Tidsånden skifter, men ikke så kvikt som moden. Der er masser af muligheder for personligt at skabe indsigt og forstå de skift, der sker, men man skal kende værktøjerne og have tiden til det.

Alternativt må man læne sig op ad tidsskrifter som TID & tendenser, deltage på trendkonferencer eller på anden måde tilegne sig den nye viden.

Men man skal ikke give op. Enhver ny indsigt lagrer sig godt og grundigt, bevidst eller ubevidst, og skaber den næste forståelse for nye ting både nemmere og bedre.

Men der er nogle grundværktøjer, som man skal være bevidste om, og som kan være til stor hjælp, hvis man gerne selv vil lege trend- og tidsåndsforsker.

Man skal være vild med at LÆSE. Og det er ikke tegneserier eller krimier, men samfundsorienteret stof. Politik, kultur, historie, økonomi, kommunikation med videre. Og så skal man være villig til at følge nyhedsstrømmen med meget kritiske og perspektiverende øjne. Mange nyheder indeholder små brikker til forståelse af den tid, vi lever i – specielt hvis man opøver evnen til at sætte de små brikker sammen til en helhed.

Man skal være vild med at LYTTE og SE. Vi har to øjne, to ører og kun en mund, så de fundamentale fysiske værktøjer har du allerede klar. Der er masse af indsigt i at lytte til radio eller podcasts eller at se de rigtige tv-udsendelser, som sætter ord og billeder på den evigt foranderlige virkelighed. Se for eksempel udsendelser som ’Presselogen’ og ’Debatten’, og dyk ned i tematiske udsendelser om fortid, samtid og fremtid. Ordforråd, forståelse og evne til at perspektivere vokser for hver time, der investeres på denne front.

Man skal være god til at SURFE på internettet, men man skal være kritisk. Sandheden findes ikke nødvendigvis på internettet, men ytringer, specialmedier, meninger og holdninger er der masser af.

Man skal elske at REJSE og OPDAGE, se kultur og befolkningsforskelle. Det at være nysgerrig på mennesker er den billigste form for tilegnelse af viden. Der er mange måder at rejse på, men forståelsen er bedst, hvis man oplever virkeligheden selv og ikke kun læser sig om den.

Man skal opøve sine evner til at se FORSKELLIGHEDER og sætte dem i system. På mange områder er mennesket på planeten gjort af det samme, men kulturelle påvirkninger gennem tiderne har skabt de regionale forskelle. Og dem skal man kunne se, rumme og systematisere for at kunne forstå og perspektivere alt det nye.

Man skal være udstyret med et nysgerrigt gen og ikke være bange for at SPØRGE. Tænk som en nysgerrig og hungrende journalist der bare vil vide mere og komme bag ved virkeligheden og forstå den dybere mening. Stil gerne mange spørgsmål – også nogle der måske lyder dumme.

Man skal elske at DISKUTERE og DELE ny viden og indsigter med andre. Derved får man sorteret, tydeliggjort og prioriteret sine iagttagelser. Ud fra devisen om, at noget altid er vigtigere end noget andet opøver man evnen til at vælge indtryk og erkendelser fra. Og fravalg er lige så vigtigt som tilvalg.

Man skal kunne SYSTEMATISERE, SORTERE og RUBRICERE det, man oplever, læser og erkender. Verden er fyldt med viden, Internettet er mere end fyldt med viden og ikke mindst ligegyldige data. Verden er også fyldt med spin og fake news i dag, og man skal angribe enhver skreven artikel i et fagligt eller nyhedsorienteret medie med skepsis og viden om, at mange budskaber er plantet for at skabe positive vibes om et eller andet. Man skal også være kritisk overfor videnskabelige data, rapporter og udsagn. Videnskabelig dokumentation er ofte noget, man køber sig til, eller selv fabrikerer som interesseorganisation. Det skal man kunne se igennem. Det bedste man kan gøre, når man læser såkaldt ny videnskabelig indsigt, er at starte med at spørge: Hvem har fordel af de konklusioner, som den nye indsigt giver?

Man skal opøve sin evne til at skabe proportioner og PERSPEKTIVERE. Det kræver historisk, geografisk, kulturel og politisk indsigt. Den kommer med tiden og hver time, man investerer. Man skal kunne sine hovedpunkter i verdenshistorien og vide, at Randers ligger i Østjylland, at der er forskel på vestjyder og ærkekøbenhavnere, og at politik altid er en relativ størrelse.

Hvad siger du så? Fuldtidsbeskæftigelse vil nogen måske sige, men måske også bare en erkendelse af, at man jo ikke kan være verdensmester i flere ting.

Men enhver indsigt, du investerer i personligt, gør dig til et mere interessant menneske at være sammen med.

God fornøjelse.