mærkets vitalitet set med forbrugerens øjne.

  Bliv klogere på Brand stature her.

 • Brand strenght

  Y-aksen, som måler brand strenght, er en kombination af særpræg og relevans. Høj score på brand strenght signalerer et fremadskuende brand med et stærkt vækstpotentiale.

  Bliv klogere på Brand strenght her.

 • Broadsheet

  et populært avisformat karakteriseret ved lange, vertikale sider på typisk 22 tommer eller længere.

  Standardformatet i Danmark angives som 8 spalter bredde x 520 mm højde, hvilket samlet set anføres som 4160mm.

 • Browser privacy

  Browser privacy handler om brugerens ret til databeskyttelse. Læs mere om persondataforordningen her GDPR.

 • Bruttodækning

  Summen af de enkelte mediers dækningstal i en mediekombination, udtrykt procentvis eller i antal personer.

  Bruttodækningen er et udtryk for det totale antal eksponeringer, hvorfor bruttodækningen kan overstige 100%.

  Bruttodækning kan også udtrykkes som GRP.

 • Bruttofrekvens

  Beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der har set en annonce/spot i en given kampagne mindst x antal gange (1+, 2+, 3+, 4+...).

  Kaldes også for den akkumulerede frekvensfordeling.

  Bruttofrekvens 1+: se Nettodækning.

 • Burst

  Udtryk for en strategi, hvor kampagnetrykket er koncentreret til en afgrænset periode med højt tryk.

  Kampagneaktiviteterne kan således være afgrænset til en eller få kampagner over f.eks et år.

  Læs mere her:

  Google Penguin – Én af de største SEO ændringer i flere år

C
 • Call To Action (CTA)

  En knap, link, tekststykke eller anden form for kommunikation, som bruges til at få brugeren til at foretage en handling. Det kan fx være ”Læg i kurv”, ”Kontakt os”, ”Tilmeld nyhedsbrev”.

 • Canonical tag

  En kodestykke som bruges til at guide Google til hvilken af dine identiske sider, som du vil have til at blive vist på søgeresultatsiden.

 • CEO-branding

  CEO-branding handler om, at en virksomheds CEO selv kommunikerer virksomhedens mærkesager, budskaber og interesseområder. Ved at sætte virksomhedens CEO i front, opstår en autentisk kommunikationsstil, som styrker virksomhedens troværdighed. Succesfuld CEO-branding kan også resultere i thought leadership.

   

 • Chatbot

  Ordet kan forklares i to dele: Chat og roBot. En chat er en samtale der foregår i tekst eller tale gennem et device. Det kan eksempelvis være din mobiltelefon eller computer. En bot eller roBOT fungerer som en robot, som automatiserer et manuelt stykke arbejde. En chatbot er derfor et værktøj, som kan bevare spørgsmål inden for en given ramme. Med andre ord, så er en chatbot aldrig klogere eller dygtigere, end det vi gør dem til.

  Læs mere om Chatbots i blogindlægget: Robotterne kommer - hvad betyder det for dit brand?

 • Churn Rate

  Refererer til andelen af kontraktlige kunder eller abonnenter, der forlader en leverandør i en given periode. Det er en mulig indikator for kundetilfredshed, billigere og / eller bedre tilbud fra konkurrencen, mere succesfuldt salg og / eller markedsføring fra konkurrencen eller årsager, der har at gøre med kundens livscyklus.

 • Clickbait

  Når en overskrift eller call to action (CTA) bliver brugt som lokkemiddel, alene for at få en bruger til at klikke. Oftest lever det indhold brugeren kommer ind på eller møder ikke op til overskriftens forventning.

 • Cloaking

  En SEO-taktik, hvor du viser noget bestemt indhold for søgemaskiner og noget andet til brugeren. Dette er imod alle søgemaskiners retningslinjer, og anbefales derfor ikke at gøre.

 • Community management

  Community management er en måde, hvorpå et brand kan håndtere og styrke sit online fælleskab ved at interagere med sine følgere. God og velovervejet community management er i høj grad med til at øge troværdigheden af et brand både offline og online.

 • Consumer Journey

  Beskriver forbrugerens vej fra latent behov over involvering og overvejelse til aktiv beslutning.

  Læs mere her:

  Sådan finder du ud af, hvad kunderne virkelig synes om din virksomhed

 • Contextual Targeting

  En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger.

  Går ud på at vise bannere med udgangspunkt i den enkelte hjemmesides indhold (f.eks. artikler).

 • CPA

  Cost Per Action

  Det engelske udtryk for pris pr. udført handling.

  En særlig afregningsform på online kampagner.

  Læs mere her:

  Bliver dit banner set?

  Se også relaterede begreber CPO, CPC og CPL.

   

 • CPC

  CPC- Cost Per Click, på dansk pris pr. klik.

  En særlig afregningsform på online kampagner.

   

 • CPL

  CPL- Cost Per Lead, på dansk pris pr. lead er omkostningen ved at skaffe en tilmelding eller forespørgsel, og benyttes ofte som betalingsmodel for annoncøren.  CPL kan f.eks. være betaling pr. tilmelding til nyhedsbreve eller konkurrencer, samt oprettelse af profiler samt f.eks. udfyldelse af kontakt- og forespørgselsformularer.

   

 • CPM

  CPM - Cost pr. mille, på dansk pris pr. tusind visning.

   

   

 • CPO

  Cost Per Order

  Det engelske udtryk for pris pr. ordre.

  En særlig afregningsform på online kampagner.

  Se også relaterede begreber CPA, CPC og CPL.

   

 • CPP

  CPP (Cost per Point)

  Den investering der kræves for at opnå 1 TRP (1 GRP).

   

 • CPT

  Cost per Thousand

  er et engelsk udtryk for kontaktpris.

 • CPV + CPCV

  Cost per view eller Cost per completed view. Prisen for en gennemset video.

 • CRM

  Customer Relationship Management. Baserer sig ofte på 1. parts data (kunder, brugere, loginoplysninger mv) og hvordan man som virksomhed håndterer og arbejder med dette i en marketingsammenhæng. Der er kommet særlige regler her for efter indtrædelsen af GDPR. CRM-data er ofte noget af den data, virksomheder bruger en DMP til at håndtere.

  Bliv klogere på CRM i blogindlægget: Når et lead ikke bare er et lead

 • CRO (Conversion Rate Optimization)

  Konverteringsoptimering er en systematisk og databaseret forbedring af digitale platformes performance. CRO handler om at forbedre et website med udgangspunkt i brugeroplevelsen på websitet med det formål at øge konverteringsraten.

  Dette gøres blandt andet via at analysere, hypotesegenerere samt teste specifikke elementer på et site. Herved bliver det muligt at identificere, hvilke elementer, budskaber m.m., der får målgruppen til at konvertere/forhindre dem i at konvertere.

  Der optimeres både mod mikrokonverteringer såsom sign-up til nyhedsmail samt makrokonverteringer i form af et køb (transaktion).

 • CRO Copywriting

  CRO Copywriting er en tekstforfatningsdisciplin, hvor tekstforfatteren skriver og strukturerer budskaber med udgangspunkt i tests fra et konverteringsoptimeringsprojekt (CRO).

