Når man er ansvarlig for kampagneaktiviteter, er et af de allermest væsentlige parametre det, man kalder pacing. Det er en helt grundlæggende metode til at holde styr på en given kampagnes budget, så det afvikles i det ønskede tempo.

Hvis man eksempelvis sidder og overvejer kampagnebudgettet for november, ville nogle typiske tanker være, om man skulle vælge:

  • Ligelig fordeling
  • Mest i begyndelsen af måneden når folk lige har fået penge
  • Mest i slutningen fordi julen nærmer sig
  • Mest i dagene op til den 24. på grund af Black Friday

Uanset hvad man vælger, vil det være højst unormalt ikke at tage stilling.

Årsagen er den simple, at de fleste, der har haft ansvaret for en digital kampagne, har oplevet, at noget kom gumpetungt i gang, mens andet løb løbsk ved førstgivne lejlighed med kaos som følge. Derfor har man også siden snart tidernes morgen kunnet sætte et dagligt budget i langt de fleste platforme.

Fire ben godt, to ben bedre

I de fleste platforme kan det daglige budget overskrides i mild grad. I gode gamle dage (september 2017) var det eksempelvis sådan, at ens budget på search maksimalt kunne være 20% højere end dagsbudgettet. Det kunne ske, hvis der pludseligt var store udsving i brugeres søgeadfærd.

Det princip har Google dog valgt at bryde med i al stilfærdighed: De har d. 4/10 listet ud i en hjælpefil, at man fremover kan komme til at bruge op til det dobbelte af det, man har sat som sit daglige budget:

Kilde

Samtidig betyder det, at man kan gå over det budget der er fastsat for en given periode. De penge man bruger for meget, vil man senere få krediteret, hvilket nok skal føre til rigtigt mange gode samtaler med både nærmeste leder og dem fra regnskab.

Det er en – i hvert fald i undertegnedes optik – ganske alvorlig ændring, og den vil formentligt påvirke effekten af kampagner ganske voldsomt. En hurtig indskydelse ville være at sætte sit daglige budget ned, men det kan omvendt føre til, at man bruger for få penge, og det er jo heller ikke det mest ønskværdige.

Derfor vil anbefalingen herfra være, at man det næste stykke tid nøje overvåger sine budgetter hver eneste dag. Så kan vi altid tale om senere, hvordan man forklarer sine finansfolk, at man ikke ramte det budget, man havde afsat til november.