Hele debatten om transparens har sin rod uden for Danmark, men dukker fra tid til anden også op i den hjemlige debat.

Senest har Dansk Annoncørforening iværksat en undersøgelse blandt 58 større virksomheder omkring emnet. Et godt initiativ, som viser at 80% efterlyser større transparens i mediekøbet. Foreningen inviterer til en paneldebat på baggrund af resultaterne og moderatoren udtaler i denne sammenhæng ”[tilliden er under pres] især til mediebureauerne, som formidler hovedparten af medieindkøbet”. Ifølge pressemeddelelsen angiver mange annoncører stadigvæk mediebureauet, som deres vigtigste marketingpartner. Alt i alt et solidt fundament for at fokusere yderligere på emnet. Eller…?

Der er andre kilder, som berører lignende forhold på markedet. Og de viser et lidt anderledes billede.

For det første udgør bureauerne mindre end halvdelen af medieindkøbet i Danmark. Andelen varierer markant på tværs af mediegruppe, men er kun 25% på online, som udgør den største andel af totalmarkedet og som desuden er i fortsat vækst. Her benytter annoncørerne således primært andre partnere eller handler direkte.

For det andet viser den seneste CMO trendanalyse fra MyResearch blandt 206 virksomheder, at annoncørerne i højere grad mener at hhv. digitale bureauer og reklamebureauer bedst bidrager til at løse deres største marketingudfordringer. Mediebureauerne kommer ind på en 3. plads. Den samme situation gør sig gældende blandt de større annoncører med et marketingbudget over 20 mio.

Sidst, men ikke mindst, viser denne analyse også, at ”gennemsigtighed” anses som en mindre væsentlig udfordring i samarbejdet med bureauerne, idet dette punkt kun udgør 4% af besvarelserne og således ender på en 9. plads blandt de største udfordringer.

Det er helt fint at debattere udfordringer på markedet og i samarbejdet mellem kunder og bureauer, men det bør ske på et solidt grundlag, med rette proportioner og i den rette kontekst. Ellers risikerer vi, at debatten styres af folk med en klar agenda om at  tvivl og mistillid mellem markedets parter. Samarbejde og tillid er naturligvis en sag direkte mellem den enkelte kunde og det enkelte bureau.

Du kan læse det oprindelige debatindlæg her: https://www.linkedin.com/pulse/er-hele-transparens-debatten-spin-martin-ove-rasmussen/