 • Cross-Device

  Bruges ofte i sammenhæng med marketingaktiviteter eksekveret på tværs af brugerens devices/apparater (smartphone, tablet, computer). Dvs. at brugeren kan blive eksponeret for en annonce på flere forskellige devices.

  Bliv klogere på Cross-Device i blogindlægget: Vi multi-screener som aldrig før

 • CTR

  CTR- Click Through Rate, på dansk klikrate. Udtrykket betegner det gennemsnitlige antal klik pr. hundrede visninger, anvist i procenter.

   

D
 • Dark Posts

  Dark posts er en annonceringstype på Facebook, hvor virksomheder vælger at gøre deres opslag offentlige for en bestemt gruppe mennesker. Et eksempel på dette kan være, at et makeupfirma kun vælger at vise deres opslag for kvinder. Fordelen ved brug af dark posts er, at markedsføringen bliver målrettet det ønskede publikum.

 • Data-drevet marketing

  Når marketingsaktiviteter er baseret på data. Det giver bl.a. mere effektive medieindkøb, da vi på baggrund af data bedre kan målrette og kommunikere til de rette og relevante brugere og derved undgå at skyde med spredehagl og ramme ikke relevante brugere med et ikke relevant budskab.

  Bliv klogere på data-drevet marketing her: Digitalt bureau

 • DCO

  Dynamic Creative Optimization er i sin enkelthed datadrevet og personaliseret bannerannoncering. På baggrund af adskillige datapunkter og logikker kan vi med DCO justere på utallige små dele af et kreativ – afhængigt af alt fra cookiedata til vind og vejr. Det resulterer i mere effektiv og personaliseret annoncering, hvor vi løbende tester og finder de variable, der giver den bedste performance.

  Bliv klogere på DCO i blogindlægget: Amazon - ulven kommer

 • DCO Copywriting

  DCO Copywriting er en tekstforfatningsdisciplin, hvor tekstforfatteren skriver målrettede budskaber baseret på logikker i DCO (dynamisk bannerannoncering). Det inkluderer også f.eks. optimering af budskaber i en DCO-opsætning på baggrund af performance.

   

 • Deep Learning

  Underelement af ”Machine Learning” der efterligner hjernes opbygning af neurale netværk til at skabe algoritmer, som kan træne sig selv i at udføre opgaver indenfor bl.a. ansigtsgenkendelse, stemmegenkendelse og ordgenkendelse, som vi kender det ved Siri, Alexa osv.

 • Deep Linking

  Deep linking er en betegnelse for oprettelsen af et hyperlink, der henviser til en specifik underside på et website, som ligger dybere i websitets struktur end forsiden.

 • Demand Site Platform

  En digital platform, som giver de digitale annoncører mulighed for at udbyde, handle og udveksle annoncering og data over internettet. Det er en auktionsbaseret platform, hvor realtidspriser og -udbud fremgår (f.eks. udbud og priser på bannerannoncer eller data vedr. målgruppens adfærd på internettet).

   

 • Display Annoncering

  Display annoncering er synonym med banner annoncering. Display annoncer kan både være statiske eller animeret, hvoraf de animerede giver mulighed for at skifte billeder eller budskaber løbende.

 • Display Netværk

  Betegnelse for en gruppe display medier, som i fælleskab danner et netværk. Eksempler på medier, som udbyder muligheden for at indkøbe i et display netværk, er Google og Xaxis, hvor netværkets annoncer bliver vist for brugeren i henhold til annoncens relevans for brugeren.

 • Disrupting

  Vi ser flere og flere virksomheder og brands disrupte brancher. Über har disrupted taxabranchen, streamingtjenesterne har disrupted måden, hvorpå vi konsumerer videoindhold, og Airbnb har disrupted Hotelbrachen - for blot at nævne et par stykker.

 • DMP (Data Management Platform)

  Data Management Platform til datakonsolidering. Data bruges ofte med et digital marketingsformål til bl.a. at opsamle brugerdata og generere segmenter/audiences. (se også Audiences).

 • Dobbeltdækning

  Et udtryk for det antal personer i en given målgruppe - absolut eller relativt - i en given målgruppe, der har været i sanseposition (læst/set/hørt) over for to media (eller flere), således at de ved annoncering i begge media kommer i sanseposition mere end én gang.

  Dobbeltdækningen har betydning ved vurdering af nettodækningen ved en kombination af medier, idet den er udtryk for et "spild", hvis kriteriet for mediaplanen alene er, at bringe så mange som muligt i målgruppen i sanseposition (mindst én gang) over for budskabet.

  • Høj dobbeltdækning maksimerer frekvensen
  • Lav dobbeltdækning maksimerer nettodækningen
 • DPO

  Data Protection Officer, altså en databeskyttelsesrådgiver

 • Dækning

  Ved et medies dækning forstås den andel (i procent eller antal personer) i en given målgruppe, der eksponeres ved anvendelse af mediet.

 • Dækningspotentiale

E
 • E-mail Marketing

  Disciplin, hvor e-mails anvendes i markedsføringen.

  Elektroniske nyhedsbreve er et eksempel på denne kommunikationsform.

 • Earned Media

  Indgår i en ny samlet terminologi omkring gruppering af mediekanaler.

  Engelsk udtryk for de mediekanaler og/eller den omtale, som forbrugerne af egen drift skaber. Og beskrives ofte som den opmærksomhed eller omtale som virksomheden/annoncøren har gjort sig fortjent til (både positivt eller negativt).

  Earned Media er primært opstået ifbm. de digitale og særligt de sociale medier, hvor brugerne diskuterer, kommenterer, anbefaler og anmelder virksomheder/produkter/mærker. Dog kan klassisk PR også beskrives som en Earned Media kanal.

  Denne gruppe af mediekanaler er kendetegnet ved:

  • Opfattes ofte mere troværdige
  • Mulighed for at opbygge equity som konkurrenter ikke umiddelbart kan påvirke
  • Kan være kosteffektive
  • Manglende kontrol med timing og budskab

  Se relaterede begreber Owned Media samt Paid Media.

 • Effektiv dækning

  Udtrykker den andel, der har været eksponeret i det effektive frekvensinterval.

 • Effektiv Frekvens

  Fuld budskabsforståelse.

  Det (subjektivt eller analysebaserede) antal eksponeringer, der skal til for at realisere/udløse den ønskede respons i målgruppen.

  Den effektive frekvens udtrykkes som regel som et interval (frekvensområde).

 • Eksponering

  Påvirkning af målgruppen.

  Udtryk for at en given person har mulighed for at se en annonce eller reklame.

  Personen skal ikke blot have været i sanseposition, men også haft kontakt og dermed reel mulighed for at opfatte og bearbejde budskabet.

 • Eksponeringsfrekvensfordeling

  Beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der er blevet eksponeret for en given kampagne henholdsvis 1 gang, 2 gange, 3 gange o.s.v.

 • Employee advocacy

  Employee advocacy handler om at gøre sine medarbejdere til ambassadører for virksomhedens værdier. Et eksempel på dette er, når medarbejdere deler indhold på egne sociale kanaler, der relaterer sig til deres arbejdsplads.

