En skarp social media strategi lægger hele fundamentet for din tilstedeværelse på de sociale medier. Alligevel har mange ikke en fastlagt strategi eller er i tvivl om, hvordan de skal gribe det an. Det kan betyde, at man skyder med spredehagl og ender med at spilde både timer og penge. Derfor har jeg her samlet fem simple trin til at lave en effektiv social media strategi. 

Er dit brand på sociale medier? Her vil der oftest lyde et hurtigt og rungende ‘JA!’. Men så snart snakken falder på ‘Hvorfor?’ og ‘Hvordan?’, bliver svaret ofte mere usikkert og knudret.

Der hersker ingen tvivl om, at de fleste har indset, at man som virksomhed eller organisation bliver nødt til at være til stede på sociale medier i dag for at nå målgruppen. Selvom der sker små opbrud på nogle af kanalerne, er 63% af danskerne hver dag aktive på Facebook, 27% på YouTube, 24% på Instagram, 23% på Snapchat og 6% på både Twitter og LinkedIn (DR Medieforskning 2018).

Men for at få succes på de sociale medier, bliver man nødt til at have fastlagt en strategi for arbejdet. Det behøver ikke at være et 100-siders dokument, som bliver gemt væk i skrivebordsskuffen, men kan i stedet være en simpel one-pager, som du kan hænge op på kontoret. Det vigtigste er, at du har gjort dig nogle tanker om hvorfor, hvad og hvordan.

Jeg vil gerne hjælpe dig i gang og har derfor lavet en simpel guide med fem trin, der sikrer dig en skarp social media strategi.

1) Hvorfor bruger du sociale medier?

Første trin af social media strategien – og samtidig et af de vigtigste – er at få fastlagt, hvorfor du er på de sociale medier? Hvad er det overordnede formål? Er det fx at øge kendskabet til din virksomhed eller organisation, er det for at udbrede viden om et bestemt felt eller er det fx mere marketingfokuseret for at skabe leads? Eller måske en kombination?

Bruger du flere kanaler er det vigtigt, foruden dit overordnede formål, også at have etableret et mål for hver kanal: Bruger du fx primært Instagram til branding, mens Facebook er mere til lead-generering og LinkedIn til employer branding?

Hvis du ikke har fastsat dine social media formål, risikerer du at skyde med spredehagl og spilde både tid og penge. Uden et formål har du desuden svært ved at måle succesen af dit arbejde, som er næste step i strategien.

2) Hvordan måler du succes på sociale medier?

Når du har fastlagt dine formål, er det nu tid til at sætte en række konkrete mål eller KPI’er for hver kanal, som du kan bruge til at vurdere, hvorvidt dit arbejde er en succes eller ej. Eller om du måske skal revurdere brugen af dine sociale kanaler.

Hvis dit overordnede formål på Instagram fx er branding, kan en KPI handle om at nå x antal følgere, opnå en gennemsnitlig engagement rate på x procent eller lignende. Eller hvis dit formål på Facebook handler om leadgenerering, kan et mål være websitebesøg eller signups til nyhedsbrev. En KPI kan dog også tage udgangspunkt i interne mål eller udfordringer, som du har som virksomhed eller organisation. Hvis I fx har fundet ud af, at video på LinkedIn virker rigtig godt ift. jeres overordnede mål om employer branding, kan en KPI være, at der minimum skal være én videopost om ugen. Eller hvis I gerne vil være bedre til at bruge medarbejderne i arbejdet med de sociale medier, kan et mål også være, at det skal på som et emne på morgenmødet minimum én gang om måneden.

Det vigtigste er, at det er målbart og enkelt. Som led i målsætningen er det desuden vigtigt at fastsætte en deadline for, hvornår det skal være indfriet, så du kan evaluere på dit arbejde.

3) Hvad er din målgruppe?

Når du arbejder med sociale medier, er det vigtigt at vide, hvem du kommunikerer til? Og det er ikke altid helt nemt. Gennem det store datamateriale som bliver indsamlet om dine følgere på de sociale medier, kan du opnå en stor viden om, hvem der rent faktisk følger din side. Men det er ikke altid, at det stemmer med, hvem du gerne vil kommunikere til, eller du kan ønske at ændre fokus. Samtidig kan din målgruppe også skifte fra kampagne til kampagne.

