Særligt forstyrrende reklamer på nettet har historisk altid været genstand for irritation blandt forbrugerne. Mindshares årlige Reklameanalyse viser, at digital annoncering i særlig grad er forstyrrende for forbrugerne. I forlængelse af den irritation, som visse digitale annonceformater medfører, har Google for nogen tid siden meldt klart ud, at de aktivt kommer til at blokere de allermest forstyrrende formater gennem deres Chrome browser. Langt de fleste i den danske mediebranche er enige om, at de mest irriterende annonceformater over tid skal udfases, men Googles beslutning om at ville diktere det indhold medierne præsenterer i form af blokering af specifikke annoncer har skabt debat omkring den magt som it- og softwaregiganten besidder i hele internetsfæren.

Google implementerer en ’ad blocker’ i Chrome Browseren 15. februar i år
Det er omkring et halvt års tid siden, at Google meldte ud, at de i løbet af 2018 aktivt ville begynde at blokere visse digitale annoncer gennem Chrome Browseren. Dette skete under overskrifter om at ’rydde op på internettet’ og med definitionen ”ad filtering” lød løftet, at kun de mest forstyrrende og indtrængende annonceformater ville blive blokeret. Sridhar Ramaswamy, der er ansvarlig for Googles Annonceprodukt, meldte endda ud, at de ville blokere for Googles egne formater, som var særligt forstyrrende[1].
I samme moment lancerede Google et værktøj så udgivere, netmedier mv. kunne scanne deres sites og få klarlagt, hvilke annonceformater, som ikke ville være ”compliant” efter de nye ’ad filtering’ betingelser i Google Chrome. Vi har tidligere her på bloggen skrevet om Coalition for better Ads, som Google er en del af. Og det er netop de standarder, kaldet initial better ads standards, som er blevet sat i coalitionen, som Google nu, med deres ny browser-tiltag, vil forsøge at effektuere.

Nu er datoen så endelig fastsat for, hvornår ’ad-filtering’ bliver aktiveret i diverse chrome browsere verden over – det bliver 15. februar 2018. Da Google på globalt plan står for 50% af det samlede browsermarked, er det et tiltag som i høj grad vil kunne mærkes verden over, og forhåbentligt forbedre internetoplevelsen for en række brugere.

Målet er det rigtige, men hvad med midlet?
På trods af, at langt størstedelen af aktørerne i den danske mediesfære er enige om, at vejen mod en bedre annonceoplevelse for brugerne er den rette vej at gå, hersker der i høj grad bekymring omkring, hvorvidt Googles diktering af hvilket indhold, der er acceptabelt, er den rette vej at gå. Bekymringen går i særdeleshed på, hvorvidt  Googles restriktoner i forhold til digital annoncering er et skridt på vej i mod redaktionel censur af det indhold som præsenteres på diverse hjemmesider.

Mindshare indfører forbud mod forstyrrende annonceformater
Vi er i Mindshare på globalt plan en del af Coalition for Better Ads qua vores tilhørsforhold til GroupM, som er en del af koalitionen. I Mindshare Danmark har vi aktivt taget valget om, at vi fra 2018 ikke vil indkøbe de digitale formater, som ikke er ”compliant” med Initial Better Ads Standards. Det er gjort, fordi vi tydeligt ser udviklingen i irritation og opmærksomhed overfor annoncering i vores analyser omkring digital forbrugeradfærd. I forlængelse af dette, har vi i Mindshare taget det første skridt i Danmark, på bureau-siden, om ikke at indkøbe de særligt forstyrrende digitale annonceformater.

Med denne udmelding forsøger vi, at skubbe resten af branchen i den rette retning. Dels fordi at de digitale KPI’er, som skal understøtte forretningen, er unaturlige ved brugen af særligt forstyrrende formater. Eksempelvis kan du nemt få det til at se ud som om, at et specifikt annonceformat er effektivt til at drive trafik. Men i virkeligheden er det blot fordi formatet rent teknologisk er udformet på en måde, som gør det svært for forbrugeren at undgå. Evaluerer du derimod på kvaliteten af den trafik der er skabt, ser vi typisk at den ikke følge med de fine resultater. Derfor havner man i en loose-loose situation, hvor forbrugerne bliver frustrerede og irriterede over annonceringen. Man risikerer at miste tillid til både mediet og annoncøren. Det vil vi naturligvis gerne undgå, da vores vigtigste mål er at sikre vores kunder kvalitet og effektivitet i deres digitale medieindkøb.

Google bør ikke være dommer
Dog kan vi være bekymrede over Googles selvbestaltede rolle som dommer over, hvilket indhold, der bør være tilgængeligt for brugere af internettet. Vi mener, at vejen mod den gode internetoplevelse bør ske i et konsensusforum blandt de aktører som har aktier i, at forbrugerne føler sig respekteret, og som også tilgodeser medier og udgiveres behov. Ellers kan vi risikere en mere dystopisk fremtid, hvor man som forbruger ikke selv har råderet over det indhold man får serveret, når man bevæger sig rundt på internettet. Derfor opfordrer vi både medier, bureauer og andre relevante parter til at tage del i debatten omkring, hvordan fremtidens internet bør se ud, hvor vi tilgodeser forbrugerne, men samtidig også opretholder relevante aktørers råderet og stemme i forhold til det indhold de vælger at præsentere overfor deres brugere.

 

[1] Kilde: Techcrunch