Internettet er den nordiske forbrugers absolut højest elskede medie og indtager en førsteplads over mobiltelefonen, tabletten og TV’et. Du læste helt rigtigt; der er tale om det mest elskede, og ikke bare det mest anvendte, mest foretrukne, eller lignende medie. Internettet bruges stadigt mere alsidigt til en lang række aktiviteter, hvor søgen efter information, nyhedsopdateringer og e-mailkommunikation er de mest udbredte og hyppige onlineaktiviteter efterfulgt af online banking på fjerdepladsen og brug af sociale medier på en femteplads.

loveForbrugerne vil være online on-the-go

Indsigterne kommer fra Mindshares seneste globale forbrugerundersøgelse, Mindreader 2013. Undersøgelsen viser samtidig, at forbrugerne i Norden i stigende grad vil have adgang til disse online aktiviteter overalt, hele tiden. Andelen af forbrugere, som vil have adgang on-the-go, er steget med 29% blandt danske forbrugere fra 2012 til 2013, hvor andelen nåede op på 49%. Kigger vi på vores nordiske naboer, er andelen endnu højere, og finnerne viser sig at være de mest content-afhængige med en andel på 60%, som har behov for at være konstant online.

Det eksplosivt øgede behov for on-the-go adgang til internettet er sket i takt med en markant stigning i brugen af smartphones som enhed til at gå på nettet. Selvom den bærbare computer er den enhed, som primært bruges til at gå på internettet, er det nu 70% af danskerne, som jævnligt bruger en smartphone dertil. Samme niveau ses, når vi kigger på resten af Norden.

Forbrugerne synes simpelthen, at mobil teknologi gør livet nemmere og ser det som vigtigt, at følge med i den teknologiske udvikling. De teknologiske muligheder opfattes ikke som noget, der hjælper dem direkte til at forbedre deres livsglæde, hvor aktiviteter som at tilbringe tid med familien og dyrke motion har absolut størst værdi. Teknologien bruges derimod til at gøre livet nemmere på et mere praktisk plan – som måske netop giver dem mere tid med hinanden og til at få motioneret.

Forbrugerne er trygge og tillidsfulde, når de agerer online

Den øgede teknologiske penetration har gjort forbrugerne langt tryggere ved at udnytte teknologiske muligheder fremfor offline alternativer, der kræver fysisk tilstedeværelse. For eksempel er tilliden til online transaktioner i dag godt 70% i Danmark, mens tilliden til banker er nede på 40%. Igen skiller finnerne sig ud, som de mest online tilvante, da trygheden til online transaktioner er helt oppe på 83% – men mod en tillid til bankerne, som er lidt højere end i Danmark, på 58%.

Tilliden til information på internettet er også større sammenlignet med andre, mere traditionelle medietyper. Det gælder eksempelvis TV, aviser og radio, hvor andelen af forbrugere, som har tillid hertil er faldet til henholdsvis 38%, 43% og 49% i Danmark, som sammen med Sverige er de lande i Norden, hvor andelen er lavest.

Forbrugernes medieforbrug bliver stadigt mere komplekst 

Second Screening

Second Screening dækker over, at forbrugerne bruger de mange forskellige skærme, som de efterhånden omgiver sig med i det daglige, simultant. De ser nyheder i TV, tjekker Facebook på mobilen og browser efter et par nye løbesko på deres tablet – samtidig. Det påvirker deres opmærksomhed til medierne, som måske vil være primært på ét af dem, måske er ligeligt fordelt mellem dem – men i hvert fald ikke udelukkende rettet mod ét af dem.

Læs mere om forbrugernes Second Screening her 

Selvom internettet ud fra disse indsigter er et usædvanligt stærkt medie for annoncørerne, skal kommunikationen her ses i sammenhæng med forbrugernes samlede medieforbrug. Udfordringen for annoncørerne ligger i høj grad i, at forbrugerne bruger forskellige medier og enheder samtidigt. Denne tendens, der i øvrigt bliver mere og mere udbredt under betegnelsen Second Screening, bliver essentiel for annoncørerne at tænke ind i deres fremtidige mediestrategi. Mindreader afslører, at danskerne er længst fremme i Norden. Hele 63% af danske forbrugere medgiver, at de benytter forskellige medier simultant. Til sammenligning er dette tilfældet for 42% i Finland med Sverige og Norge indimellem.

Den samtidige brug af forskellige medier er imidlertid ved at tage fart i Finland, hvor vi så en stigning på 14% fra 2012 til 2013 mod en stigning i Danmark på 7% i perioden. Udviklingen går altså en tydelig vej mod stadigt mere multipel medieadfærd der, sammen med en faldende opmærksomhed og større irritation mod reklamer i medierne, gør det vanskeligere og dyrere for annoncørerne at nå ud til forbrugerne med et budskab om deres mærke og produkter.

Læs mere om udviklingen i forbrugerens holdning til reklamer i medierne her.

Baggrund

Mindreader er Mindshares globale undersøgelse af forbrugertrends, som er gennemført årligt siden 2008. Med undersøgelsen er formålet ikke kun at opnå indsigt i forbrugernes medievaner på tværs af landene, men også at forstå deres liv, holdninger og kulturelle forskelle. I undersøgelsen spørges der derfor ind til medievaner såvel som interesser, aktiviteter, holdninger og bekymringer. Mindreader kan derfor være den brik, der samler puslespillet, når annoncører ønsker at udvikle en

markedsføringsstrategi, som rækker ud i verden, men kommer til kort, når målgruppen på tværs af landene ikke matcher hinanden.

Hele 44 lande er repræsenteret i den seneste Mindreader fra 2013. I hvert af de 44 lande er der gennemført 1.000 online interviews således at den seneste undersøgelse dækker over 44.000 interviews.

Er du interesseret i at høre mere, eller har du spørgsmål, så er du mere end velkommen til at skrive til vores Direktør, Analysebureau, Arnt Gustafsson, arnt.gustafsson@mindshareworld.com