Tag: norden

Det nordiske mediemarked – same but different

Norden er på mange måder et homogent mediemarked – og så alligevel ikke. Vi så f.eks. i sidste nummer af Markedshorisont (2010/3: “TV i Norden – hvem er billigst?”), at der er meget stor forskel på tv-priserne på tværs af de enkelte lande. Det var således dobbelt så dyrt at købe den samme tv-kampagne i... Læs mere »

TV i Norden – hvem er billigst?

I de senere år har flere danske tv-stationer og medier i øvrigt proklameret, at kontaktpriserne på TV i Danmark er de laveste i Norden. Nogle mediebureauer er fulgt efter og har udmeldt, at danskerne tilmed er de bedste indkøbere i Norden. Men holder den tese overhovedet, og opnår de danske annoncører generelt lavere priser end... Læs mere »

Det nordiske marked er fortsat meget uhomogent

De seneste medieomsætningstal fra de fire nordiske markeder bekræfter store strukturelle forskelle og viser en markant forskellig udvikling i forhold til kriseåret 2009. Sverige stormer frem Det svenske mediemarked nærmer sig en vækst på 20% i årets første 8 måneder. Det er mere end dobbelt så meget som de øvrige markeder, hvor Finland halter mest... Læs mere »