For øjeblikket behandler regeringen et lovforslag omkring den potentielt kommende Reklameafgiftslov.

Forslaget er sendt til EU for godkendelse, og det er planlagt, at det skal behandles i Folketinget til oktober i år.

Her ses de overordnede linjer i forslaget, som omhandler afgift på husstandsomdelte reklamer:

Et løst indstik i en gratis ugeavis er omfattet af loven.

Afgiften vil udgøre 3,75 kr. pr. kg. reklame = 0,00375 kr. pr. gram.

For reklamer med gyldig licens til EU-miljømærket ”Blomsten” vil afgiften udgøre 2,25 kr. pr. kg.

Tryksagen skal være mærket med ”Blomsten”, og det forventes at ca. 60% kan opnå denne godkendelse.

Afgiften kan tidligst træde i kraft fra 1. januar 2013.

Afgiften vil blive opkrævet af distributøren – produktionssted har ingen betydning.

Følgende er ikke omfattet af afgiftspligten:

Indstik i dagblade som omdeles som følge af en abonnementsordning.

Nødvendig information af samfundsmæssig interesse.

Reklamer fra foreninger omfattet af folkeoplysningsloven.

Telefonbøger.

Ugeaviser:

  • Ugeavisen skal omdeles periodisk mindst 36 gange om året.
  • Skal minimum indeholde 25% redaktionelt stof – som ikke må være salgsfremmende.
  • Har redaktionelt indhold fra forskellige kilder.
  • Der må ikke være direkte tilknytning mellem det redaktionelle og annoncer.
  • Må ikke tage sigte på at fremme salg af bestemte produkter eller en bestemt virksomhed.
  • Skal have et hovedformål som ikke er en kommerciel reklame.
  • Alle sider skal have samme format, paginering, papir, layout og fortløbende nummerering.
  • Såfremt en udgivelse ikke lever op til ovenstående, vil denne være omfattet af afgiften.

Meget tyder på, at der ikke er direkte veje udenom afgiften, men elementet med miljømærkning vil dog have stor økonomisk besparelse.