Succes med  geo-fokuserede services som Facebook Places kræver lokal support til virksomheder, som vil være til stede i geo-sfæren, og kommercielle tilbud fra virksomheder til brugerne, viser Mindshares erfaring med Foursquare.

Hverken Foursquare eller konkurrenten Gowalla har nogen nævneværdig penetration på det danske marked. Det gælder både brugere eller virksomheder som bruger tjenesten kommercielt. Nogle få tusinde brugere og ganske få virksomheder har høstet erfaringer med tjenesterne de seneste 12 måneder. Men der tegner sig allerede nu nogle udfordringer, som skal overkommes, hvis det skal blive mere end blot en overgangsdille for de teknologiske frontløbere.

Brugerne vil have kommercielle tilbud

Mindshare har de seneste måneder testet tilstedeværelse på Foursquare, og erfaringerne støttes af en nylig brugeranalyse af internet psykolog Anders Colding-Jørgensen på virkeligheden.dk.

Hvor private brugere og kommercielle interesser er mindre integrerede på de fleste andre platforme, så hænger interesse og brug også sammen med ønsket om kommercielle tilbud fra virksomheder på Foursquare.

Netop flere aktive danske virksomheder som bruger tjenesten aktivt med promotions fylder en del hos brugerne i spørgsmålet om, hvad der mangler i det nuværende Foursquare set-up.

Mere styr på det bruger-genererede indhold

Desuden er der grænser for friheden i det bruger-genererede indhold i form af steder (places, venues etc.). Ifølge brugeranalysen er eet af de store problemer dubletter samt upræcise, mangelfulde eller direkte forkerte oprettelser af steder.

En løsning på dette kræver lokal tilstedeværelse og support fra udbyderne (f.eks. Foursquare) og hermed bedre muligheder for ejerskab og kontrol af steder. Mindshares egne erfaringer med ejerskab af et sted (venue) viser, at support fra udbyderen til at udnytte og kontrollere sit ejerskab er meget begrænset.

I princippet gælder det samme for Google Places, som giver mulighed for lokal tilstedeværelse for virksomhder på Google Maps. Google er kun til stede med en begrænset salgsorganisation på det danske marked, så al support er automatiseret, hvilket betyder ventetider på flere uger. Spørgsmålet er, om netop geo-services området er barrieren for de globale spillere, som ikke har væsentlig lokal tilstedeværelse (f.eks. Google og Facebook)?

Innovation for at bevare interessen

At vise sin færden over for vennerne ved at ‘tjekke ind’ på et sted er ikke nok i længden til at bevare interessen. De garvede Foursquare brugere ønsker flere muligheder. Forslagene deler sig primært mellem sociale muligheder og kommercielle tilbud.

Et stort ønske er flere muligheder for dialog og større interaktion med andre brugere. Og ligesom flere bloggere og twittere har fremhævet angiver brugerne i analysen, at f.eks. Gowalla har indbygget flere mekanismer til dette end Foursquare. Det drejer sig f.eks. om at lægge/efterlade virtuelle gaver, integrere personlige billeder, rutedeling, kommentere andre brugeres færden mv. Desuden er det som tidligere nævnt vigtigt med kommerciel tilstedeværelse, f.eks. med rabatter, anbefalinger/ratings etc.

Facebook Places tilføjer det sociale

Med udgangspunkt i ovenstående er netop det sociale aspekt en væsentlig grund til, at Facebook Places kan blive en succes. Facebook har brugerne og er defacto standard inden for sociale netværk.

Men Facebook skal tilføje noget mere, som kan fastholde interessen over længere tid. Og desuden skal der sikres en høj kvalitet i stederne. Det betyder begrænsninger/styring ift. det bruger-genererede samt en lokal fokuseret support til virksomhederne, der ønsker at være tilstede i geo-sfæren. Her vil Microsofts investering i Facebook måske vise sig at blive en synlig fordel. Det er f.eks. Bing, som er kort-motoren i det nye Facebook Places.