 • Employer branding

  En virksomheds arbejde med at markedsføre sig selv som en attraktiv arbejdsplads. Herunder om virksomhedens kultur, omdømme og kommunikation hænger sammen.

 • Engagement rate

  Engagement rate er et procenttal, der viser, hvor interagerende en given profils følgere er. Tallet indikerer, hvor meget følgerne i gennemsnit liker, kommenterer og deler profilens opslag. En højere engagement rate, desto bedre.

 • Engagement Score

  Et mål for engagement, dvs. hvor meget energi et individ lægger i en given handling.

 • ETP

  Et program, der blokerer for 3. parts cookies. Programmet installeres som default på Firefox browers.

F
 • Fast Laning

  Bruge teknologi til at forkorte ventetiden for utålmodige kunder.

  Læs mere om Fast Laning i blogindlægget: Forstå ny og afgørende forbrugertrend på 2 minutter

 • Flash

  Flash er et program udviklet af Adobe, som gør det muligt at se Flash-elemtenter (grafiske elementer og animationer) i f.eks. en browser. Man kan bl.a. anvende Flash til at opbygge hjemmesider og spil.

  Flash anvender filformatet ’.swf’.

 • Flighting

  Udtryk for en indrykningsstrategi over tid, hvor kampagnetrykket er spredt ligeligt ud over f.eks et år med lige mange kampagner og pauser.

 • Freemium

  Forretningsmodel, hvor en basisudgave af et produkt eller en service tilbydes gratis, men hvor der opnås fordele ved at opgradere til en betalt version.

 • Frontloaded

  Udtryk, der beskriver en strategi på kampagneniveau, hvor vægten af kampagnetrykket er placeret i starten af kampagneperioden.

G
 • Gallup Kompas

  Psykografisk segmenteringsværktøj, som giver indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil.

  Udviklet af analysevirksomheden TNS Gallup.

 • Gamification

  Integrationen af spil-relateret elementer i software og herunder bl.a. annoncering for at få brugeren til i højere grad at interagere med specifikt indhold.

  Bliv klogere på Gamification i blogindlægget: Kender du medietypen? - Part 1

 • GDPR (The General Data Protection Regulation)

  Fra den 25. maj 2018 trådte en ny europæisk persondataforordning i kraft: The General Data Protection Regulation (GDPR). Persondataforordningen giver borgere i EU og EØS større kontrol over deres personlige data og sikkerhed for, at deres information beskyttes i hele Europa.

  Læs mere om GDPR i blogindlægget: Data reglerne skærpes i 2018 - Er du klar?

 • Gennemsnitlig frekvens

  Gennemsnitligt antal gange en person i målgruppen har set en reklame/er blevet eksponeret.

 • Gennemsnitlig OTH

  Opportunity to Hear

  Gennemsnitligt antal gange en person i målgruppen har været i sanseposition over for en given radiokanal.

 • Gennemsnitlig OTS

  Opportunity to See

  Gennemsnitlig antal gange en person i målgruppen har været i sanseposition for et givet printmedie.

 • Geo Targeting

  En optimeringsdisciplin, hvor indhold og mængde af kommunikationen målrettes i forhold til individets geografiske lokation, f.eks. land og postnummer. Geo targeting forudsætter selvsagt et kendskab til individets geografiske lokation, og anvendes især inden for online markedsføring.

 • Geofencing

  Geografisk-begrænset marketing. Ved at opsætte en virtuel barriere omkring et specifikt geografisk område, kan vi lave målretning udelukkende til personer, der befinder sig indenfor dette område. Det kan fx være indenfor en radius af 1km fra en pågældende butik.

  Bliv klogere på Geofencing i blogindlægget: Hvordan sikrer du, at dit banner ikke drukner i reklamestøj

 • Google AdWords

  Annonceform på Google, hvor annoncen vises ved siden af søgeresultatet, når brugeren søger på et eller flere af annoncørens på forhånd udvalgte søgeord. Herefter kan brugeren klikke sig ind på annoncen, hvortil annoncøren betaler Google pr. klik.

 • Google Displaynetværk

  Google Displaynetværk (også kendt som GDN) er Googles bud på et annoncenetværk, hvor man kan købe annonceringsplads til bannere ud fra kriterier som fx kontekst eller målgruppe.

 • Google Merchant Center

  Google Merchant Center er et værktøj der hjælper annoncører med at få uploadet produkt-informationer direkte til Google Shopping.

 • Google My Business

  Google My Business, der tidligere hed Google Places, er et produkt, hvor man kan oprette virksomhedsoplysninger, så butikker kan findes i Google Maps.

 • Google Shopping

  Google Shopping er et produkt, hvor varer bliver vist direkte i Googles interface, så brugere bedre kan sammenligne produkter og priser uden at skulle besøge flere websites.

  Bliv klogere på Google Shopping i blogindlægget: Facebook tester ny commerce funktion: One-stop-shops

 • Google-netværket

  Googles netværk består helt overordnet i to enheder: Søgenetværket, der tæller Googles søgeresultater, Google Maps og lignende og Displaynetværket, der tæller blandt andet YouTube, Gmail og andre tjenester.

 • GRP

  Gross Rating Points

  Som TRP - dog er målgruppen A12+/A13+ (alle personer)

 • Grænsekontaktpris

  Betegner den merpris, som en annoncør skal betale for at få kontaktmulighed gennem et givet medium med personer, der hidtil ikke har haft mulighed for at se den pågældende annonce.

  Ofte angivet som hvad det koster at eksponere yderpersoner ved en indrykning i et givet medium.

 • GSR (Galvanic Skin Response)

  Måling af følelsesmæssig stimulering ved hjælp af mængden af svedsekretion fra svedkirtlerne.

 • Guerilla Marketing

  Guerilla Marketing er en kommunikationsform, som er målrettet en potentiel marketingmæssig værdiskabelse i Word-of-Mouth.

  Guerilla Marketing kan f.eks. praktiseres ved at gennemføre en kampagne, som har til formål at få en gruppe af trendsættere til at udbrede en virksomheds budskab til dennes omgangskreds, hvorefter personerne i omgangskredsen foretager en yderligere udbredelse af budskabet, ect.. Herved startes en form for dominoeffekt, som ud fra virksomhedens optik kan bidrage til udbredelse et givent budskab.

  Word-of-Mouth anses af mange som værende den mest troværdige kommunikationsform af et markedsføringsbudskab, og Guerilla Marketing kan således være et effektivt marketingredskab. Det kræver dog, at man formår at styre rækkevidden og indholdet af budskabet gennem hele processen, hvilket kan være vanskeligt. Der eksisterer altid en risiko for, at budskabet ikke bliver tilstrækkeligt udbredt, eller at modtagerne af budskabet misfortolker eller fordrejer dets indhold.

H
 • Header Bidding

  En budgivningsstrategi, som anvendes i det programmatiske indkøb. Header Bidding betyder, at alle tilgængelige visninger sælges til alle potentielle købere. Køberen med det første og højeste bud vinder auktionen. Vinderen af auktionen betaler beløbet som vinderen havde afgivet.

