Efterhånden som videoreklamer online vokser i globalt omfang, søger mange platforme at udnytte denne mulighed og få en del af indtægten fra tv-reklamer. Det gælder også for Facebook, som vil lancere et nyt videoreklameformat senere på sommeren.

Facebook Video Ad

Video overlay i newsfeedet
Der er ikke kommet nogen officiel meddelelse fra Facebook endnu, men rygtet siger, at der vil være videoreklamer automatisk vil blive afspillet i newsfeedet uden lyd. Med andre ord bliver der tale om en form for video overlay på selve newsfeedet (se billede). Herefter vil det være muligt at aktivere lyden, hvorefter videoen vil starte igen fra begyndelsen. Hver video varer maximalt 15 sekunder, hvilket indikerer, at Facebook har ladet sig inspirere af Vines tilbud – som er begrænset til et videoformat på 6 sekunder.

Et udvalgt antal store brands vil være med i de indledende forsøg, herunder to af Mindshares kunder: Unilever og Ford. Herudover vil brands som Nestlé, Diageo, American Express og Coca Cola også deltage.
For at skabe større virkning (i hvert fald i begyndelsen) vil brugerne kun se videoindhold fra én af disse annoncører på en given dag. Reklamerne vil være købt til en CPM pris på ca. 115 DKK. Dvs. at man for 115 DKK kan købe sig til 1000 eksponeringer. I forholdld til en pris pr. ’engagement model’, så er en sådan ikke under overvejelse i øjeblikket hos Facebook.

Indtægt på 4 mio dollars i 2013
Facebook har allerede op til 70 forskellige reklametyper, så hvad adskiller dette nye format fra de andre? Det giver Facebook mulighed for at komme ind på det hastigt voksende videoreklamemarked, som allerede er vækstet 41 %  i USA i forhold til sidste år. De nye reklamer forventes derfor at generere indtægter på op til 1,5 mio. USD om dagen og op til 4 mio. USD om dagen inden udgangen af året.

Mindshare-kunder som Unilever og Volvo har allerede gennemført undersøgelser af, hvordan man ved at integrere tv og sociale videoer i marketingsmixet kan øge brandopmærksomhed og reklamegenkendelse. Facebooks nye videoformat vil i den forbindelse være en ny kilde til forbrugerdata der kan supplere disse. Data der kan have høj værdi ift. at optimere kontakten til forbrugerne og dermed kampagneeffekterne.

Brok fra brugerne
Der vil uden tvivl følge en generel ophidselse blandt Facebookbrugerne som følge af dette nye reklameformat, ligesom vi har set tidligere når nye reklameprodukter er blevet annonceret på Facebook. Hvem husker ikke første gang de så en reklame direkte i newsfeedet?

Auto-play funktionen vil sandsynligvis blive den ændring, som vil blive talt mest om, eftersom brugerne ikke har mulighed for at stoppe videoen, før denne er slut. På lang sigt kan en anden konsekvens være at brugerne lærer at ignorere videoreklamerne, da disse nemt identificeres som reklamer/støj. Dette problem kunne undgås, hvis Facebook får reklamerne til at virke på samme måde som sponsorerede historier, som traditionelt set har fugneret godt fordi brugerne er mere tilbøjelige til at se en video, som deres venner allerede har sagt god for.

Næste skridt er mobilen
Forbrugerne deler naturligvis video på Facebook, så introduktionen af videoreklamer i newsfeed synes at være en naturlig tilføjelse til den sociale gigants store udvalg af reklameformater.  Der siges ikke noget om, hvorvidt dette videoformat vil forekomme andre steder end på computeren, men da rigtig mange mennesker nu ser video på deres mobil, og Facebook er begyndt at se sit indtægtspotentiale her (30 % af deres indtægter i første kvartal i år var på mobilen), er det sandsynligvis med i planerne.