QR-koder var oprindelig det første forsøg på at skabe et link mellem  online og offline. Kodesystemet blev udviklet i Japan, hvor man ønskede at bruge det til at spore varer under transport. I Asien, hvor smartphone teknologien er blevet udbredt noget hurtigere end på andre markeder, er QR-koderne også hurtigt blevet et markedføringsredskab. Teknologien er blevet introduceret i den rigtige rækkefølge, hvor mobiltelefonproducenterne først installerede dekoderen, og derefter begyndte man at anvende koderne. På den måde var der fra starten ikke problemer med, om folk havde mulighed for at aflæse koderne.

Selvom koderne har kunnet bruges i USA og Europa de sidste par år, er QR-koderne endnu ikke blevet udbredt, og det skyldes den nuværende fragmentering på mobilmarkedet. Lanceringen af kodetypen er sket uden en tilsvarende uddannelse af markedet, og det har skabt problemer med kompatibilitet og lignende forhindringer, der har resulteret i dårlige brugeroplevelser.

Gennem de seneste år har adskillige brands i Europa forsøgt at integrere QR-teknologien i deres kampagner, men det er som hovedregel ikke lykkedes dem at skabe udbredt interaktion med forbrugerne.

Se en demo af QR-teknologien her

Der sker dog i øjeblikket en modning i markedet i form af præinstallation af dekodere og mulighed for at downloade et bredt udvalg af tredjepartsdekodere, og QR-koder vil fremover blive mere almindeligt anvendt.

Markedspenetration

Efter mere end 10 år kan vi endelig konstatere en stigning i QR-kodernes popularitet i Europa og USA. QR-kodernes markedspenetration øges i takt med fremskridtene i mobilteknologien og de tilsvarende fald i priserne. Smartphones bliver mere og mere udbredte blandt forbrugerne, og de fleste af dem har QR-kodelæser installeret fra producenten.

En endnu vigtigere faktor, der kan sætte fart i brugen af QR-koder, er, at forbrugerne bliver fortrolige med at interagere med de nye mobilteknologier, og dermed vil forbrugernes adfærd også på andre områder kunne rumme både online og offline elementer.

Med udviklingen af billedgenkendelsesteknologien er det ikke overraskende, at alternative og mere avancerede metoder hurtigt overtager pladsen.

Alternativer

Visuel søgning: Google har for nylig lanceret Goggles – en mobil billedgenkendelsesapplikation, der giver brugerne mulighed for at tage billeder af forskellige genstande, hvorefter Google Goggles kan identificere genstandene og levere søgeresultater på samme måde som i en traditionel søgning. Goggles kan genkende genstande som bygninger, broer, landemærker, stregkoder, logoer, tekst, visitkort og produktinformationer for produkter som bøger og DVD’er.

Se en demo af Google Goggles her

Ansigtsgenkendelse: Som modtræk til Googles løsning har Apple for nyligt offentliggjort, at de har overtaget virksomheden Polar Rose, der har udviklet en teknologi, der anvender komplekse algoritmer til at identificere billeder, som derefter kan kædes sammen med andre typer information. Det indebærer, at teknologien kan anvendes på sociale netværk til at identificere og tagge personer på gruppebilleder.

Hvad Apples planer er med Polar Rose teknologien, ved vi endnu ikke. Og der er også visse barrierer for, hvor udbredt ansigtsgenkendelsesteknologien kan anvendes, på grund af lovgivningen om databeskyttelse og privatlivets fred.

Forestil dig, at du holder din telefon op foran dig med kameraet tændt, mens du går hen ad en gade. Når du fokuserer på en person, du passerer på gaden, kan telefonen hente vedkommendes Facebook og LinkedIn profil og seneste fotos på Flickr og vise dem på mobiltelefonens skærm over personens ansigt. Konceptet kombinerer udelukkende allerede eksisterende teknologier. Ansigtsgenkendelse har vi allerede i applikationer som iPhoto, og vi har også allerede Augmented Reality software, der kobler information fra internettet sammen med vores digitale visning af verden.

Se en demo af ansigtsgenkendelse her

http://www.youtube.com/watch?v=BxlNuQVS4NE

Teknologien vil ganske vist kræve bedre kameraer og større processorkraft i mobiltelefonerne, men ansigtsgenkendelse og en fuldt funktionel billedgenkendelse på mobilen er ikke langt væk. Og derefter vil der ikke være lang vej, før billedgenkendelsesteknologien bliver videreudviklet, så den i fuldt omfang kan integreres og anvendes sikkert i reklamekampagner, men lige nu og her vil QR-koderne formentlig være en god midlertidig løsning til at skabe en sammenhæng mellem online og offline verdenen.