Her er det dog vigtigt, at du udpeger en kernemålgruppe for hver kanal, som du vil kommunikere til via dit primære indhold på dine sociale medier – og som samtidig bunder i dit kanalformål. Hvis dit formål med LinkedIn handler om employer branding, vil din primære målgruppe formentlig være potentielle medarbejdere. Det behøver dog ikke at udelukke, at du kan have en sekundær målgruppe, der hedder eksisterende medarbejdere – eller hvis du fx er et bureau som os i Mindshare, kan en målgruppe være marketing- og kommunikationsfolk.

Din målgruppe kan dog også være endnu bredere som fx kvinder mellem 30-50 år på Facebook med en interesse for sundhed og træning. Når du har bestemt dit formål, KPI og målgruppe, kan du nå bevæge dig videre til næste step, hvor du skal fastlægge dit indhold.

4) Hvad skal du snakke om?
En faldgrube, som jeg ofte ser, er, at man har fastsat sin målgruppe og formål, men producerer content, som vinden blæser uden nogen forankring i den strategi, som netop er blevet lagt.

Her kan det være en fordel at opsætte tre til fem overordnede indholdsspor (eller samtaleemner som vi kalder dem i Mindshare), som kan danne en base for din indholdsproduktion. Disse skal kunne lede tilbage til din målgruppe og formål.

Hvis vi tager eksemplet med LinkedIn og employer branding igen, kan eksempler på samtaleemner fx være:

  • Bag facaden: Indhold der giver et indblik bag facaden i din virksomhed. Fx med videointerviews eller takeovers med relevante medarbejdere.
  • Vi mener: Indhold der viser, hvad du og din virksomhed mener – fx gennem blogindlæg, citater eller infografikker.
  • Nyt fra marken: Bliver din virksomhed ofte omtalt i medier, deltager i konferencer eller andet, der kan være relevant at dele, kan det også få et indholdsspor for sig selv. Det kan fx også være, hvis du har mange lokale afdelinger eller andet, der kunne få deres eget spor.

Fastsættelsen af samtaleemnerne kræver ofte en mere kreativ proces eller brainstorm med relevante medarbejdere. Men det er arbejdet værd: Din contentudvikling bliver meget nemmere og langt mere struktureret fremover.

5) Stil og tone: Hvordan kommunikerer dit brand?

Sidste step på vej mod din færdige social media strategi er at bestemme, hvordan du kommunikerer på hver kanal. Bruger du fx masser af humor og ironi, eller er du mere formel? Og er der forskel på de enkelte kanaler?

Her kan det være en fordel at fastlægge en kerne tone-of-voice for dit brand (måske du allerede har én?), som du kan tage udgangspunkt i og versionere for hver kanal. Måske du fx er mere folkelig og bruger mere humor på Facebook, mens du på LinkedIn er mere formel og faglig.

Det er vigtigt at have fastlagt netop dette punkt, så du sikrer en ensartet tone både på tværs og for hver kanal – og både i dine opslag samt i din community management. Samtidig betyder det, at hvis en ny medarbejder overtager, kan hun/han hurtigere lære, hvordan hun skal kommunikere på hver kanal.

Når du fastlægger din stil og tone, kan du også inddrage den visuelle stil med farver og grafik, og du kan sammensætte en one-pager med ‘dos & dont’s’ for din kommunikation.

Når du er nået hertil, skal du samle det hele sammen og gerne sætte det flot op, så din social media strategi kan komme op at hænge – og ikke ende i din skrivebordsskuffe. For nu er du nået til et af de vigtigste tip: Du skal huske rent faktisk at bruge din nye social media strategi i dit videre arbejde, for ellers er den ikke meget værd.

__

Det var mine fem trin til, hvordan du laver en knivskarp og simpel social media strategi. Jeg håber, at du er blevet klogere og har fået blod på tanden til at springe ud i arbejdet med dine sociale kanaler.

I Mindshare hjælper vi gerne med at fastsætte din social media strategi i samarbejde med dig eller facilitere workshops, der kan sikre, at I kommer sikkert i mål med strategien.