  Læs mere om Header Bidding i blogindlægget: Hvad skal jeg med Header Bidding?

 • HTML5

  HyperText Markup Language

  HTML5 er et opmærkningssprog (Markup Language), hvis primære funktion er at håndtere og strukturere indholdet (tekst og billeder) på en hjemmeside.

  HTML gør det bl.a. muligt at definere præsentationsformen af billeder og tekst, samt indsætte links til interne og eksterne hjemmesider.

 • HUT

  Households Using Television

  Angiver den andel af husstande der ser TV på et givet tidspunkt.

  Se også PUT.

I
 • Immersive technology

  Teknologier inden for Immersive Technology udgør Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) og Mixed Reality (MR). Begrebet omfatter altså alt form for teknologi, der udvider den fysiske verden med data fra den digitale/virtuelle/simulerede verden ved brug af grafik, lyd og billede.

 • Impacts

  Det engelske udtryk for summen af en kampagnes GRP eller TRP.

 • Impressions

  Et engelsk udtryk for eksponeringer/visninger.

   

 • In screen impression

  Udtryk for, hvorvidt et onlinebanner bliver vist for brugerne.

  Et indtryk (impression) bliver ofte talt med, når 50 % eller mere af banneret er synligt på skærmen for brugeren.

 • Influencer

  En influencer er en person, der har magt til at påvirke andres adfærd og holdninger. Dette sker i praksis oftest igennem det indhold de producerer og distribuerer på deres egne social media platforme, men kan også være igennem andre kanaler.

  Bliv klogere på influencer marketing i blogindlægget: Sådan får du succes med at indgå partnerskaber

  Du er også meget velkommen til at skrive til Mindshares Kommunikationsrådgiver, Sarah Fischer på: sarah.fischer@mindshareworld.com

 • Influencer Marketing

  Influencer Marketing består i at en virksomhed benytter en influencer til at markedsføre deres produkter/services. Influencer Marketing adskiller sig fra marketing via andre medier ved, at influencers ses som en medskabende aktør, der producerer indhold i samarbejde med virksomheden, samt at indholdet primært distribueres igennem influencerens egne kanaler.

  Bliv klogere på influencer marketing i blogindlægget: Sådan får du succes med at indgå partnerskaber

  Du er også meget velkommen til at skrive til Mindshares Kommunikationsrådgiver, Sarah Fischer på: sarah.fischer@mindshareworld.com

 • Instagrammer

  Er en influencer, der udvikler og distribuerer både billede- og videoindhold til deres følgere på social media platformen Instagram.

  Se Mindshares Instagram her: https://www.instagram.com/mindsharedk/?hl=da

 • Intelligent Tracking Prevention (ITP)

  Et program, der blokerer for 3. parts cookies. Programmet installeres som default på Apple enheder heriblandt Safari og iOS.

   

 • Inventory

  Annonceplads, der er tilgængelig i medierne.

 • IoT (Internet of Things)

  Unikt identificerbare objekter og deres virtuelle repræsentationer i en internetlignende struktur.

 • Issues Management

  En disciplin, hvori man proaktivt arbejder med at håndtere og forebygge ’issues’, som kan ramme virksomheden eller organisationen, inden de bliver til en krise.

K
 • Kernebudskab

  Begrebet kernebudskab understøtter og udfolder kernefortællingen, og beskriver essensen af et brand.

 • Kernefortælling

  En tekst, der opsummerer virksomhedens essens og budskab. Kærnefortællingen er lig med virksomhedens DNA og betegner virksomhedens historie, kultur og viden.

 • Klikrate

  Antal gange der klikkes på et online banner i forhold til antal eksponeringer.

  Se også CTR.

 • Kontaktpris

  Den investering der kræves for at komme i kontakt med 1.000 personer i målgruppen. Kan udtrykkes for et enkelt media eller for en mediaplan som helhed.

   

  - For TV er beregningsgrundlaget eksponeringer for spottet
  - For print er beregningsgrundlaget eksponeringer over for print

 • Konvertering

  En konvertering finder sted, når en bruger gør noget, som har værdi for en given virksomhed. Det kan fx være at foretage et køb, men det kan også være at skrive sig op til et nyhedsbrev eller downloade en brochure.

  Læs mere om konvertering i blogindlægget: Kære CMO - Konverteringsfokus ødelægger din vækst

 • Konverteringsrate

  Konverteringsraten udregnes i procent på baggrund af antal klik og antal konverteringer på en given kampagne. Hvis man får 10 salg ud af 100 klik i en konkret kampagne, har kampagnen haft en konverteringsrate på 10%.

 • KPI (Key Performance Indicator)

  Et mål for hvordan en virksomhed klarer sig.

 • Krisekommunikation

  Et kommunikationsredskab, der benyttes til at håndtere krisesituationer. Det er en vigtig disciplin at mestre for at sikre sin virksomheds troværdighed og omdømme under og efter forløbet.

  Eksempler på krisesituationer kan være shitstorme på sociale medier, finansielunderslæb, kritiske fejl på produkter og interne udfordringer, som bliver udstillet eksternt.

 • Kvalitetsresultat

  Kvalitetsresultatet inden for SEM er et udtryk for sammenhængen mellem dit søgeord, dine tekstannoncer og din modtageside i AdWords. Et højt resultat kan medføre lavere pris per klik og bedre placeringer i hierarkiet.

L
 • Last Click Count

  Betegnelse for effekten af det sidste klik inden konvertering.

 • LBS

  Location Based Services

  Se Lokationsbestemt Markedsføring.

 • Lead

  En potentiel kontakt, kan være både en privatperson eller en virksomhed, der har interesse i dine ydelser.

  Bliv klogere på leads i blogindlægget: Når et lead ikke bare er et lead

 • Lokationsbestemt Markedsføring

  Lokationsbestemt markedsføring er en betegnelse for dét, at kunne sende kommunikations-/markedsføringsmateriale (tekst, lyd, billeder og film) til eksempelvis en mobiltelefon, som befinder sig på en bestemt lokation. Kan f.eks. anvendes af museer, hvor man via sin mobiltelefon modtager informationer (lyd) i henhold til de udstillinger, man ønsker at vide noget om.

M
 • Machine learning

  En metode til dataanalyse, der automatiserer analysemodeller. Machine learning bruger algoritmer, der iterativt lærer af data, og giver computere mulighed for at finde skjulte indsigter uden at blive eksplicit programmeret til hvor de skal lede.

 • Makro-influencer

  Begrebet makro-influencer dækker over kategorien af influencere med en skare af følgere mellem 20.000-200.000. Et samarbejde med en makro-influencer kan eksempelvis føre til et øget kendskab af et brand, og samtidig er prisen for et samarbejde med en makro-influencer ofte lavere sammenlignet med prisen for et samarbejde med en mega-influencer.

 • Maksimal Dækning

  Beskriver hvor meget man maksimalt kan dække målgruppen ved at benytte mediet et uendeligt antal gange.