Kendskab: Hvad er det for et underligt symbol?

Hvis vi for et øjeblik vender tilbage til QR-koderne, så handler det ikke udelukkende om en vellykket udbredelse af teknologien. Det handler også om selve koden og om kendskab til billedgenkendelse generelt. Forbrugerne skal eksponeres for koderne, og mange af dem, før de har opbygget et kendskab til, hvad det er, og hvad man kan anvende koderne til, for derefter at finde applikationen  på telefonen og sætte sig ind i, hvordan den bruges.

QR-koderne begynder at dukke op i USA, Storbritannien og på andre større europæiske markeder, med en fuld udbredelse på europæisk plan er stadig fremtid. Og det er op til teknologileverandørerne og medierne at opbygge det nødvendige kendskab i målgruppen for at fremme processen.

Når disse barrierer er nedbrudt, vil det ikke længere være et stort problem at skabe koblingen mellem den fysiske og den digitale verden, og billedgenkendelsesteknologien vil kunne anvendes på tværs af alle tilgængelige medier.

Muligheder

Generelt giver QR-koderne og billedgenkendelsesteknologien brandvirksomhederne enorme muligheder for at interagere med forbrugerne og levere indhold til dem, som tidligere var forbundet med begræninger i kanalvalg og pladshensyn.

Ved at integrere teknologien i offlineannoncer bliver det muligt at give forbrugerne mere information, og annoncørerne kan tracke, hvor og hvordan forbrugerne finder deres annoncer, og de kan optimere medieplanerne for offlinemarkedsføringen på baggrund af forbrugernes respons.

I nogle tilfælde kombineres teknologien en anden innovativ teknologi på mobilområdet, som i øjeblikket er voldsomt hypet, nemlig “forstærket virkelighed” eller på engelsk Augmented Reality (AR). Forstærket virkelighed ændrer den måde, som forbrugerne opfatter produkterne på, og deres oplevelse af et brand.  Teknologien kombinerer data fra den virkelige verden med computergenererede data for at “forstærke” forbrugernes virkelige oplevelse.

Se en demo af Augmented Reality her

http://www.youtube.com/watch?v=b1naY762FHc

Augmented Reality på mobilen vil også blive forbedret med bedre kameraer på mobilenheder og lancering af højere båndbredde på 4G mobiltjenesterne.

Sidste skud

Mobiltelefonen er blevet en af vores mest personlige ejendele. Vi har den altid med os, døgnet rundt, alle dage. I dag har mobilenhederne langt mere computerkraft, større hukommelse og en større fleksibilitet, og netværkene øger løbende båndbredden og dækningen, så brugerne tilbydes et væld af interaktionsmuligheder.

Billedgenkendelse og Augmented Reality handler som al anden teknologi i sidste ende om at gøre forbrugernes interaktion med et brand mere effektiv og øge indholdet i dialogen.

Det er helt afgørende, at teknologien er fuldt tilgængelig, så brugerne undgår frustrationer i forbindelse med at udføre de ønskede handlinger. Så vil man med en hurtig scanning kunne skabe en flydende overgang fra den fysiske til den digitale verden, hvor man underholder og informerer forbrugerne undervejs.

For brugerne er det en fascinerende måde at kunne tilgå en hel verden af informationer om forskellige produkter og serviceydelser. For virksomhedernes afsætningsfolk er det en mulighed for at målrette og tracke deres markedsføringsbudskaber på tværs af en bred vifte af mulige målgrupper med en særdeles omkostningseffektiv metode. De mobilteknologier, vi har gennemgået, kan betyde øget effektivitet for både virksomheder, handel og industri ved at nedbringe omkostningerne og forbedre både indtjening, tidsstyring, kontrolsystemer og dataanalyser og dermed sikre målbare resultater.

QR-koder, billedgenkendelse og forstærket virkelighed kommer til at spille en enorm rolle i fremtiden for trykte medier, TV, outdoormedier og online kampagner. Teknologierne er virkningsfulde midler i produktmarkedsføring, kundehvervning, CRM, brandkendskab og andre typer kommunikation.