Et af nøgleordene er planlægning. Partnerskaber kan give utrolige resultater, men det kræver, at det bliver en velovervejet beslutning. Der skal bruges de nødvendige ressourcer til at besvare spørgsmål såsom hvorfor dit brand skal indgå et partnerskab, hvem målgruppen er, hvad historien er, hvordan aktiveringen bliver opdaget samt hvordan der efterfølgende skal måles på effekten. Dét er noget, vi er begyndt at arbejde mere struktureret med i Mindshare, og da vi ser et kæmpe potentiale inden for partnerskaber, blev jeg i maj sendt fire uger til London.

I London arbejdede jeg to uger i vores partnerskabsafdelinger hos henholdsvis Mindshare Worldwide og Mindshare UK med henblik på at lære alt, hvad de ved om partnerskaber – og det var ikke så lidt. Ud fra egen erfaring, og med den ekstra viden fra mine internationale kolleger i bagagen, vil jeg i dette blogindlæg fortælle, hvordan man optimerer sin mulighed for at få succes i det at indgå og aktivere et partnerskab. Til at starte med vil jeg dog gerne fortælle, hvorfor partnerskaber har en stor berettigelse i dagens marketingverden.

År efter år viser Mindshares Reklameanalyse, at irritationen over for reklamer er stigende samtidig med, at opmærksomheden over for selvsamme reklamer er faldende. Dette bør være en alarmklokke for alle os, der arbejder med marketing og kommunikation. Det står så galt til, at hele 44 % af Generation Z (født midt 90’erne til midt 00’erne) i Danmark har downloadet en adblocker, så de undgår reklamer i deres internetbrowser. 44 %! Derudover tales der om begrebet ’banner blindness’, der reelt betyder, at folk slet ikke ser bannere, da erfaringen fortæller, at det ikke er relevant eller interessant. Læg dertil at færre ser flow-tv og i stedet abonnerer på streamingtjenester som Netflix og HBO Nordic, hvor der ikke er reklamer.

Med det sagt håber jeg, præmissen er på plads: Langt de fleste virksomheder kan ikke blive ved med at gøre det, de gjorde sidste år – og året før det. Når traditionelle mediekanaler bliver udfordret, bør man genoverveje, hvordan man fremadrettet bedst kommunikerer sit budskab ud til sin målgruppe. En af de muligheder der er, er eksempelvis via partnerskaber. Et partnerskab giver typisk en virksomhed mulighed for at komme i kontakt med sin målgruppe gennem partneren. Hvad enten partneren er en musikfestival, en sportsorganisation, via influencers (såsom bloggere eller YouTubere) eller noget helt fjerde.

Hvis man lykkes med at indgå det rigtige partnerskab og aktivere det på den rigtige måde, så kan virksomheden kommunikere sit budskab gennem en troværdig afsender, uden det fremstår som en irriterende reklame, der forstyrrer mere end den gavner.

Er det lettere sagt end gjort? Ja, uden tvivl. Her i Mindshare har vi stor erfaring med partnerskaber, men vores kolleger i London gør det i langt højere grad, og har gjort det i mange flere år. Derfor tog jeg en tur til London i fire uger for at lære af de bedste folk, vores globale netværk har at byde på. I to uger sad jeg sammen med partnerskabsafdelingen hos Mindshare Worldwide, og efterfølgende sad jeg to uger ved samme afdeling hos Mindshare UK.

Når man indgår og aktiverer globale partnerskaber på tværs af mange lande med mange interessenter og faldgruber, er det utrolig vigtigt at have styr på sit planning-arbejde. Derfor er processerne forbundet hertil noget af det vigtigste, jeg tager med mig hjem og deler med jer nu, så vi sammen kan indgå partnerskaber på et bedre grundlag og aktivere dem bedst muligt både internt og eksternt.

Få styr på planning-arbejdet

Grundlæggende er planning-arbejdet afgørende for, at det rigtige partnerskab bliver indgået på det rigtige grundlag, aktiveres på den rigtige måde og bliver målt på de rigtige parametre. Processerne er opdelt i fem områder med hver sit spørgsmål: Hvorfor gør vi det? Hvem er målgruppen? Hvad er historien? Hvordan bliver indholdet opdaget? Hvordan måler vi succes?

Først og fremmest kigges der på, hvilke ambitioner kunden har, hvilke barrierer der er, samt hvilke udfordringer der kan være. Det giver en ramme for, hvilken rolle partnerskabet skal have set i forhold til virksomhedens forretning. Rammen bruges fremadrettet, og i næste led ses der på, hvem målgruppen er, og hvilke indsigter der kan arbejdes med. Dette er med til at angive, hvilken type partner der er relevant.

Denne indsnævring af partnere gør det muligt at dykke længere ned i processen og se på, hvorvidt virksomhedens DNA passer på de mulige partnere, samt hvilke kommunikative løsninger og kreative koncepter der kan laves. Efterfølgende er det vigtigt at gøre sig tanker om en seedingplan på tværs af kanaler, der sikrer at målgruppen bliver opmærksom på partnerskabet, og den aktivering der laves. Hvilke medier bør benyttes hvordan og hvorfor? Og sidst men ikke mindst skal der fra start aftales, hvordan der efterfølgende måles. De rette, og målbare, KPI’er skal sættes, og de skal forbindes til virksomhedens forretningsmål.

Under hvert område er der en række processer og opgaver, der skal gennemgås. Som det sandsynligvis fremgår via ovenstående, er det vigtigt at inddrage forskellige kompetencer tidligt, da der bør gøres indledende tanker omkring medie- og kommunikationsstrategi, kreativt koncept samt efterfølgende måling af performance allerede før kontrakten underskrives.

Det mener vi, at Mindshare som integreret bureau i Danmark kan klare bedre end andre. Ved at have kolleger siddende under samme tag, der dækker de nødvendige kompetencer, gøres processen hurtigere og mere effektiv – hvilket også giver et bedre outcome i sidste ende. Det skaber hele løsninger, der tilgodeser kundens behov.