   

 • Media Page Exposure

  Angiver, hvor mange gange den gennemsnitlige side i et gennemsnitligt nummer bliver set af den gennemsnitlige læser.

  MPX anvendes typisk i forbindelse med print, og angiver sandsynligheden for, at en given side bliver set/læst.

   

 • Mediematematik

  Et udtryk for de mest simple og grundlæggende beregningsformler, som benyttes i disciplinen medieplanlægning.

   

  GRP = Nettodækning x gennemsnitlig frekvens.

  TRP = Nettodækning i målgruppen x gennemsnitlig frekvens.

  CPM (Enkelt indrykning/spot) = Reklameomkostninger / dækning i 1000 personer.

  CPP (Enkelt indrykning/spot) = Reklameomkostninger / dækning i % (rating). CPM (Medieplan) = Reklameomkostninger / antal eksponeringer i 1000.

  CPP (Medieplan) = Reklameomkostninger / TRP

 • MEF

  Minimum Effective Frequency

  Se Wear-in.

 • Mega-influencer

  En mega-influencer vil typisk have +200.000 følgere, og tilhører dermed den kategori af influencere med flest antal følgere. På grund af mega-influencernes store følgerskare er prisen for et samarbejde ofte høj. Procentvis har mega-influencere sværere ved at opnå samme engagement rate som makro- og mikro-influencere, da det eksempelvis er sværere at engagere 200.000 følgere sammenlignet med 10.000 følgere.

 • Micro moments

  En term udbredt af Google som forholder sig til, at vi i dag bombarderes med kommercielle indtryk hele dagen, men først er åbne for indtryk eller beslutningstagen i et givent øjeblik, hvor vi har et bestemt behov, der skal opfyldes. Google har derfor forsøgt at skildre vores adfærd ud fra ”små øjeblikke”, hvor vi har et særligt behov, der skal opfyldes. Google har delt disse øjeblikke op i 4 forskellige typer behov/adfærd: ”I want to know moments”, ”I want to go moments”, I want to do moments” og ”I want to buy moments”. Det er i disse øjeblikke yderst vigtigt (hvis relevant) for virksomheder at have en tilstedeværelse og være tilgængelige for brugeren.

 • Mikro-influencer

  En mikro-influencer tilhører kategorien af influencere med et antal følgere mellem 1.000-20.000. Mikro-influencere interagerer ofte meget med deres følgere, hvilket medfører en høj engagement rate. Desuden fremstår Mikro-influencere i høj grad som troværdige, og et samarbejde med en mikro-influencer kræver som regel ikke et stort beløb.

 • Milestones

  Milestones er Mindshares linse til at forstå forbrugerne – deres situation, deres adfærd, holdninger og motivationer i livets mange faser. Modellen er baseret på 9 livsfaser, der er defineret af biologiske, sociale og kulturelle milepæle.

  De 9 livsfaser kan fortælle om, hvad der optager, motiverer samt hvilket forbrugsmønster, den individuelle lever efter gennem disse faser i livet.

  • Teens
  • Identitet
  • Etablering
  • Familie med små børn
  • Familie med skolebørn
  • Familie med teens
  • Selvrealisering
  • Ny senior
  • Rutine senior

  Med Milestones kan virksomheder målrette kommunikation, budskaber og vælge medier præcist til hver fase. Det giver en helheds-og handlingsorienteret tilgang til segmentering – under hele kunderejsen.

  Test dig selv og bliv klogere på Milestones her.

 • Millennials

  Beskriver bredt personer der er født mellem 1980erne-2000s og defineres ofte som den generation, der er vokset op med moderne teknologi og internet i hjemmet.

  Bliv klogere på Millennials i blogindlægget: Det sunde liv som ny luksus

 • MMS

  Multimedia Message Service

  MMS er en multimediebesked, som gør det muligt at sende filer (lyd, tekst, billeder og videoklip) fra én mobiltelefon til en anden eller fra mobiltelefon til computer.

 • Mobile Marketing

  Disciplin, hvor mobiltelefonen anvendes i markedsføringen.

  Annoncer i downloadede app’s er et eksempel på Mobile Marketing.

 • Mockups

  En mockup (mock-up) er en visuel prototype af et færdigt produkt, som kan bruges til eksempelvis produktudvikling eller designevaluering. En mockup udarbejdes oftes med udgangspunkt i wireframes, og indeholder, modsat wireframes, de nødvendige funktioner for at kunne vurdere en prototype i forhold til det endelige slutprodukt, men det forventes ikke at være funktionsdygtigt.

  Formålet er at kunne vurdere udformning, design, funktioner m.m., således at fejl og mangler allerede opdages i denne fase. Herved kan nulige mangler medtages i den videre proces, og man har derved ikke spildt ressourcer på en fejlproduktion.

 • MR (Mixed Reality)

  En sammensmeltning af den virkelige og virtuelle verden for at skabe nye miljøer, hvor fysiske og digitale objekter eksisterer samtidigt og interagerer i realtid. Man oplever Mixed Reality gennem et såkaldt head-mounted display med gennemsigtige glas og kombinerer fysiske og digitale elementer via dette i realtid.

 • Multi-spot

  Multispot beskriver en tv- eller radioreklame, som er kendetegnes ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig sammenhæng.

N
 • Nano-influencer

  Begrebet nano-influencer dækker over kategorien af influencere med det færreste antal følgere på de sociale medier. Mere præcist har nano-influencere typisk mindre end 1.000 følgere. En nano-influencer betragtes i høj grad som værende troværdig, da følgerne anses som ’online venner’.

 • Nettodækning

  Antallet af forskellige personer i målgruppen, der har set kampagnen min. 1 gang.

 • Nettofrekvens

  Beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der har set annoncen/spottet præcis et antal gange i en given kampagne.

  Summen af nettofrekvensen er lige med bruttofrekvensen 1+, som også kaldes nettodækning.

 • Neuromarketing

  Ved neuromarketing (også kaldet adfærdskommunikation) kobles hjerneforskning til marketing. Neuromarketing giver en indsigt i hjernens funktioner og reaktioner, og skaber en mulighed for at styre modtageren i en bestemt retning eller udføre en bestemt handling.

O
 • Omnichannel

  Den samme brugeroplevelse af en virksomhed/brand/produkt uanset anvendt mediekanal.

  Bliv klogere på omnichannel i blogindlægget: Hvorfor træffes der for få datadrevne beslutninger?

 • Opt-in / Opt-out

  Er inden for Marketing begreber, som beskriver et system med enten tilvalg eller fravalg fra forbrugerens side.

  Se relaterede begreber Permission Marketing og Spam.

 • Owned Media

  Indgår i en ny samlet terminologi omkring gruppering af mediekanaler.

  Engelsk udtryk for de mediekanaler og/eller oplevelser samt fysiske tilstedeværelse, som virksomheder selv ejer/har kontrol over.

  Dette omfatter både butikker, emballage, bygninger, lastbiler, medarbejdere mv., nyhedsbreve, kundeblade, hjemmeside samt til dels helejede sponsorater og egne events.

