Baggrund

Den 23. oktober løftede Civolution sløret for et partnerskab med Optimal om at give udbydere mulighed for at købe Facebook-annoncering fra FBX synkroniseret med tv-reklamer. Ændringen finder sted, alt imens Facebook og Twitter kæmper om førerpositionen som det foretrukne sted for tv-seerne at diskutere deres yndlingsprogrammer. Tilmed forsøger de to medier samtidig, at maksimere omsætningen fra tv-relateret annoncering. Hidtil har Twitter haft et stort forspring, fordi tjenesten giver mulighed for segmentering, så udbydere kan ramme samme seer to gange – først på tv og så på Twitter.

Detaljer og implikationer

Teknologien, der gør denne tjeneste mulig, er Civolutions synkroniseringsfunktionalitet SyncNow, der er blevet inte­greret i Optimals Open Signals-platform. Partnerskabet giver udbyderne mulighed for at udpege, hvilke tv-reklamer (egne eller konkurrenters) de ønsker at synkronisere i realtid med en Facebook-reklamekampagne.

Efter lanceringen af det nye produkt vil udbyderne kunne annoncere over for internetbrugere på sociale netværk, samtidig med at deres tv-reklame vises i fjernsynet. Lanceringen af det nye produkt er især vigtig for udbydere, der er bange for, at tv-seernes sideløbende brug af internetenheder skal stjæle fokus fra både tv-udsendelser og reklamespots. En metode til at få tag i de stadig flere tv-seere, der i reklamepauserne har deres opmærksomhed henvendt på den lille skærm, er at bringe tv-synkroniserede annoncer på digitale enheder, således at en annoncekampagne alligevel opnår gennemslagskraft og giver et større afkast på den samlede investering.

I første omgang er denne tilgang ikke helt så avanceret som den, der tilbydes af Twitter, idet der ikke fore­tages samkøring med Facebook-data. Der foreligger altså ikke endegyldig evidens for, at brugerne faktisk diskuterer en udsendelse. Alligevel er det på nuværende tidspunkt tillokkende, at komme i kontakt med potentielle kunder, der har fjernsynet tændt, uden at det har deres fulde opmærksomhed og det er en situation, som Facebook uden tvivl vil kigge nærmere på ved formulering af kommende annonceringspakker.

Resumé                              

De offentliggjorte foreløbige resultater tyder på dokumenterbare gevinster for udbyderne ved at supplere køb af reklametid under tv-udsendelser med tv-indholdsidentifikation. Pilotundersøgelsen af denne segmen­teringsmetode viste, at når Facebook News Feed-annoncer synkroniseres i realtid til reklamespots i tv-udsendelser, medfører det et 60 % forøget CTR, hvorimod synkronisering af annoncer til konkurrenters reklame­spots medfører et 35 % forøget CTR, i begge tilfælde sammenlignet med en kontrolgruppe. Denne tilgang kan hurtigt vise sig at være en lønsom taktik til taktisk skemalægning af Facebook-annoncer synkront med indholdsmæssigt relevant tv-indhold.