De seneste medieomsætningstal fra de fire nordiske markeder bekræfter store strukturelle forskelle og viser en markant forskellig udvikling i forhold til kriseåret 2009.

Sverige stormer frem

Udviklingen i medieomsætningen på det nordiske marked
Udviklingen i medieomsætningen på det nordiske marked

Det svenske mediemarked nærmer sig en vækst på 20% i årets første 8 måneder. Det er mere end dobbelt så meget som de øvrige markeder, hvor Finland halter mest bagud med en vækst på bare 4,6%.

Tendensen går på tværs af alle mediegrupper, og det er således kun gruppen ‘øvrige medier’, hvor Sverige har en ringere udvikling. Det er særligt bemærkelsesværdigt, at aviserne vokser så markant, når denne mediegruppe stadig udgør en relativ stor andel af det samlede medieforbrug.

Det er stort set kun Internet og Biografmediet, som har en ensartet vækst på tværs af Norden. Der er store forskelle inden for Outdoor, Radio og øvrige medier.

Det finske mediemarked er markant anderledes

Mediernes andel af den samlede omsætning på tværs af Norden
Mediernes andel af den samlede omsætning på tværs af Norden

Finland adskiller sig mest fra de tre andre nordiske lande, når man sammenligner, hvordan omsætningen fordeler sig på de forskellige mediegrupper.

De traditionelle printmedier udgør stadig over 50% på det finske marked, mens de udgør maksimalt en tredjedel i Sverige og Norge samt under 25% i Danmark.

Det danske og svenske marked er mest lig hinanden med en dominerende andel til TV og en høj og stigende andel til Internet.

Tallene stammer fra de respektive brancheorganisationer og omfatter bureauomsætning, på nær i Finland, hvor kilden er TNS Gallup.