  Denne gruppe af mediekanaler er kendetegnet ved:

  • Fuld kontrol med budskab og timing
  • Kendt effekt
  • Ofte mulighed for direkte kommunikation mellem virskomhed og forbruger
  • Oftest begrænset dækning

  Se relaterede begreber Earned Media samt Paid Media.

P
 • Path to Conversion

  De kontaktpunkter en bruger møder i sin rejse til købsbeslutning eller konvertering. Google Analytics kan blandt andet være med til at belyse, hvilke kanaler og af hvor mange gange en bruger (baseret på cookie) har været i kontakt med et brand før konvertering. De kontaktpunkter (alle bortset fra sidste) der ikke bliver attribueret værdien af konverteringen bliver betragtet som ”referrals”.

  Se også Consumer Journey.

 • PBT

 • Permission Marketing

  Permission Marketing betegner et forhold, hvor forbrugeren accepterer at modtage direkte reklame for bestemte, udvalgte forbrugsvarer, interesseområder mv. (tilvalgssystemet kaldes også opt-in, i modsætning til opt-out.

  Den modsatte situation, f.eks. Elektronisk reklame uden forhåndsaccept, kaldes spam, og er ikke tilladt.

  Begrebet er introduceret af Seth Godin, som sætter begrebet Permission Marketing over for den traditionelle Interruption Marketing.

 • Personoplysninger

  Al data, som kan identificere eller identificeres til en fysisk person

 • PII

  Personal Identifiable Information, det amerikanske begreb for personoplysninger.

 • Pitch

  En pitch er en kortfattet præsentation, der gives af et produkt, projekt eller en person med henblik på eksempelvis et salg, samarbejde eller ansættelse.

 • POE

  En ny samlet terminologi omkring gruppering af mediekanaler.

  En sammentrækning af begreberne Paid Media (P),Owned Media (O) samt Earned Media (E).

 • Power Grid

  Power Grid er BAVs visuelle værktøj, der illustrerer mærkelandskabet og et brands position sammenlignet med resten af markedet. Power Grid er en graf i fire kvadranter og bygger på The 4 Pillars (særpræg, relevans, anseelse og dominans). Hver af de kvadranter afspejler brandets styrke på de fire søjler, deres nuværende position og potentiale for vækst.

  Y-aksen måler brand strength, x-aksen måler brand stature.

  Forståelse for hvor et brand er positioneret i Power Grid hjælper med at diagnosticere problemer og er første indsigt til brug for strategiske anvisninger.

  Bliv klogere på Power Grid her.

 • Predictive Behavioural Targeting

  En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger.

  Går ud på at identificere brugere, der adfærdsmæssigt minder om andre brugere, der har udført en succeshandling på annoncørens website.

 • Pressekit

  Et pressekit er en side på virksomhedens hjemmeside, hvor al relevant materiale om det pågældende produkt eller service kan findes. Det kan være billeder, virksomhedens kernefortælling, fakta og artikler.

  Fordelen ved at have et pressekit på sin hjemmeside er, at journalister, influencere og andre relevante personer får lettere adgang til de nødvendige informationer.

 • Pressepitch

  En pressepitch beskriver kort og godt det vigtigste i den historie, der pitches. Pressepitchen består af det skriv, der sendes til en journalist for at fange deres opmærksomhed og interesse. Det vigtigste ved en pressepitch er, at den er relevant, præcis, skarp og målrettet den journalist, man henvender sig til.

 • Product placement

  En form for markedsføring, hvor en virksomhed indgår et betalt eller ubetalt samarbejde med eksempelvis et film- eller produktionsselskab, om at placere eller omtale deres produkt. Denne type markedsføring bliver ofte omtalt som ’skjult reklame’.

 • Programmatic

  Programmatic er en teknologi man bruger til at købe digitale annoncer for eksempel digitale bannerannoncer (også kaldet display). Indkøbsteknologien der anvendes kaldes Demand-Side-Platform (DSP). Programmatic kan bl.a. købes ind som et auktionsbaseret indkøb, også kaldet Real-Time-Bidding (RTB), eller via publisher deals, også kaldet Private Market Place (PMP). Programmatic betegnes som et intelligent digitalt indkøb, da indkøbsmetoden i høj grad er drevet af data, machine learning og algoritmer.

  Bliv klogere på Programmatic ved at læse nedenstående:

  Coronakrisens påvirkning på programmatic annoncering

  Coronakrisens påvirkning på programmatic annoncering

  Har du spørgsmål til programmatic, er du mere end velkommen til at skrive til vores Programmatic Lead, Dorte Lundin: dorte.lundin@groupm.com

   

 • Pseudonyme oplysninger

  Al data, der ikke længere kan henføres til en fysisk person uden brug af yderligere information, som er opbevaret separat fra andre oplysninger, er pseudonyme oplysninger.

 • Public Relations

  Public Relations (PR) er en strategisk kommunikationsdisciplin, der arbejder med en virksomheds eller organisations interne og eksterne relationer. Formålet med PR er at styrke troværdigheden og omdømmet hos omverdenen.

 • Purpose marketing

  Purpose marketing dækker over det felt, hvor virksomheder positionerer sit brand på en god sag.

 • PUT

  People Using Television

   

  Angiver den andel af personer, der ser TV på et givet tidspunkt.

  Se også HUT.

   

Q
 • Quality Score

  Quality Score er et begreb, som Google anvender i relation til deres Google AdWords.

  Når en bruger klikker ind på en af Google Adwords annoncer, vurderes den til annoncens tilhørende website ud fra nogle parametre fastsat af Google, som f.eks. relevansen af hjemmesidens indhold i henhold til brugerens søgning.

  Quality Score fungerer som beregningsgrundlag for prisen af det enkelte Google Adword, samt hvor ofte en given annonce vil blive vist på Google.

R
 • Rapporten Søgetermer

  Denne rapport i AdWords-interfacet fortæller, hvad folk har søgt på for at få en konkret vist. Den er værdifuld, når man skal se om søgeordene i SEM-programmet er for brede og til at finde nye søgeord.

 • Rating Points

  Et antal eksponeringer, der svarer til 1% af målgruppen.

  F.eks.: 1 reklamespot, der blev set af 100.000 personer i en målgruppe bestående af 1 mio. personer = 10 rating points

  Kan også udtrykkes som GRP (alle personer) eller TRP (i en målgruppe).

 • RBS

 • Real Time Bidding

  se RTB

 • Responskurve

  Forbrugerens "reaktionsmønster" på kommunikation.

 • Retargeting

  En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger. Retargeting går ud på at vise bannere specifikt til brugere, der allerede har udvist en interesse for et foruddefineret område, f.eks. et produkt på egen hjemmeside.

   

 • Return-on-Investment (ROI)

  Afkast på investering.

 • Return-on-Marketing-Investment (ROMI)

  Afkast på marketinginvestering.

 • RSS

  Really Simple Syndication

  Oversat til dansk betyder begrebet helt simpel syndikering.

  Er en Filstandard baseret på XML. En standard, hvorpå indhold (tekst, billeder mv.) nemt kan distribueres og integreres med andet indhold.

 • Run-by-Station

  Beskriver en defineret måde at afvikle reklamekampagner på tv- og radiostationer.

