Nye teknologier, platforme og forretningsmodeller fortsætter med at omforme vores forståelse af kommunikation, markedsføring og brugerinvolvering. Grænsen mellem paid, owned og earned udviskes i højere og højere grad, og en reklamekritisk og autenticitetssøgende forbruger stiller større krav til medier, annoncører og dataplatforme end nogensinde før.

Følg med på bloggen hvor vi henover fem deep dive indlæg stiller skarpt på Mindshare Futures vigtigste medie- og markedstrends for året 2022, samt hvilke strategiske implikationer de stiller for dit brand.

Real Life Amplified

En kæmpe sult efter oplevelser, en fortsat sammensmeltning af online og offline medier, nye virtuelle teknologier og en boomende online shoppingadfærd. Alt dette kridter banen op for den anden af de fem store trends for 2022; Real Life Amplified.

Vi har i en årrække snakket om oplevelsesøkonomien og dets betydning for forbrugeren. Men efter et par år med samfundsnedlukninger, social distancering og akut mangel på stimulering hungrer vi mere end nogensinde før efter oplevelser, der kan forstærke oplevelsen i sin klassiske forstand; både i den virkelige verden såvel som i den digitale.

Når teknologi sprøjter magi ind i den virkelige verden

I kraft af nedlukninger søgte folk underholdning og eskapisme fra en grå og dystopisk hverdag, og flere afprøvede nye digitale medie- og underholdningsformater til at spille, interagere og opleve hjemme fra stuerne.

På rekordtid udviklede oplevelsesøkonomien sig til ikke kun at foregå i den virkelige verden men i lige så høj grad også i den digitale og virtuelle verden – og ikke mindst i en sammensmeltning af de disse to. Efterspørgslen efter oplevelser stiger, og nye teknologiers mulighed for at skabe interaktion og brugervenlighed trækkes med ind i det fysiske rum i vores søgen efter de magiske, vilde, unikke og samtaleskabende brandoplevelser i en genåbnet verden.

Den forstærkede oplevelse er hybrid

Under pandemien begyndte flere brands i højere grad at eksperimentere med brugen af såkalte immersive teknologier til at visualisere produkter, skabe try-on muligheder og brandoplevelser i en virtuel verden. Kort fortalt udgør disse teknologier Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) og Mixed Reality (MR) og omfatter altså alt form for teknologi, der udvider den fysiske verden med data fra den digitale/virtuelle/simulerede verden ved brug af grafik, lyd og billede.

Oplevelsesøkonomien bliver i højere grad en hybrid mellem det offline og det online, og et større forbrug af digitale medieplatforme og en stigende efterspørgsel efter nye og anderledes oplevelser vil accelerere brugen af immersive teknologier yderligere. Dette vil stille endnu større krav til den hybride brandoplevelse på tværs af medier og platforme.

Mange detailbutikker er begyndt at eksperimentere med brug af online, virtuelle og interaktive oplevelser i deres fysiske butikker for at forstærke shoppingoplevelsen og skabe et bedre købsflow på tværs af in-store og online commerce. Vi ser også, hvordan den immersive teknologi integreres i mere lavpraktiske dagligdagsoplevelser for at ’udvide’ den fysiske oplevelse; QR-koder integreret i grønne områder i byrummet til de planteinteresserede, integrering af digital audio i træningsrutiner for at øge motivation, og stemmeaktivering integreret i hårde hvidevarer i hjemmet, så opvasken og indkøbslisten bliver gjort nemmere. Mulighederne er uanede, og det er ikke kun AR og VR, der spås en stor fremtid – det er i lige så høj grad brugen af 3D, audio, voice search, visual search og smarte hovedtelefoner.

Et digitalt lag til offline medier

Muligheden for at forstærke oplevelsesøkonomien med et digitalt lag skal ikke kun anskues som en mulighed på tværs af digitale platforme men i lige så høj grad noget, der kan inkorporeres i de klassiske offline medier for at skabe en samlet stærkere brand- og reklameoplevelse.

Vi ser, hvordan outdoor mediet især eksperimenterer med eksempelvis 3D billboards og AR, der kan styrke brandbudskaber og skabe større involvering i et ellers passivt offline medie. Det klassiske TV-format kan ligeledes integrere elementer af immersive teknologier, eksempelvis ved brug af QR-koder, der giver et virtuelt og interaktivt lag til reklamen. Eksempelvis så vi, hvordan det amerikanske chips brand, Cheetos, integrerede Snapchat-koder i deres Super Bowl TV-reklame, der udløste virtuelle chipsposer, man senere kunne veksle til fysiske. Samtidigt så vi også, hvordan underholdningsprogrammer anvender et online shoppable element i et ellers klassisk offline TV-format.

Teknologi skal forstærke virkeligheden, ikke erstatte den

I en tid hvor vi hungrer efter fysisk samvær og taktile oplevelser, er det essentielt, at fremtidens brug af immersive teknologier forstærker oplevelserne i den virkelige verden og ikke tager fokus fra disse – eller i værste tilfælde erstatter dem. Nysgerrigheden for immersive teknologier er stor, men oplevelserne i den virkelige verden har stadig førsteprioritet for forbrugerne og skal i fremtiden anskues i en revideret sammensmeltet version med det online.

Tænk eksempelvis butiksoplevelsen som på niveau med en tur i biografen, et visit på et museum eller en tur i forlystelsesparken. Her ser vi bl.a. eksempler som Instagrammable pop-up butikker, event-spaces der inviterer til sociale aktiviteter, bemandingsløse butikker og sensoriske rum. Med et godt greb i den oplevelsesorienterede værktøjskasse og indgående indsigt i målgruppens vaner, adfærd og behov kan man skabe langt bedre indkøbsoplevelser, der ikke kun fastholder men også tiltrækker kunder.

Hvad betyder det for dit brand?

Hvad er Mindshare Futures?

Med vores internationale studie, Mindshare Futures, følger vi markedsudviklingen tæt ved hvert år at identificere de største globale trends inden for marketing, medier og teknologi. Dette baseres på omfattende kvantitative og kvalitative forbrugerstudier og inputs fra over tyve globale mediepartnere.

Er du interesseret i at vide mere om Mindshare Futures Trends 2022 eller generelt om Mindshares arbejde med forbruger- og markedsføringstrends, og hvilke implikationer de har for netop dit brand, er du velkommen til at kontakte Strategy & Analysis Consultant, Simone Misser-Pedersen, Analysebureau