3. parts cookien vil snart være noget, vi læser om i historiebøgerne, og tiltag som GDPR ITP og Cookie Consent har gjort det svære end nogensinde at indsamle data om kunder og konvateringsflows. Men det betyder ikke nødvendigvis, at fremtiden ser helt sort ud. Google Analytics 4 (GA4) har potentiale til at kunne løse flere af de problematikker, vi står overfor i dag, når det kommer til tracking.

I denne artikel vil vi kigge på nogle af de indsigter, du kan finde i GA4, og som du vil kunne benytte dig af for at komme på forkant med den cookieløse fremtid.

Integreret databeskyttelse

Google har fremtidssikret GA4 ved at tilpasse platformen til datalovgivnings tiltag som GDPR og CCPA. Et eksempel på dette er, at GA4 anonymiserer burgers IP adresser automatisk. Noget man tidligere skulle indstille manuelt via Google tag Manager. 

Ydermere er GA4’s Data Retention nu som standard to måneder og kan maksimalt holdes på i 14 måneder. Tidligere var standard 26 måneder og kunne sættes helt op til aldrig at slette disse data. Dette betyder dog ikke at Google sletter alle dine indsamlede data efter to måneder. Det er kun ift. Data på burger og event niveau, som er tilkoblet  cookies. Et eksempel herpå kunne være, at User ID’er eller andre former for advertising identifiers f.eks DoubleClick cookies, Android’s Advertising ID (AAID) eller Apple’s Identifier for Advertisers (IDFA).

Bedre Event tracking 

Den væsentligste ting, der adskiller GA4 og Universal Analytics (det gamle Google analytics) er, at platformens tracking nu er 100% event baseret, hvor UA er session baseret.

GA4

Den primære måleenhed I UA er et “hit”. Dette hit indeholder oplysninger om en brugers adfærd og interaktioner på websitet. Hits er prædefinerede og UA inkluderer sidevisninger hits, event hits og e-commerce hits mfl. Altså er mulighederne for at tilpasse og customize trackingen begrænset. Ydermere er UA afhængig af cookien til at gemme og huske brugerne og deres sessions. I kontrast til dette er GA4s tracking baseret på events. Den eventbaserede sporing i GA4 åbner muligheder for større fleksibilitet og tilpasning af målingerne af brugerens interaktioner på tværs af websites og/eller apps. GA4 gør også brug af  machine learning, og er derfor ikke ligeså afhængig af cookies til sporing og rapportering.

Indsigt og målsætninger baseret på Machine learning

Som nævnt er GA4  bygget op omkring machine learning, dvs. at GA4 vil begynde at lære og forstå dine brugerdata, jo mere data du indsamler. Denne machine learning vil potentielt kunne hjælpe til at udbygge målgrupper og brugerprofiler. I UA er 3. parts cookies nødvendige, når det kommer til attribuering og konverteringsmåling, men med GA4 vil du kunne: 

  • Fjerne huller i datasættet ved brug af datamodellering, f.eks når en konvertering ikke kan spores fuldt ud pga. udfasning af 3. parts cookies
  • Spore brugerrejsen på tværs af enheder og platforme via machine learning .
  • Oprette målgrupper baseret på churn for bedre at kunne engagere og genvinde nye og eksisterende kunder.
  • Automatisk komme med indsigter om brugernes adfærd. f.eks. kan GA4 forudsige øget efterspørgsel på en bestemt produktkategori ud fra ændringer i kunders adfærd.

Så hvad skal du gøre?

Det er vigtig, at du endnu ikke lukker helt ned for dit gamle google analytics set-up. For det første fordi du vil miste alle dine historiske data, hvis du helt sletter UA. For det andet fordi du ved at implementeret GA4 og UA på samme tid hurtigere kan se, hvordan dit tracking setup skal tilpasse sig for at være klar til fremtiden. F.eks kan GA4 rapporter ikke vise event category, action eller label, så hvis dette er noget du på nuværende tidspunkt benytter i dit tracking setup, vil du ikke være i stand til at migrere til GA4 100% endnu. Du er derfor være nødt til at konfigurere dine events til også at fungere med GA4. 

Du skal huske, at din nuværende tracking aldrig vil kunne være 100% korrekt, da data kan gå tabt flere steder blandt andet pga. cookies, consent banner eller data sampling. Det kan resultere i, at kun en del af de indsamlede data bliver vist i rapporter. Men GA4 vil heller ikke kunne fortælle dig hele sandheden, da man benytter machine learning til at udfylde disse huller i datasættet. Det betyder, at Google stadig ikke rapporterer om brugeradfærden for de faktiske brugere på webstedet, men istedet kommer med en antagelse baseret på machine learning. 

Google mener, at dette i sidste ende vil skabe bedre ROI for brugere af platformen. Men du skal huske på, at når man overlader sine data til machine learning, er det vigtigere end nogensinde, at dit tracking setup er korrekt, for hvis du laver en fejl i din opsætningen, vil Googles maskine komme med falske indsigter og prognoser.