  Hvis en kampagne afvikles som run by station, indebærer det, at mediet planlægger og placerer kampagnen indenfor en given periode og målgruppe mod at garantere medieeffekten (oftest TRP).

 • Run-of-Site (ROS)

  Beskriver en defineret måde at afvikle reklamekampagner på kommercielle internetsider.

  Hvis en kampagne afvikles som run of site (ROS), indebærer det, at mediet planlægger og placerer kampagnen indenfor en given periode og målgruppe mod at garantere medieeffekten (oftest eksponeringer).

S
 • Salgsmodellering

  Formålet med salgsmodellering er at koble investeringen i den enkelte salgs- og marketingaktivitet direkte med det afkast som aktiviteten genererer

 • Search Engine Marketing (SEM)

  SEM er en forkortelse for Search Engine Marketing. SEM betegner betalt annoncering på søgemaskinerne er pt. en af de mest effektive online markedsføringskanaler.

  Grundprincippet i SEM er PPC – pay per click, hvilket betyder, at annoncøren kun betaler, når der klikkes på en annonce. Prisen per klik afgøres via en auktionsmodel, der afholdes i realtid, hver gang der foretages en søgning.

   

 • Search Engine Optimization (SEO)

  SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization – på dansk søgemaskineoptimering. SEO er en metode, hvormed man kan fremme en websides placering i diverse søgemaskiner som f.eks. Google.

 • Search Engine Result Page

  Se SERP.

 • Second-Screen

  Fænomen hvor brugere ikke blot nøjes med at se TV, men samtidig er online på deres smatphone eller tablet – dermed den 2. skærm. Det kan bruges i marketingsammenhæng, hvor det er muligt at synkronisere TV reklamer med online annoncer vist på dit smartdevice.

  Bliv klogere på second-screen i blogindlægget: Vores smartphones er digitale schweizerknive

 • Seeding

  Den del af en viral markedsføring som kendetegner arbedet med at "plante eller så" materialet på udvalgte hjemmesider, weblogs mv.

  Hvor selve distributionen af det virale marketing materiale normalt er gratis, da brugerne sender til hinanden, er seeding ofte betalte placeringer på steder, som menes at kunne 'kick-starte' distributionen og den virale effekt.

 • SEO Copywriting

  SEO Copywriting er en tekstforfatningsdisciplin, hvor hjemmesideindhold skrives eller omskrives til bedre at kunne findes af Google (SEO) – uden at være til gene for brugeroplevelsen

 • SERP

  SERP er en forkortelse for Search Engine Result Page (en søgemaskine resultatside).

  SERP er en liste over links til websider, der returneres af en søgemaskine som svar på et søgeord forespørgsel.

  Resultaterne indeholder normalt en liste over websider med titler, et link til siden, og en kort beskrivelse der viser, hvor søgeordet har matchet indhold på siden.

  SERP'en viser ofte links til både almindelige websider, blogs og populære online platforme som youtube, facebook, linkedin, twitter og wikipedia.

 • Shared Media

  Begrebet ’Shared Media’ dækker over delte medier, hvor brugerne og virksomhederne deles om ejerskabet. Sociale medier er et godt eksempel på ’Shared Media’, hvor en virksomhed kan publicere indhold, som derefter i høj grad påvirkes af brugernes likes, kommentarer og delinger.

  Et eksempel på ’Shared Media’ er, når et brand reposter en kundes billede på virksomhedens egen kanal.

 • SMS

  Short Message Service

  SMS er en tekstmeddelelse, som kan sendes fra én mobiltelefon til en anden.

 • Snacking

  Henviser til en adfærd, hvor forbrugerne konsumerer indhold i mindre bidder når, hvor og hvordan det passer ind i deres hverdag – uden nødvendigvis at eje permanent adgang til indholdet.

  Læs mere om Snacking i blogindlægget: Medieforbruget i forandring: de 7 vigtigste trends

 • Social Media Advertising

  Disciplin, hvor anvendelse af sociale medier indgår i markedsføringen.

 • Social Media Engagement

  En betegnelse for en persons involvering i sociale medier.

 • SOM

  SOM er en forkortelse for Share of market, hvilket er et udtryk et mærkes markedsandel opgjort i værdi (penge) eller enheder.

   

 • SOS

  Se SOV.

 • SOV

  SOV er en forkortelse for Share of Voice. Udtrykket betegner den enkelte annoncørs reklameforbrugs andel af det samlede reklameforbrug i markedet inden for en given periode, dvs. markedsandelen.

   

  Kan også udtrykkes som SOS (Share of Spendings).

 • Spam

  Spam er en betegnelse for reklamer, brugeren ikke selv har bedt om, som sendes via e-mail eller i nyhedsgrupper

  Se relateret begreb Permission Marketing.

 • Split-spot

  Split-spot beskriver en tv- eller radioreklame, som består af to eller flere spot, som direkte relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning og som placeres inden for samme reklamebreak/-blok, med adskilt fra hinanden.

 • Stakeholder

  Stakeholdere (også kaldet interessenter) er betegnelsen for de personer, grupper, samarbejdspartnere eller organisationer, som har interesse og betydning for en virksomhed.

  Eksempler på stakeholdere kan være kunder, leverandører og medarbejdere.

 • Statistisk signifikans

  En vedtaget grænse for den statistiske sandsynsynlighed af, at et resultat ikke er fremkommet ved et tilfælde. I markeds- og forbrugeranalyser vil et resultat oftest være angivet som værende statisik signifikant, hvis der er mindre en 5 pct. Statistisk risiko for, at resultatet er tilfældigt.

 • Statuskode

  Alle URL’s har en statuskode, som giver information til søgemaskiner, browsers m.v. Som marketingperson er statuskode 200 (OK), 301/302 (redirects) og 404 (fejl-side) de vigtigste at kende til.

 • Stickiness

  Betegnelse for  individets evne til at huske/fremkalde indholdet af noget, de tidligere har været eksponeret for f.eks. en reklame i fjernsynet.

 • Supply-side Platform (SSP)

  Et stykke software der bliver brugt af publishers til at sælge deres annonceplads.

 • Søgeordstype

  Søgeordstypen angiver den præcision, man ønsker at benytte i SEM-annoncering. Der findes fire (fem) typer: Bredt match, (modifikator til bredt match), sætningsmatch, eksakt match og negativt match.

T
 • Tabloid

  Et avisformat, der efterhånden anvendes af størstedelen af de danske dagblade.

  Formatet er som udgangspunkt ikke en fast størrelse, men mere en teknik. Størrelsen kan variere, da den afhænger af rullebredden på det benyttede avispapir.

  Standardformatet i Danmark angives som 6 spalter bredde x 365 mm højde, hvilket samlet set anføres som 2190mm.

 • Tekstannonce

  En tekstannonce er det betalte budskab brugeren ser, når vedkommende laver en søgning på en søgemaskine.

  Læs mere om tekstannoncer i blogindlægget: Billigere og bedre annoncering til de hurtige.

 • Text Ads

  Text ads er en onlineannonce i tekstformat - også kaldet sponsorerede links.

