En ny analyse som Mindshare har gennemført for Kulturstyrelsen fastslår, at 86% af danskerne har en profil på mindst ét socialt medie. Det kan være på Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+ eller andet. Samtidig siger 11%, at de sociale medier er det vigtigste nyhedsmedium for dem. Dermed er sociale medier en central nyhedsplatform for danskerne på lige fod med radio og dagblade. TV er danskernes altoverskyggende kilde til at få nyheder – 42% angiver, at TV er det vigtigste nyhedsmedium for dem.

Rapporten med disse indsigter ‘Borgernes kilder til viden og nyheder samt sammensætning af medierepertoire er netop udkommet, og det er blandt andet undersøgt, hvor meget danskerne ved om samfundsaktuelle emner i form af en videnstest. Her er det interessant, at resultatet viser en forskel i danskernes viden alt efter hvilket medie, man synes er det vigtigste nyhedsmedie, samt hvilken medieadfærd man har.

De unge ved mindre

Sociale medier er kendt for korte nyheder og manglende dybde og derfor vil nogle mene, at sociale medier gør folk mindre vidende. I videnstesten svarer 6 ud af 10,  der har sociale medier som det vigtigste nyhedsmedium, under gennemsnittet, mens knap fire ud af ti svarer gennemsnitligt og kun 3% svarer over gennemsnittet. De tal ligger tæt op ad tallene for de 15-29 årige danskere, der svarer henholdsvis 59%, 37% og 4%. Dette giver god mening i og med, at det er de unge, der i større udstrækning er at finde på de sociale medier.

nyhedsplatform

Sammenligner vi imidlertid med danskerne generelt, så svarer 32% under gennemsnit, 56% svarer gennemsnitligt og 12% svarer over gennemsnittet. Dette kan indikere, at sociale medier er fordummende – eller i hvert fald, at folk ikke får nyhedsviden ved at benytte de sociale medier.

Udover sociale medier er det også nærliggende at se på de danskere, der søger på Google for at få baggrundsviden for nyheder, for at se om det kun er sociale medier, der ikke bidrager til viden eller om det gælder den digitale verden generelt. Resultatet i nedenstående tabel viser, at danskere, der søger efter baggrundsviden for nyheder på Google minimum én gang dagligt, ved mere end den gennemsnitlige dansker. Dermed kan det konkluderes, at der er forskel på danskernes viden set ud fra, hvorvidt de har sociale medier som vigtigste nyhedsmedium eller søger på Google efter baggrundsviden for nyheder.

nyhedsplatform

Gammel visdom eller dagbladenes dybde?

Ser vi derimod på de traditionelle platforme og på de danskere, der har dagblade som det vigtigste nyhedsmedium, så er antallet af danskere, der ’ved mere’ dobbelt så højt som gennemsnittet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel, og man kan få lyst til at argumentere for, at dem der læser dagblade, er klogere end dem, der bruger sociale medier.

nyhedsplatform

Nogle vil mene, at dagbladslæserne er ældre og dermed har mere livserfaring og derfor mere viden i og med, at de har haft længere tid til at opbygge deres vidensbank. Spørgsmålene i videnstesten er dog valgt ud fra princippet om både ”ny” og ”gammel” viden. Således blev der spurgt ind til ting, der var sket inden for de seneste måneder samt ting, der har været almen viden længe, så resultatet både kunne give svar på, hvorvidt danskerne følger med i samfundsaktuelle emner eller ej og hvordan deres almene viden er.

Et eksempel på et spørgsmål, der blev stillet i forhold til ny viden er ”Carl Holst blev i efteråret 2015 nødt til at gå af som forsvarsminister. Hvorfor”? Spørgsmålet blev stillet ca. 6 måneder efter episoden fandt sted med det primære formål at måle omfanget af korrekt viden om baggrunden for en politisk historie, der trak overskrifter, da den var aktuel. Et eksempel på et spørgsmål, der blev stillet i forhold til almen viden er ”Hvad er finansloven”? som har været en del af Grundloven siden 1849.

Bred orientering er vejen frem

Så, gør sociale medier danskerne dummere? Svaret er ja. Du ved mindre om samfundsaktuelle emner, hvis du primært får dine nyheder via sociale medier. Man kan ikke få den samme viden fra sociale medier som fra dagblade, derfor handler det om at være bredt orienteret og her er dagbladene vigtige, når der skal formidles nyheder og samfundsaktuelle emner. Men det er også her, at kløften mellem ung og gammel opstår, for hvordan får vi de unge til at læse avis?

Så vil du høre mere om nyheder og sociale medier, er du velkommen til at kontakte Business Planning, analysebureau.

Kilde: Mindshare har udarbejdet rapporten for Slots- og Kulturstyrelsen som en del af Rapportering om mediernes udvikling i Danmark.