Hvad er iAd?
I forsøget på at levere flere forbedringer til iPhone-operativsystemet (OS) har Apple for nylig offentliggjort lanceringen af iPhone OS 4.0, der forventes at komme på markedet til sommer. En af de komponenter, der er designet til at forbedre oplevelsen, kaldes iAd og er en reklameplatform til mobile enheder, som gør det muligt at vise avancerede in-app-reklamer på iPad, iPod Touch og iPhone.

iAd-platformen, som vil blive ejet og drevet af Apple (og deres mobildivision Quattro), giver mulighed for rich media-reklamer inden for et bredt netværk af applikationer.

Evaluering af iAd: Helt nye standarder for reklamer på mobile enheder
Lanceringen af iPhone og dens populære applikationer til mobiltelefoner var måske det, der gav udslaget til det nuværende momentum inden for markedsføring af mobile enheder. iAdplatformen, som stadig mangler det sidste touch inden for en række vigtige områder, vil sandsynligvis cementere Apples nuværende førerposition, når det gælder interaktion mellem mærker og brugere af mobile enheder.

Det nuværende operativsystem giver mulighed for in-appreklamer, men til dato har reklamerne været begrænset til enkle displaybannere i selve applikationen. iAd-platformen vil ændre dette og råde bod på to mangler i den nuværende in-appreklameoplevelse:

– Reklameafbrydelser
I øjeblikket vil et klik på de fleste typer in-app-reklamer føre brugerne væk fra applikationen og ind i deres browser og således afbryde den aktuelle app-session. iAd-platformen giver udviklerne mulighed for at designe reklameenheder, som vises i applikationen, herunder fuld videoskærm og interaktive spillemuligheder. Når brugerne forlader reklamen, kommer de tilbage til den applikation, hvor den blev vist. Hvis brugerne fremover føler sig sikre på, at de ikke afbryder applikationen/brugeroplevelsen, hvis de klikker på en reklame, vil de være mere tilbøjelige til at kigge på in-app-reklamer, og klikraterne vil sandsynligvis stige.

– Rich media
I øjeblikket understøtter Apples iPhone og iPad ikke Flash, som er det udviklingsværktøj, der almindeligvis bruges til at skabe interaktive reklamer. iAd giver mulighed for udvikling af interaktive rich media bannerreklamer i HTML 5, der kan forstørres, mens applikationen er åben og giver brugeren en bedre oplevelse.

Kommerciel model
Apples udspil, der er muliggjort af det nylige opkøb af Quattro Wireless, som er et mobilt reklamenetværk, vil gøre Apple til et reklamenetværk for iPhone og iPad, der kan levere alt fra reklamer til tracking. Dette skridt afspejler Apples ønske om at konkurrere med Google, som for nylig offentliggjorde, at de havde til hensigt at købe AdMob, som er et af de største mobile reklamenetværk. Nogle analytikere mener, at iAd kan generere reklamesalgsindtægter på mere end USD 1 mia. om året. Selvom detaljerne endnu ikke er helt på plads, vil den første salgsmodel se ud som følger:

Apple vil have eneret på salget af iAd og vil beholde 40% af salgsindtægterne – mens de resterende 60% vil tilfalde udviklerne af de applikationer, som indeholder reklamerne. Dette incitament for udviklerne vil sandsynligvis fremme en hurtig udvikling af applikationer og øge investeringerne i udvikling af flere iPhone-applikationer.

Man hævder, at iAd vil blive et blindt netværk, hvilket betyder, at annoncørerne ikke vil kunne placere reklamer i specifikke applikationer, men snarere i generelle kategorier (livsstil, økonomi osv.) eller som onlinebaserede reklamenetværk på en række applikationer baseret på ønskede demografiske målgrupper.

Apple har endnu ikke bekræftet dette, men reklamepriserne vil formentlig blive fastsat efter en standardsats på CPM- (pris pr. tusinde visninger) eller CPC-basis (pris pr. klik) og ikke efter et budsystem.

Integration med iTunes
Det var påfaldende, at Apples offentliggørelse af iAd ikke indeholdt oplysninger om at integrere platformen med brugerdata, der er indsamlet via iTunes. Da alle iPhones skal aktiveres via en iTunes-konto, har Apple udviklet omfattende profiler over iPhone-/iPod Touch-brugere, som kan være meget nyttige til at målrette reklamerne. Ingen af de andre mobile reklamenetværk kan levere demografisk eller adfærdsmæssigt målrettede medier i applikationerne, så integrering af brugerdata indsamlet via iTunes i iAd ville give Apple en stor konkurrencemæssig fordel ved at levere meget målrettede in-app-medier. Spekulationer i branchen går ud på, at Apple vil udnytte deres adgang til omfattende brugerdata til fordel for iAd.

Begrænsninger
Mens iAds giver løfte om en væsentlig forbedring af iPhone in-appreklamer, er der også følgende begrænsninger:

– Rækkevidden og omfanget af iAd vil være begrænset, da løsningen kun vil være til rådighed på applikationer på iPhone/iPod Touch og ikke nå ud til andre applikationsplatforme eller mobilinternettet. For annoncørerne betyder det, at de først og fremmest køber opmærksomhed fra Apple-brugerne. Som beskrevet i artiklen “Ulven er kommet” har ca. 150.000 på nuværende tidspunkt en iPhone.

– Kreativt arbejde udviklet til iAd kan ikke umiddelbart overføres til andre applikationsplatforme (Android, Blackberry) eller mobilinternettet, da det vil medføre større produktionsomkostninger.

– iAd kan kun fungere på enheder, hvis hardware understøtter multi-tasking-funktionen i iPhone OS 4, hvilket begrænser løsningen til iPhone 3GS, tredje generations iPod Touch og iPad. Men efterhånden som det nye iPhone-operativsystem bliver udviklet yderligere, vil denne problemstilling blive minimeret.

Fremtiden vil vise, om eksisterende applikationsversioner (bygget før OS 4) skal ændres for at kunne udnytte iAd.

Apples totale kontrol over dette forbedrede format af applikationsreklamer kunne måske give anledning til retstvister om monopol især i Europa, hvor Apple allerede er blevet anklaget for at monopolisere musikdistributionen via iTunes.

Konklusion:
iAd-netværket repræsenterer et væsentligt skridt fremad inden for in-app-mobilreklamer og giver løfte om nye og kreative muligheder for interaktive og meget målrettede rich media-reklamer til mobilmarkedet. Ligesom iPhone var forløberen for smartphone og derfor skabte større investeringer i mobilreklamer, vil iAd på kort eller mellemlangt sigt formentlig give anledning til, at der lægges endnu flere reklamepenge i mobilnetværket.

iAds største udfordring vil være at overvinde, at der ikke er mulighed for stordrift. Selvom iPhone-/iTouchbrugerne er en attraktiv målgruppe for virksomhederne, repræsenterer de en begrænset del af brugerne af mobile enheder inden for den nærmeste fremtid.

Men iAd vil sandsynligvis også få konkurrenter som Google og andre reklamenetværk til at udvikle konkurrerende in-app-reklameplatforme og således få væksten inden for mobile medier til at eksplodere.

iAd lanceres i USA til sommer og bliver udrullet i resten af verden senere i år.