Tilbage i maj 2010 skrev undertegnede en artikel til vores eget magasin Markedshorisont under overskriften ”Ulven er kommet” med hentydning til at man i en årrække forinden hvert eneste år havde spået det kommende år til at blive Year of Mobile – uden at dette vel og mærke efterfølgende viste sig at holde stik. Mobilen og særligt smartphonen nåede i 2010 en penetration blandt den danske befolkning, som gjorde at vi i Mindshare med en vis troværdighed kunne hævde at 2010 endeligt ville blive Year of Mobile (1 mio. ejere af smartphones). I det følgende vil jeg tillade mig at efterrationalisere denne påstand samt perspektivere begrebet Year of Mobile.

Særligt er det bemærkelsesværdigt at både 2011 og 2012 efterfølgende også blev spået til Year of Mobile, og nu ser det ud til at også 2013 forventes at blive Year of Mobile!?! Det udvander nu engang eksperternes troværdighed at komme med denne slags udmeldinger igen og igen – hele den pædagogiske pointe i historien om Peter og ulven. Lad os derfor i stedet kigge på den faktuelle udvikling indenfor mobile.

Den digitale Schweitzerkniv

I dag ejer mere en 2 mio. danskere en smartphone og denne anvendes til en række aktiviteter jf. nedenstående diagram. Brugerne findes altså i stor stil og mobilen er en integreret del af vores dagligdag, hvilket også gør at man som annoncør ikke længere kan tillade sig at betragte en mobiltilpasset brugeroplevelse som blot en sjov gimmick på marketingplanen, men i stedet bør indse at dette er en forretningskritisk absolut nødvendighed.

Kilde: Reklameanalysen 2012

Forventet og faktisk anvendelse af mobil marketing

For nyligt præsenterede GroupM resultaterne af Trendanalysen 2013, hvor man har spurgt til annoncørenes forventninger til anvendelse af mobil marketing i det kommende år – præcis som man har spurgt til siden 2010. Nedenstående diagram viser udviklingen i andelen af adspurgte annoncører som inden året forventede at anvende mobil marketing sammenlignet med den faktiske andel efter året var omme.

Kilde: Trendanalysen 2013

Besvarelserne viser at 65% af annoncørerne forventer at anvende mobil marketing i 2013, men forventningerne har de tidligere år ligeledes været høje uden at disse er blevet indfriet til fulde, idet faktisk anvendelse er 14 henholdsvis 12 procentpoint under forventet anvendelse i 2011 og 2012. Dette viser at trods gode intentioner, så lider mobile endnu under samme åg som online gjorde for 5 år siden, nemlig ”lad os nu lige vente og se hvad der sker inden vi kaster os ud i noget nyt”. Fordi det er ukendt territorium er man tilbøjelig til at nedprioritere det nye når virkeligheden rammer i løbet af året. Dette er nu engang menneskets natur, men desværre også med til at Year of Mobile udskydes igen og igen. Det skal dog retfærdigvis siges at mange Mindshare kunder i løbet af 2012 har valgt at inkludere mobilen i marketingplanen eksempelvis Faxe Kondi med Spark Bold og flere car-brands der målrettet har genereret prøveture via mobilen.

Year of Mobile…

Men hvad menes overhovedet når man siger Year of Mobile? Year of Mobile er måske blot endnu et af reklamebranchens buzz-udtryk som anvendes for med en fængende overskrift at sige ”vi skal nok lige holde lidt øje med det der mobile – det kan blive stort”, uden nødvendigvis at have reflekteret nærmere over hvad der egentlig kvalificerer og karakteriserer mobilens år. Hvordan skulle man også kunne det når teknologien samt brugeradfærden og de heraf afledte muligheder ændre sig med den fart? I lyset af netop denne udvikling synes det også fjollet overhovedet at have forsøgt at udnævne et enkelt år som Year of Mobile og det giver ligeledes ringe mening atter engang at forudsige 2013 som Year of Mobile. Mobilen er integreret i vores dagligdag både som værktøj samt kulturbærer og har været det gennem en række år og derfor giver det nok i sidste ende bedre mening fortsat at snakke om en digital tidsalder, hvor mobilen bare er endnu en toneangivende kanal, hvor man som annoncør og bruger må følge med udviklingen. Med andre ord, det var Year of Mobile sidste år og det bliver Year of Mobile også næste år – mobilen er en del af vores DNA.

Når det er sagt, så forventer Mindshare at 2013 bliver endnu et stort år for mobile – og måske endda det største hidtil…! I Trendanalysen 2013 siger 76% af de adspurgte annoncører at budgettet til mobil marketing vil stige i 2013, hvilket indikerer at mobil marketing blive den enkeltstående marketingkanal som vil vokse mest i 2013. Det samme har dog været tilfældet de foregående år uden at det har vist sig at være realiteten. Det vi dog kan sige med sikkerhed er at ulven er kommet for at blive og den er sulten!