Mindshare har i forbindelse med dette års Trendanalyse sammen med TNS Gallup set på annoncørernes forventning til at indgå årsaftaler med medierne. Og det ser ud til, at andelen er stigende sammenlignet med sidste år.

Når man ser nærmere på tallene afslører de, at det primært er annoncører som forventer et større budget end sidste år, som i højere grad forventer at indgå årsaftaler med medierne. Dette kan både hænge sammen med, at man med et større budget forventer at kunne høste flere fordele ved en fast aftale, men også en angst for en evt. udsolgt situation.

Det er Mindshares anbefaling at fastholde sin strategi for medieforhandlingerne i forhold til tidligere, da markedssituationen er uændret. Generelt set er det stadig købers marked med over-udbud af kontakter på tværs af de fleste mediegrupper. Mediebrugerne øger deres adfærd og konkurrencen blandt de forskellige medieudbydere er større end nogensinde.

Trendanalysen 2011 / TNS Gallup og Mindshare