LinkedIn er stedet, hvor forretnings- og erhvervsinteresserede folk networker, skaber leads, nye forretninger og meget mere. Med hele 29 % af befolkningen, der anvender LinkedIn, er mediet det tredjestørste sociale medie, og i et markedsføringsperspektiv blevet en væsentlig spiller i forhold til at skabe en seriøs tilstedeværelse på det medie, hvor erhvervslivet færdes.

Men hvem er folk, og hvad foretager de sig egentligt, og hvordan kan denne indsigt anvendes i en forretningskontekst? Vi har kigget lidt på dette, baseret på vores nyeste tal fra Reklameanalysens tillæg ”Social Media Deep Dive”

Socialt Medie Procent af danskerne mellem 15 og 70 år der har profil og bruger mediet.
Facebook 75%
Youtube* 30%
LinkedIn 29%
Google+ 22%
Twitter 17%
Instagram 16%
Snapchat 12%
Tumblr 5%
Pinterest 5%
WhatsApp 4%
Vine 1%
Klout 1%
Tinder 1%
Foursquare 1%
Yelp 1%
*På Youtube behøver man ikke at have en profil på at bruge mediet, hvilket kan være medvirkende til den høje procentdel.

LinkedIn vækster blandt højtlønnede og studerende

Over de seneste par år har LinkedIn oplevet enorm vækst. Her viser vores egne tal en stigning fra 24 % i 2013 til 29 % i 2014, hvor væksten især viser sig blandt højtlønnede og studerende. Det er samtidig den platform, hvor den største interesse kommer fra 40-64 årige (50,7 %), hvor lederne i funktionærstillinger er bredt repræsenteret.

Grafen nedenfor viser desuden, at aktiviteten på LinkedIn peaker om formiddagen og eftermiddagen i arbejdstiden fremfor andre sociale medier, som anvendes mere kontinuerligt i løbet af dagen. Dette tyder på, at mange af disse forretningsfolk anvender LinkedIn i en arbejdskontekst til eksempelvis at scanne markedet og på denne måde holde sig opdateret på konkurrenter og kunder.

 linkedin forbrug graf

 

At være opdateret vægtes højt

Anvendelsen af LinkedIn understøtter ovenstående konklusion, da vores analyse viser at 34 % af brugerne på LinkedIn følger brands og virksomheder med det formål, at holde sig opdateret og søge information igennem nyhedsfeed’et med opdateringer fra eget netværk og virksomheder.

–          31 % søger information/inspiration

–          23 % læser artikler og andre indlæg

–          21 % liker, kommenterer eller deler indhold fra brands og virksomheder.

Berigelse giver berettigelse

Social Media Deep Dive

Mindshare har i mere end 10 år årligt undersøgt danskernes holdning til reklamer og medier. I 2013 er undersøgelsen udvidet til også at inkludere sociale medier som et emne for sig selv. Forbrugernes brug, adfærd og tillid til de sociale medier giver et nuanceret indblik i de sociale mediers rolle i forbrugernes medie forbrug. En unik indsigt for annoncørerne, da traditionel paid media i højere grad mister forbrugernes opmærksomhed.

Der indsamles årligt mindst 1.000 repræsentativt udvalgte interviews blandt 15-60 årige via et internet-panel og undersøgelsen betegnes Deep Dive.

Brands og virksomheder kæmper derfor om brugernes opmærksomhed i newsfeed’et, når de søger efter information, hvorfor udformningen af indholdet og kommunikationen er essentiel at tage stilling til for at bryde igennem støjen og fange brugerens interesse.

Et af de helt store buzzwords indenfor marketing lige nu, er Content Marketing. Mange virksomheder er blevet bevidste om ikke længere at pushe traditionelle reklamebudskaber ud men give folk noget indhold de rent faktisk efterspørger, og derigennem synliggøre sine kommercielle produkter og ydelser. Dette gælder også for LinkedIn. Berettigelsen for at være tilstede på mediet skal retfærdiggøres igennem den værdi, som indholdet og kommunikationen skaber for målgruppen, være med til at sikre den ønskede positionering og støtte op om den overordnet målsætning – hvad end det er branding, at skabe investorrelationer eller opsamle leads.

Centralt i forretningsdrevne digitale løsninger skal der altså være fokus på værdiskabelse for brugeren – hvorfor en strategi for en tilstedeværelse på LinkedIn bør udarbejdes, herunder afdækning af målgruppens vaner på mediet. Indsatsen skal forankres, og de rette ressourcer allokeres, så fokus kan være på at udføre en professionel og kontinuerlig værdiskabende indsats.

 

For mere information kontakt Senior Business Planning Manager hos Mindshare, Nana Frydensberg.