Mange opfatter stadig Public Relations og sociale medier som to separate felter, der kun i sjælden grad kombineres. Det er en stor misforståelse. De to discipliner har rigtig meget til fælles, og i samarbejde kan de skabe en mere effektiv kommunikation, der både engagerer målgruppen og når ud til flere mennesker. Her giver jeg seks måder, hvorpå PR og sociale medier i dag kan (og bør) spille sammen.  

Med de digitale og sociale medier er der i dag blevet skabt mange nye muligheder for PR. PR er blevet digital, og det er der mange fordele ved. Alligevel ser jeg stadig en tendens, hvor PR Manageren og Social Media Manageren både i henført og bogstavelig forstand sidder langt fra hinanden. Og når de to discipliner endelig kombineres, så er det kun, når en artikel eller et presseklip skal deles på Facebook eller Twitter – eller måske begge kanaler, hvis man er rigtig modig.

Med flere og flere brugere på de sociale medier er det dog svært at ignorere det store potentiale som disse kanaler udgør for PR-disciplinen, hvis man bruger dem korrekt – overvej fx, at over 3,5 millioner danskere i dag er aktive på Facebook. Der er derfor behov for større samarbejde mellem social og PR.

1. Sociale medier mindsker afstanden mellem brand og bruger
Når brands kommunikerer til forbrugeren i dag, så foregår det ofte gennem en form for massekommunikation som pressehistorier, reklamer eller lignende. Her er tale om envejskommunikation, hvor afsenderen kommunikerer til en større gruppe af mennesker på én gang. På de sociale medier er der dog den unikke mulighed for direkte interaktion og dialog mellem brand og bruger. Det talerør skal PR-konsulenten være bedre til at gøre brug af.

I min optik handler god PR om at skabe samtaler fremfor omtaler, og her er de sociale medier et uundværligt værktøj. PR-folk er samtidig historiefortællere og eksperter i at skrive til målgruppen, og det passer rigtig godt til netop disse kanaler. Sociale medier er derfor ikke kun forbeholdt Social Media Manageren, men skal også tænkes ind i PR-strategien.

2. Bedre krisekommunikation
Netop fordi de sociale medier skaber direkte interaktion mellem brand og bruger, så giver de mulighed for bedre kommunikation – også når krisen indtræffer. Med nyheder 24/7 skaber det et større pres på den enkelte virksomhed og brand, der konstant skal være beredt. Det giver dog også mulighed for, at man kan reagere hurtigt på små historier, der har potentiale til at vokse sig større. De sociale medier kan bruges til at overvåge folkestemningen og tackle evt. negative historier, inden de bliver taget op i pressen – eller udvikler sig til en decideret shitstorm.

Når skaden så er sket, og shitstormen er begyndt at rulle, så rettes alles øjne som regel mod virksomhedens sociale medier for de første kommentarer. Her har PR-konsulenten mulighed for at træde til for at forsøge at begrænse skaden ved direkte at besvare kritikken – uden brug af mellemmænd som kritiske journalister.

3. Interaktion med journalister og influencers
Influencer marketing har længe været et ’hot topic’, og det bør også udgøre en del af din PR-strategi. De sociale medier kan her bruges til at identificere relevante influencers, som passer til dit brand og målgruppe. I samarbejde med de rette influencers kan du opnå en bedre kampagne, hvor deres troværdighed og digitale netværk bruges til at skabe opmærksomhed omkring et budskab eller brand.

Foruden influencers kan de sociale medier desuden bruges til at identificere og skabe kontakt til relevante journalister. Her er særligt Twitter en god platform, da flere journalister er aktive og følger med i debatterne. Gør dig bemærket ved at blande dig i relevante debatter – eller tag direkte kontakt til journalisten og pitch din idé.

4. Nyt liv til den traditionelle pressemeddelelse
Tænk ud af boksen, når du udvikler din pressehistorie. Foruden at pitche til relevante journalister, så overvej, hvordan du kan tilpasse den andre medier og kanaler. Kan den fx omskrives til en blogpost? Er der tal, som kan være basis for en infographic? Kan billederne bruges som karrusel-post på Facebook? Eller kan VNR’en måske klippes op og versioneres til de forskellige sociale kanaler? Den samme historie kan som regel fortælles på flere medier og kanaler og dermed nå ud til mange flere mennesker, hvis du tænker i det enkelte medies præmisser.

5. Brug dine kollegaer som brandbyggere
Eller som det hedder med det fancy begreb ’employee advocacy’. Det handler om at tænke dine kollegaer som potentielle influencers for dit brand eller virksomhed. Hvis der fx er 30 medarbejdere i din virksomhed, der hver har 400 connections på LinkedIN, så har du altså en mulig reach på 12.000 mennesker – og det er uden at trykke på annonce-knappen. Ret vildt, ikke? Vi lytter i dag mere til personer frem for logoer, og det skaber derfor større troværdighed, når Hanne fra HR fortæller om et nyt tiltag i stedet for, at det kommer fra virksomheden selv. Så husk også at tænke dine kollegaer ind i din strategi.

6. Social post som den nye pressemeddelelse?
Der er nogen, der mener, at den traditionelle pressemeddelelse er død, hvilket jeg er meget uenig i. Alligevel mener jeg, at det er vigtigt at huske på, at den rette social post kan være lige så effektiv som en pressemeddelelse – især hvis du allerede har opbygget et stort publikum på dine kanaler. I dag bruger mange (særligt politikere) fx tweets som en form for pressemeddelelse, hvor de udkommer med nyheder.Generelt ser vi oftere, at historier i pressen er startet på de sociale medier. Derfor er det vigtigt altid at overveje, om den traditionelle pressemeddelelse nu også er den rette kommunikationsform for dit brand, målgruppe og budskab.

Uanset hvordan du vælger at bruge de sociale medier i din PR-indsats, så er det vigtigt først at stille dig selv et par spørgsmål: Hvem er din målgruppe? Hvor er de? Hvad er dit budskab? Og herefter: Hvordan kan du bruge de sociale medier og PR til at fortælle det?