Til Mindshares anti-konference ’HUDDLE’ kunne deltagerne få målt deres oxytocin niveau, der fortæller noget om, hvor følelsesmæssigt engageret, man er i dét opmærksomheden er rettet imod. Bag målingen stod AFA JCDecaux’ nye digitale innovationslaboratorium, Alpha, og Founding Director of Center for Neuroeconomic Studies på Claremont University, Paul Zak.

Hvordan virker det?
Eftersom en vaskeægte professor har været involveret, så lad os starte med at få metoden på plads. Takket være mange års forskning fra Paul Zak og hans hold, kan det måles ved hjælp af et armbånd, som placeres på underarmen.

Den ene aktivitet armbåndet måler, er i den del af hjernen, som reagerer, når man er opmærksom på noget. Den anden aktivitet armbåndet måler, er hjernens produktion af hormonet oxytocin. Produktionen af oxytocin fortæller noget om, hvor følelsesmæssigt engagerede vi er i det, vi er opmærksomme på. Er man følelsesmæssigt engageret i en oplevelse, er man mere tilbøjelig til at handle på baggrund af oplevelsen. Sagt så din CEO kan forstå det, jo højere oxytocin niveau din annonce giver anledning til, jo større sandsynlighed er der for, at modtageren køber det, som du reklamerer for.

På vores Huddle satte vi  Paul Zaks armbånd på 7 forskellige deltagere til 3 forskellige præsentationer. Vi målte således på Paul Zaks egen præsentation, Google’s og Maibritt Saerens’.

Hvem sørgede for det højeste gennemsnit af oxytocin?
Det korte svar er, at det gjorde Nora Ziegenhagen fra Google. Hun havde den højest gennemsnitlige score på 3,87. Herunder kan du se, hvordan de syv deltageres score udviklede sig undervejs i Noras præsentation. Bemærk spiket til at starte med, hvor Nora bad alle deltagerne om at kramme hinanden.


Hvem genererede den højeste score?

Begge præsentationer, der kandiderer til denne titel, brugte tricks til at få deres score skudt i vejret. Først er der Paul selv, som kastede bolde ud til publikum, som de skulle gribe. Det gav den højeste gennemsnitlige peak på 4,24. Det vil sige at Paul leverede en række momenter i sin præsentation, som gav kraftigt positivt udslag i de syv deltageres score.

Maibrit Saerens derimod havde virkelig fat i nogle af sine deltagere. Som i VIRKELIG. Hun hoppede selv op på stolen, aktiverede deltagerne med samurai-øvelser og hev enkelte deltagere på scenen. Her ses en score for en af deltagerne som rammer helt op på 8,95, 9,98, 9,84, 9,22 og 9,15. Jeg skulle hilse fra Paul Zak og sige, at det er virkelig imponerende.

Så ja, Huddle havde deltagere, der var følelsesmæssigt engagerede! Tusinde tak til alle der deltog i forsøget. Hvis i tog et billede af jeres sensor, og hvilket nummer den har, så kan vi grave jeres personlige data frem. Skriv til esben.spangsege@afajcdecaux.dk . 

Læs mere om HUDDLE: www.mindsharehuddle.dk . 

Du er også meget velkommen til at kontakte marketingchef Mette Gade på mette.gade@mindshareworld.com hvis du vil høre mere om vores Huddle.