Den igangværende strukturelle forandring på det danske marked fortsætter ufortrødent, og vi forventer ingen revolutioner i 2011 selvom flere nye platforme endelig vil få godt fat. Efter vores mening vil revolutionen mere være i vores viden og planlægning, som følge af nye analysetilgange.

Search, Social og Smartphone

Det er fortsat digitaliseringen, som driver mediemarkedet. Mindshare identificerer tre hovedområder hhv. Search, Social og Smartphones, som de primære udviklingsområder.

Search er allerede langt i modningsfasen, mens både de sociale medier og mobilområdet virkelig tager fart. Det er primært annoncørernes tilbageholdenhed, som bremser væksten på det mobile område. Hvor Search allerede er en naturlig del af de fleste medieplaner og hvor den store opmærksomhed på sociale medier har skabt øget interesse fra annoncørerne, så er både mobil banner-annoncering og branded utilities i form af mobile apps, stadig et uudnyttet område. Og det på trods af, at der vil være tæt ved 1mill danske Apple/Android smartphones ved udgangen af 2010, og at vi allerede ser mere end 10% af kampagnetrafikken fra mobile enheder. Et tal som vil øges dramatisk i 2011.

Behavioural Targeting, Web Video, Universal Search

Den klassiske internet-annoncering vil også få et mindre come-back. De nyere muligheder med Behavioural Targeting samt nye videoformater vil forbedre resultaterne af display betragteligt.

På Search-området vil begreber som ‘Universal Search’ og ‘Digital Asset Management’ endelig skabe 360grader integrerede strategier på tværs af alle de digitale platforme. Det kommer til at handle om at optimere sin digitale tilstedeværelse og synligheden af sit totale digitale indhold i stedet for at fokusere på sin hjemmeside, sin web-tv kanal, sin facebook side etc.

Integration og Kontinuitet

Annoncørerne vil blive udfordret til at se marketingplanen som helhed og mindre kampagnespecifikt. Både Search og de sociale medier kræver nemlig en kontinuerlig indsats, hvor isolerede kampagner eller bursts sjældent er relevante/effektfulde.

Det betyder ikke, at vi vil se færre tv-kampagner eller butikspromotions. Men de vil i højere grad være fyrtårne i en ellers kontinuerlig indsats. De tre nævnte områder, hhvs. Search, Social og Smartphones vil fungere som acceleratorer i marketingplanen, som i højere grad forbinder mærker og forbrugere. Search, fordi det er her den direkte efterspørgsel findes. Sociale medier, fordi det er her mærkerne kan blive en relevant del af forbrugernes liv. Og Smartphones, fordi det er her medieadfærden flytter hen.

Værdi af involvering

Vi vil som bureau i høj grad fokusere på at værdisætte involvering i forhold til ordinær awareness. Hvad er en ‘fan’ eller ‘like’ værd? Og desuden grave dybere i at forståelsen af hele forbrugerens vej (journey) til et køb/en action.

På nettet har man fokuseret på det sidste klik og har haft en tendens til at undervurdere de indledende påvirkninger/interaktioner. Ved at samle single-source data kan vi lave ‘path-to-lead’ og ‘path-to-conversion’ analyser, som værdisætter alle trin på vejen. Mindshare har allerede lavet de første analyser af både social medie involvering samt ‘path-to-conversion’. Og det rykker væsentligt til den traditionelle planlægning.