Af: Simone Misser-Pedersen

På få dage ændrede størstedelen af danskernes hverdag sig, da regeringen valgte at lukke Danmark og opfordre befolkningen til at blive indendørs og så vidt mulig gå i isolationslignende tilstand. Men har krisen givet os mulighed for et tiltrængt pusterum i en ellers travl hverdag eller er det blot en anledning til yderligere stress? Kan vi som moderne mennesker og forbrugere overhovedet finde ud af at trække stikket?

Mindshare og GroupM har lavet en undersøgelse, der går tæt på danskernes adfærd under COVID-19 for at få indblik i alt fra mediaforbrug til hverdagsbekymringer. Undersøgelsen er nationalt repræsentativ for danskere i alderen 18+ år.

Karantæneforhold stresser os
Man taler normalt om, at stress er en folkesygdom, og nationale undersøgelser på området fortæller os gang på gang, at det moderne samfund generelt er et stresset samfund.

I en tid som denne, hvor vi bliver inden for husets fire vægge, og alle sociale sammenkomster og dagligdagsplaner er blevet aflyst, ville man antage, at det for mange kan fungere som en pause i en ellers hektisk hverdag. Dog er det kun 15% af danskerne, der rent faktisk oplever, at krisen har givet dem et tiltrængt pusterum fra hverdagen. Omvendt oplever næsten hver fjerde, at det er decideret mere stressende, at skulle holde sig hjemme og begrænse sin udendørs færden.

De unge og børnefamilierne mærker presset
I lyset af de gennemgribende aftryk isolationstilstandende har på danskernes hverdag, er det ikke overraskende, at karantæne-stressen rammer især to livsfaser; de unge og børnefamilierne.

Forsamlingsfriheden blev på få dage indsnævret markant, og den unge danskers hverdag bestående af undervisning med vennerne, øl og weekendsfester er blevet frarøvet dem. 60% af unge danskere mellem 18 og 25 år føler sig rastløse; dette er et dobbelt så højt niveau som den almene dansker. Samtidig skal forældre nu få hverdagen til at gå op med både at arbejde hjemmefra og samtidig agere legekammerat og matematiklærer for børnene. Især børnefamilierne oplever i mindre grad end andre livsfaser, at karantæneforholdene har givet dem mulighed for at bruge tid på ting, de normalt ikke når. Derimod oplever hver fjerde dansker med børn hjemme, at der har været flere konflikter i hjemmet end normalt.

 

Saltlakridssyndromet
Men hvorfor er vi så dårlige til at omfavne karantæne forholdene og udnytte hjemmetimerne til nærvær, selvindsigt og eftertanke i et samfund, hvor netop stress, jag og en fyldt kalender normalt præger vores hverdag?

Vi er som mennesker indrettet sådan, at vi altid ønsker at have det, vi ikke kan få. Saltlakridssyndromet, kan man kalde det; når vi er derhjemme tænker vi aldrig over det, men ligeså snart vi er i udlandet, drømmer vi os til en slikpose med danske saltlakridser. Og det samme sker, når corona-krisen forcerer os til at lukke af for omverden. Vi efterspørger konstant en mindre stressende hverdag, men har som moderne mennesker svært ved at sætte livet på pause, når muligheden reelt byder sig. Vi er vant til at agere i et samfund, hvor tempoet er højt og digitale løsninger konstant stiller krav til multitasking og produktivitet. De isolationslignende forhold giver derfor ikke et afbræk fra hverdagen, men fylder den derimod blot med nye projekter, udfordringer og stress faktorer.

Vær din kundes stressbold
I disse tider er det derfor essentielt, at brands og virksomheder forsøger at lette corona-stressen og aflaste forbrugerne i en hverdag, der åbenlyst ikke er blevet mindre stresset men derimod indebærer helt nye udfordringer med hjemmestress, afsavn og rastløshed. Vi ser allerede et skift i danskernes medieadfærd, der åbner op for en ny online og virtuel realitet, og man er nødt til at stille sig selv spørgsmålet om, hvordan man som brand kan hjælpe med af facilitere samvær, nærvær og hjælpe forbrugeren med at afstresse og overkomme de nye udfordringer, man møder i sin isolerede hverdag.

Er du interesseret i at høre mere, eller har du spørgsmål, så er du mere end velkommen til at skrive til vores Direktør, Analysebureau, Arnt Gustafsson, arnt.gustafsson@mindshareworld.com

I Mindshare har vi under COVID-19 udgivet en lang række blogindlæg med gode råd til annoncører om deres kommunikation og marketing samt om danskernes indkøbsvaner, forbrug og medieadfærd. Læs med her.