Vores medieforbrug er i forandring. Teknologiske og kulturelle udviklinger ændrer vores måde at bruge og tænke medier på. En større bevågenhed omkring brugen af nye teknologi og data generelt vil være helt centralt i 2018.
Dette blogindlæg er en opfølgning på ”Fem trends vil accelerere i 2018 del 1”.

I det forrige blogindlæg blev de de to første trends, Get Snappy og The Exploration Game,  præsenteret fra Mindshares globale studie Mindshare Futures. Disse trends har begge udgangspunkt i teknologier, der har til formål at optimere mængden af relevant indhold som vi bliver eksponeret for. I dette blogindlæg vil de sidste tre trends præsenteres.

De tre trends tager udgangspunkt i, hvordan vi interagerer med ny teknologi. Et område som vi forventer vil få endnu større betydning i 2018.

#Trend 3: Access All Areas
Vi ser en stigning af integrerede løsninger, hvor flere enheder forbindes mere effektivt og dermed skaber større og lettere tilgængelighed for forbrugeren.

Smartphones er central i vores digitale adfærd. Information, mennesker, produkter og tjenester er kun et enkelt swipe væk uanset tid og rum. Her er Uber et glimrende eksempel, hvor brugerne kan tilgå tjenesten konstant.

Denne trend gør sig især gældende for de yngre generationer, der har ikke et behov for at eje et produkt, men i højere grad køber adgang til services og produkter på leje- eller abonnementsbasis. I 2018 vil vi se en endnu større udvikling i flere og bedre apps, som giver adgang til flere og nye services.

Digitale assistenter og forbedret infrastruktur
Google Home, Amazon Echo (billede A) og bilassistenter (billede B) er nye spillere på markedet, hvor stemmekontrollen er den primære kontrol til at assistere brugeren. Headsets som Apples AirPods eller Googles Pixel Buds giver mulighed for adgang til oplysninger på farten. Inden for en kort tidshorisont vil vi desuden se flere forsøg på smart glasses, der åbner op for adgang til ekstra lag af information til verden omkring os. Samtidig vil vi se flere tilføjelser til vores hjem som automatiserede husholdningsapparater, der frigør behovet for at være fysisk til stede.

De digitale assistenter og deres funktionalitet er dog stærkt afhængige af forbedringer i infrastruktur ved bedre og mere tilgængelig Wi-Fi. Her vil den konstante forbedring og udvikling af Wi-Fi- samt mobilforbindelser spille en stor rolle. Vi vil derfor se flere offentlige Wi-Fi steder og udviklingen af 5G.

 

 

#Trend 4: Automatic for the People
Denne trend kan beskrives ved en større bevidsthed omkring, hvad teknologisk automatisering betyder for individ og samfund i form af tabet af menneskelig interaktion.

Vores indkøb i Føtex, bestilling på McDonalds (billede C) eller check-in i lufthavnen (billede D) er nu ikke længere kun afhængig af menneskelig interaktion. Automatisering af forskellige typer af arbejde er ikke noget nyt, men vi ser i højere grad, at forbrugerorienterede services, som ovenstående, bliver udskiftet med selvbetjening frem for ansigt-til-ansigt relationer. Denne trend er også stærkt influeret af udviklingen i artificial intelligence (AI). Udviklingen har betydet, at vi oplever automatisering ved services i form af online rådgivning ved eksempelvis en chat bot (billede E). Når automatisering bliver mere synlig i dagligdagen, vil forbrugernes respons hertil i højere grad bære præg af en større bevidsthed omkring fordele og ulemper ved brugen af automatisering.

Bekvemmelighed, tillid og den menneskelige interaktion
Den hurtigere service og en øget bekvemmelighed er en stærk driver ved udviklingen af nye teknologiske produkter og services. Mange foretrækker eksempelvis direkte chat-centre fremfor en lang telefonkø til et call center. I USA har Amazon i 2017 åbnet det første kasseløse supermarked, Amazon Go (billede F). Ingen kø og ingen betaling ved kassen er fundamentet. Dette er med til at ændre detailhandlen, og vil få stor betydning for udviklingen hele industrien.

