Børnene brugte næsten 2 timer foran TV”et i august måned i år – dette er ca. 45 min mere end for 10 år siden.

Udviklingen i børns <a href=casino online TV seening (august)” width=”300″ height=”202″ />
Kilde: TNS-Gallup TV-Meter 1992-2010

Specielt de seneste 3 år er udviklingen gået stærkt og stigningstakten her noget højere i weekenden end i hverdagene.