I denne episode af Mindshare TV stiller vi skarpt ind på balancen mellem kort- og langsigtede investeringer. Og de økonomiske udfordringer som mange brancher står overfor qua coronakrisen, og ikke mindst hvordan vi i højere grad skaber salg via medieindsatsen.

Hvad er Mindshare TV?

Det har altid været Mindshares ambition at formidle viden til markedet. Denne formidling sker allerede på flere fronter, fra vores velbesøgte blog til timevis af inspiration i vores Huddle podcast. Nu introducerer vi Mindshare TV, som er vores faglige indspark til virksomhedernes ledelse samt de salgs- og marketingansvarlige med det primære formål at bidrage med perspektiv på emner inden for marketing, kommunikation og medier.

Kilder: Binet og Field, The long and short of it & Warc, Marketers Toolkit 2021