 • The 4 Pillars

  Et brand består af fire grundelementer: 'The 4 Pillars' der tilsammen repræsenterer et brands værdi. Et brands score på hver af disse søjler udtrykker, hvor tydelig og relevant en position brandet har i forbrugernes bevidsthed.

  Særpræg 

  • I hvor høj grad forbrugeren identificerer et brand som værende unikt.

  Relevans

  • I hvor høj grad forbrugeren finder brandet relevant.

  Anseelse

  • Hvor højt forbrugeren vil placere et brand og associere det med kvalitet.

   Dominans

  • I hvor høj grad forbrugeren forstår et brand gennem erfaring med brandet.

  Analyse af de fire søjler skal ses som ét samlet billede af brandets position.

  Bliv klogere på The 4 Pillars her.

 • The Long Tail

  Inden for Marketing et udtryk for en nichestrategi, hvor der fokuseres på mange små frem for få store (kundegrupper, distributionspunkter etc.) til at skabe volumen.

  Begrebet blev udbredt af Chris Anderson i en artikel i magasinet Wired i Oktober 2004.

  Her nævnte han bl.a. Amazon.com og Netflix som eksempler på virksomheder som benyttede denne strategi. Anderson beskrevet The Long Tail konceptet dybere i sin bog "The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More".

 • Thought leader

  En thought leader tager lederskab over en branche og viden derom, så forbrugerne og medierne går til den respektive thought leader, når de søger svar på spørgsmål om et konkret produkt, service eller område. En thought leader har positioneret sig som en autoritet, som målgruppen har tillid til.

 • Thought leadership

  Thought leadership handler om at positionere en person eller en virksomhed til at være specialister inden for en bestemt branche eller et bestemt område.

 • Tracking

  Online disciplin, hvor man ønsker at ”spore” nogen eller noget. Kan f.eks. anvendes, når man ønsker indsigt i online forbrugeradfærd eller trafik på en hjemmeside.

   

 • Tracking Pixel

  En Tracking Pixel er i sin enkleste form et 1x1 pixel billede placeret på en hjemmeside eller e-mail, som registrerer, når en person åbner en given hjemmeside eller e-mail. Herefter sendes en besked tilbage til personen eller organisationen, som bestyrer serveren. Tracking Pixels kan bl.a. anvendes i e-mail marketing med henblik på at indsamle informationer om, hvem der er blevet eksponeret for noget udsendt marketingmateriale og hvornår.

 • TRP

  Target Rating Points

  Summen af rating points.

  F.eks.: 3 reklamespots, der hver gav 10 rating points = 30 TRP

  Det gælder at: TRP = Nettodækning x gns. Frekvens

U
 • URL

  En unik adresse på en bestemt ressource på internettet.

 • UX

  User Experience

V
 • Viewability

  Måling af hvor meget af en annonce der har været set i hvor lang tid.

  Læs mere om Viewability i blogindlægget: Google åbner for maskinrummet

 • Viral Marketing

  Aktivitet, hvor en væsentlig del af distributionen foregår via målgruppens netværk og/eller via sociale tjenester.

  Se relateret begreb Seeding.

 • VR (Virtual Reality)

  Et computersimuleret miljø, hvor man giver brugeren mulighed for at opleve og eventuelt deltage i ved hjælp af lyd, billede og grafik. Virtual Reality opleves indtil videre via en Virtual Reality-brille, som gør, at man kun oplever den computerskabte virkelighed.

W
 • Walled Garden

  Walled Garden er et lukket økosystem, hvor ejeren styrer hvem der kan anvende data fra platformen. Det kan eksempelvis være, at du ikke kan måle impressions fra et system i et andet.

  Bliv klogere på Walled Garden i blogindlægget: Walled gardens med rådne frugter

 • Wear-In

  Et udtryk for det frekvens-niveau, der er nødvendigt for at en reklame får effekt.

  Niveauet er forskelligt fra budskab til budskab.

  Også kaldet MEF (minimum effective frequency).

 • Wear-Out

  Det punkt hvor en kampagne begynder at miste sin effekt pga. overeksponering. Et udtryk, der betegner det frekvens-niveau, der gør, at en reklame begynder at miste sin evne til at kommunikere effektivt eller ligefrem skabe negativ effekt. Dette frekvens-niveau varierer fra budskab til budskab.

   

 • Web-TV

  Web-tv er betegnelsen for et videoindslag, som bliver offentliggjort på Internettet.

  Web-TV kan f.eks. benyttes som et alternativ til et traditionelt TV, hvis man ønsker at se fjernsynsudsendelser på sin computer eller smartphone. Web-TV kan også anvendes strategisk af virksomheder ved at anvende Web-TV som kommunikationskanal ud til kunden.

 • Website analyse

  Website analyse er indsamling og behandling af data, der omhandler en given side. Typisk sker det ved hjælp af et javascript, der lægges ind på websitet og fungerer ved hjælp af cookies. Det mest udbredte værktøj hedder Google Analytics. Formålet med værktøjet er at få indsigt i kilder til trafik, adfærd på websitet, optimeringsmuligheder og lignende.

  Læs mere om Website analyse i blogindlægget: Hvor mange besøger egentlig dit website?

 • Wireframes

  Wireframes er et visualiseringsværktøj til at præsentere en skitse af layoutet på et website. En wireframe indeholder de forventede funktioner, struktur samt indhold på et website. Wireframen bruges til at bestemme, hvordan websitet skal være struktureret og hvilket content, der skal være på det enkelte site. Formålet er at sikre, at designet er optimeret efter Best Practice såvel som design guidelines for at få det mest optimale site. Wireframes udarbejdes inden designprocessen påbegyndes, og det endelige design bliver baseret på de udarbejdede wireframes.

 • Word-of-Mouth (WOM)

  På dansk bruger vi ofte betegnelsen mund-til-mund metoden, som vel rettere skulle hedde mund-til-øre, altså kommunikation mellem forbrugerne.

  Se relaterede begreber Viral Marketing, Earned Media,Seeding.

Y
Z
 • Zapping

  Inden for Marketing beskriver Zapping den situation, hvor tv-seerne klikker væk fra reklameblokkene.

v
 • vCPM

  Viewable cost per mille. Prisen for 1000 viewable banner visninger. Udregnes således: 1000 x Cost / Viewable impressions

1
 • 1.parts cookies

  1.parts cookies bruges oftest til at huske logins, indkøbskurv, sideindstillinger og lignende på et website. Cookien bruges også til at måle brugerens adfærd på et website, hvilket bl.a. kan rapporteres via Google Analytics. Første parts cookies ejes af kunden selv

3
 • 3.parts cookies

  3.parts cookies bruges til at tracke brugerens adfærd på tværs af websites og for at kategorisere brugeren. Det kan bl.a. være identificering og kategoriseing af køn, alder, interesser, hvorvidt om brugeren har været på kundens website før eller allerede har konverteret. Denne data deles på tværs af websites og er den data som flere browserudbydere er mest restriktive omkring.

 • 3D analyse

  Unik og nuanceret viden om dit brands styrke blandt forbrugerne.

  Læs mere om Mindshares 3D analyse her