Hvordan og hvorledes skal man forholde sig, hvis man gerne vil være på rette spor med hensyn til tidsånden?

Kul-, olie- og gasindustrien er helt klart ikke lige med på den aktuelle tidsånd, så de bruger masser af kræfter på at forsvare sig midt i en helt ny situation, hvor klimasynderne får klø, mens virksomheder, som er på vind- og solsiden, bryster sig med at være på vinderholdet. Atomenergifolket holder lav profil, selv om energiformen er den reneste, der findes, set med CO2- briller. Historiens moralske vingesus hænger stadig over det atomare, måske uretfærdigt?

Men er det altid godt at være med tidsånden? Både ja og nej. Tidsånden er en følsom størrelse, som ofte ikke er begrundet i rationale og snusfornuft, men derimod i følelser.
Men skal man overhovedet bekymre sig om tidsånden? Igen, både ja og nej.

Risikoen for at tidsånden skifter er altid til stede, og melder man klart ud med det, man laver, risikerer man jo også, at man bliver fanget på det forkerte ben, hvis tidsånden skifter.
En tidsånd kan der oftest sættes både ord, billeder og følelser på – og gives en forklaring på. Den kan også oftest forudses, da indholdet består af bevægelige trends.

Nogle virksomheder vil helst bare drive virksomhed på den stille måde efter princippet om, at den der lever stille lever godt. Mange mindre virksomheder lever fint med at smutte under tidsåndens radar. De store slipper ikke så let. Det er dog ikke altid lige nemt at smutte under radaren, da verden er blevet voldsom transparent, og det er sværere at gemme sig end nogensinde før.

Man kan være firstmover på en tidsånd. Man kan også være follower, late mover eller too late mover, og så er man til grin og skulle måske bare have holdt sin kæft. Hvis man ønsker at score nogle point ved at være firstmover på en tidsånd, skal man være klar på muligheder og risici. Er man for tidlig, bliver man kanøflet. Er man bare tidlig på den, bliver man enten set på som smart eller er lidt til grin, men også i nogle tilfælde som konstruktiv, hvis sagen er oplagt klog og godt for almenvellet.

Hvis man bare hopper på en trend eller en tidsånd, kan det både give pote og skulderklap hos nogle segmenter og skældud fra andre. Hvis man hopper på en tidsånd sent, bliver man oftest set på som langsom, tvunget til det eller lettere ubegavet.

Den grønne bølge ruller

Lige nu hopper en masse industrivirksomheder og foreninger på den grønne vogn. Nogle vil sige for sent. Egentlig nok ikke fordi de synes, at det er det helt rigtige, men fordi der ikke er så mange andre muligheder. Alle hopper i øjeblikket med på avantgardens målsætning om 70 procent reduktion af CO2-udslip i 2030 – uden at vide om det er klogt eller dumt.

På mange måder er bare tanken om at skulle tilpasse sig, skabe eller hoppe på en tidsånd en forkert vinkel. Det bedste er jo at være det, man er, være autentisk og i tråd med de helt basale værdier i samfundet, og så måske bare køre på med tesen: Don’t show and tell it, just do it. Den gamle sætning om, at man bare generelt skal opføre sig ordentligt på alle måder, er stadig fornuftig.

Hver gang at man som virksomhed melder noget ud om følelsesladede emner, trænger man også sig selv op i en krog, hvis tidsånden skifter. Uærlige virksomheder, der skifter værdier lige så hurtigt, som andre skifter undertøj, er der jo ingen sympati for. Hvis man aktivt ønsker at bruge indholdet af en given tidsånd, eksempelvis i sin markedsføring, er det et direktions- og måske også et bestyrelsesanliggende. Lidt afhængig af hvor voldsomt man melder ud.

Det værste, som folkedybet ved, er uærlige virksomheder og eksempelvis virksomheder, der pynter sig med lånte eller stjålne fjer. Nogle virksomheder greenwasher sig i den tidsånd, vi har nu – blandt andet flybranchen. Primært for at opbløde den voksende flyskam. Andre holder vejret og håber på, at noget af den herskende tidsånd, der ikke matcher til det, man vil, naturligt går over.

God opførsel går aldrig af mode

Enhver tidsånd er flygtig, og det meste går over, men enhver tidsånd skaber også vedvarende erkendelser og forandringer. Så man skal være helt klar på muligheder og risici, hvis man vil melde noget ud.

Så marketingafdelingen i enhver større virksomhed er kommet på overarbejde i den tid, hvor verden er vildt transparent, og de sociale medier kaster sig over alt og alle. I den herskende tidsånd stiller produktionsafdelingen i de fleste virksomheder også en masse spørgsmål om, hvor man producerer, hvordan og hvilke materialer man anvender.

Politisk korrekthed er en del af den herskende tidsånd. Det har den været før, men er også blevet stødt af tronen af snusfornuft og rationale.  Når tiderne er økonomisk gode, plejer den politiske korrekthed at have gode kår – bare altid i ny indpakning. Når krisen hersker, og de fleste er usikre på jobs og bolig, så viger den til fordel for snusfornuften.

Så man skal nok, uanset hvilken tidsånd der hersker, sætte ord på, hvad den kan have af betydning for virksomheden. Det er altid klogt, men om man skal reagere med ligegyldighed, aktiv tilpasning eller noget helt andet, findes der ingen formler for.

Kun en tåbe frygter ikke havet – sådan hed det oprindeligt. Så blev det ændret til haven, dog mest for dem der ikke gad havearbejdet. Nu er det blevet til ’folkehavet’, godt vel- eller vildledt af pressen, spindoktorer, politikere, alle slags ngo-systemer, og selvfølgelig tidsånden.

Det bedste og eneste råd, der for alvor batter, er at opføre sig ordentligt og blive ved med det, uanset hvilke fristelser der kan dukke op. Tænk, hvis Danske Bank havde tænkt på den måde, da de skulle åbne bankfilial i Estland.

God fornøjelse med den tidsånd, som du kan bruge til noget godt og klogt.