Hvad kan jeg hjælpe dig med? OK jeg lytter… Hvad er klokken? Åbn Facebook, Mind mig om at ringe til frisøren senere…

Da Siri, som er Apples stemmestyret personlige assistent, blev lanceret med iOS 5 (Apple, 2011) åbnede en helt ny verden sig. En verden hvor touch blev erstattet af speak. Det betyder, at du i dag ikke længere behøver at taste på din smartphone. Du kan bare tale til den. Siden har Siri udviklet sig, og endnu flere Intelligente Personlige Assistenter har set dagens lys.

Nyt Mindshare studie om brug af Intelligente Personlige Assistenter

Mindshare har netop lavet en undersøgelse blandt 18-80 årige danskere omkring deres kendskab og brug af Intelligente Personlige Assistenter – også kaldet IPA.

Blandt de adspurgte er Siri den mest kendte IPA efterfulgt af Google Assistant. Der er et mindre kendskab til de øvrige Intelligente Personlige Assistenter, vi har spurgt ind til, mens flere end hver tredje tilkendegiver, at de slet ikke kender til Intelligente Personlige Assistenter.

1

Der er altså 66% af de adspurgte, der kender til én eller flere Intelligente Personlige Assistenter, men der er kun 10% af de adspurgte, der rent faktisk gør brug af en IPA på ugentlig basis. Her tegner mænd sig for en dobbelt så stor andel end kvinder på trods af et lige stort kendskab. Spredningen er relativ jævn aldersmæssigt med undtagelse af et lavt ugentligt forbrug hos de 30-44 årige, der ellers har et højt kendskab til Intelligente Personlige Assistenter.

2

Der er 4,3 millioner personer på 18-80 år i Danmark (Danmarks Statistik, 2016). Så når der nu er 2,8 millioner danskere (66%), der kender til Intelligente Personlige Assistenter, hvorfor er der så kun 434.000 (10%) af dem, der bruger en IPA min. ugentligt? Det har Mindshare spurgt danskerne om og svaret er entydigt; de fleste ved ikke, hvad man kan bruge en IPA til.

3

Det er altså hverken fordi den Intelligente Personlige Assistent ikke forstår dansk godt nok, eller fordi funktionerne ikke er tilstrækkelige, eller fordi det er pinligt at tale til sin smartphone i offentligheden.

Derfor gælder det om at informere danskerne om, hvilke fordele der er forbundet med at bruge en Intelligent Personlig Assistent, så forbruget stiger. Får man først danskerne til at benytte sig af Intelligente Personlige Assistenter, så opstår der muligheder for virksomheder. F.eks. kan en virksomhed, der bruger store summer på Google søgninger, spare dette mellemled væk ved at kanalisere trafikken gennem en IPA.

Hvordan får vi danskerne til at øge brugen af Intelligente Personlige Assistenter?

Det handler om simplification – ønsket om et ukompliceret liv – som ifølge Mindshare Culture Vulture er en stigende trend. Forbrugerne vil have hurtig og nem adgang til alting med mindst mulig investering. Formålet med Intelligente Personlige Assistenter er netop at gøre hverdagen lettere og disse teknologier gør det ekstremt nemt for forbrugerne at engagere sig med brands.

Lykkedes det at gøre danskernes brug af Intelligente Personlige Assistenter til en naturlig del af hverdagen, så øges brugen af smartphones pga. de mange (nye) muligheder, der opstår, hvilket betyder højere annonceindtægter eller øget salg.

”Hej Siri. Ring til min mor…”

Hvis vi ser på, hvad de adspurgte i undersøgelsen bruger en Intelligent Personlige Assistent til i dag, så er der flest, der svarer, at de bruger en IPA til at ringe op, men generelt er der ikke mange, der bruger de forskellige funktioner. Det er endnu et tegn på, at de adspurgte ikke ved, hvad en Intelligent Personlig Assistent kan bruges til.

4

Viv – den avancerede udgave af Siri

Ser vi lidt ud i fremtiden, er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad en Intelligent Personlig Assistent kan bruges til. Skaberne af Siri har i år præsenteret en prototype på en helt ny IPA kaldet Viv, som skulle være endnu mere avanceret end Siri.

Idéen med Viv er, at den skal kunne forbindes til alt fra et køleskab til en bil og i modsætning til Siri, og de fleste andre Intelligente Personlige Assistenter, være åben over for hvilken som helst service, produkt eller viden som en virksomhed gerne vil trænge igennem med via et stemmestyret komponent.

Viv vil i første omgang formodentlig kun være tilgængelig i USA, men er danskerne overhovedet klar til at gøre større brug af Intelligente Personlige Assistenter i takt med at de bliver mere og mere avancerede? Umiddelbart ikke i og med kun 12% af de adspurgte forventer at bruge en Intelligent Personlig Assistent inden for det næste halve år, mens vi er helt nede på 2% af de adspurgte, der forventer at foretage køb igennem en IPA inden for samme tidshorisont.

5

Det kan også være svært at tage stilling til, hvorvidt man vil gøre brug af noget, der ikke er muligt i dag. Så hvis man som virksomhed vil være med til at informere danskerne og dermed udnytte mulighederne ved Intelligente Personlige Assistenter, skal forbrugerne nok tage imod det.

Mindshare har tidligere lavet forbrugerstudiet Connected Products 2016, hvor vi spørger ind til, hvorvidt danskerne vil byde intelligente produkter velkommen i deres hjem.

Her svarer 62% af de danske forbrugere, at trenden er interessant for dem, hvilket fortæller, at forbrugerne generelt er åbne overfor udviklingen.

Der er dog relativ stor spredning på tværs af aldersgrupper, som vidner om, at millennials generationen (18-34 årige) vil drive udbredelsen. De yngre forbrugere mener, at vi med tiden vil blive vant til et hjem med forbundne ting. Det er dem, der i største grad kan se fordelene heri og tror på, at forbundne ting i hjemmet bliver mainstream.

Dette er i god tråd med Mindshares nyeste studie omkring Intelligente Personlige Assistenter, hvor 5% af de adspurgte, og dobbelt så mange af de 18-29 årige, svarer at de forventer at bruge en IPA andre steder end på en smartphone (som f.eks. en stemmestyret højttaler i hjemmet) inden for det næste halve år. Der er dog stadig tale om en lav andel og det er nu op til både udviklere og virksomheder at få danskerne til i højere grad at bruge intelligente personlige assistenter. Både nu og i fremtiden.

Vil du høre mere om IPA studiet er du velkommen til at kontakte Mindshare,  Business Planning, Analysebureau.