Trods en større bekvemmelighed ved automatisering er mange dog skeptiske overfor værdien. Dårlige erfaringer vil ofte blive husket tydeligere, og det er nemt at give teknologien skylden. Tilliden til teknologien falder ofte drastisk, hvis oplevelsen ikke lever op til forventningerne. Eksempelvis hvis det svar, man søger, ikke kan leveres gennem teknologien og kræver assistance ved en menneskelig kontakt, der ikke er tilgængelig.

En stigning ved brugen af automatisering medfører en debat omkring tabet af den menneskelige kontakt. Ved at erstatte services med chat bots, selvbestillingsmaskiner m.m., mister man naturligvis en del menneskelig interaktion, hvilket kan virke skræmmende. Dertil kan der opstå en skepsis over, hvordan denne udvikling vil påvirke arbejdspladser. Dette er essentielt at være opmærksomhed på, for det stiller endnu højere krav til det produkt, som forbrugeren møder første gang.

 

 

#Trend 5: Destination: Data
Med persondataforordningens ikrafttrædelse i maj 2018 fortsætter data med at være et varmt emne i 2018. Vi vil i højere grad opleve, at folk revurderer deres holdning og adfærd til data.

Folk er bedre forbundet end nogensinde. Digitaliseringen betyder, at hver gang vi foretager os noget online, efterlader vi os data. Bevidst eller ubevidst. Datamængderne stiger, når vi deler, hvor vi er, hvad vi gør, og hvad vi er interesserede i. De fleste er opmærksomme på, at vi gennem vores digitale adfærd giver personlige data væk, men det kan være svært at sætte sig ind i, hvad der egentlig gives væk, og hvad det bruges til. Denne holdning står overfor en stor forandring, da flere forbrugere gerne vil have mere kontrol over, hvad der sker med data, som de udleverer. Dette kan desuden være en medvirkende årsag til, at adblocking er blevet et større fænomen.

GDPR træder i kraft
GDPR (General Data Protection Regulation) kommer som følge af den massive opmærksomhed på data. Måden hvorpå personoplysninger indsamles, opbevares og reguleres står overfor en overhaling, og forventes derfor at give forbrugerne nogle specifikke rammer til det tidligere uhåndgribelige afgivelse af data.

Stigende arbejdsbyrder og i værste fald bøder kan være nogle af de konsekvenser, virksomheder kan opleve, hvis ikke man er forberedt på den nye lovgivning. Omvendt er der også muligheder ved GDPR, som kan være med til danne fundament for nye procedurer, systemer og tilgange til brugen og indsamling af data. Dette kan forbedre kvaliteten af den indsamlede data, som i sidste ende giver anledning til bedre målretning.

Grundet den store opmærksomhed og interesse for persondataoplysninger, forventer vi at se nye løsninger til at håndtere udfaldet af GDPR. Flere blockchain teknologier vinder frem, og store virksomheder som Microsoft annoncerer allerede et GDPR compliance dashboard. Det er derfor centralt, at virksomheder forbereder sig på at blive en del af de løsninger, som kan forventes ved forbrugernes holdninger til data.

Baggrund
Hos Mindshare identificerer og følger vi udviklingen i tidens trends og tendenser for at skabe værdifulde oplevelser med medier. Mindshare Futures er et research program med fokus på udvalgte trends inden for teknologi, innovation og kulturelle ændringer i måden at bruge medier på. Programmet løber gennem året for konstant at monitorere og teste teknologiske og kulturelle ændringer. For 2018 blev fem trends identificeret som værende dem, der vil få stor betydning for vores måde at interagere med medier på.

Er du interesseret i at høre mere, eller har du spørgsmål, så er du mere end velkommen til at skrive til vores Strategy & Analysis Consultant, Simone Misser-Pedersen, Analysebureausimone.pedersen@mindshareworld.com