Mange virksomheder fokuserer alt for snævert, når det kommer til sociale medier. Jagten på nye fans, medlemmer eller sign-ups er ofte altdominerende, hvilket ødelægger effekten af de sociale aktiviteter på lang sigt.

Hvor mange fans kan vi få? Hvad er cost-per-fan? Hvordan skaffer vi flere fans? Disse og andre relaterede spørgsmål hører vi meget, når vi er ude og fortælle om mulighederne ved sociale medier. Det er de kvantitative dyder, der tæller, og det er også forståeligt lang hen ad vejen. Det er relativt let at måle sin succes i fans og sammenligne med sine konkurrenter. Men mange fans er langt fra ensbetydende med succes!

Man kan som udgangspunkt betragte en fan som et klik. En potentiel kunde der har valgt at interagere med ens brand. Dette har selvfølgelig en værdi, men denne værdi ligger først og fremmest i det uudnyttede potentiale, som denne fan har. Fans skal derfor ses som et udmærket potentiale, men ikke som en værdi i sig selv. Derfor er det også helt forfejlet, når virksomheder bruger antallet af fans eller medlemmer som det eneste parameter for deres succes. Den virkelige værdi ligger nemlig først og fremmest i den efterfølgende dialog. I den brugerinvolvering og – tilknytning, der skabes over tid.

Gode alternative parametre for at værdisætte aktiviteter på sociale medier er derfor i hvilken grad, man formår at skabe interaktion og involvering hos brugerne. 100 aktive fans har en langt større værdi en 10.000 passive, og derfor handler sociale medier primært om, at skabe og vedligeholde en aktiv dialog, og ikke så meget om antallet af fans.

Det er selvfølgelig lidt mere besværligt at måle på, men langt fra umuligt. Hvis vi fokuserer på Facebook, bør man satse på en gennemsnitlig interaktion per post på over 0,2 %. Et andet godt parameter at måle på er blandingen af impressions og frafaldne fans. Groft sagt bør en succesfuld opdatering have dobbelt så mange impressions som fans og frafaldet af fans bør være et minimum. Disse to tal siger nemlig noget om er, hvor mange der stadig modtager dine opdateringer, og hvor mange der efterfølgende melder sig fra. Tallene siger noget om loyaliteten af dine fans og værdien af din kommunikation.

Nu er tal selvfølgelig utaknemmelig størrelse, og det er vigtigt at sige, at dette kun er vejledende bud på, hvordan man kan måle sin succes, baseret på vores erfaringer.

Et par gode råd til din næste social media kampagne kan derfor være:

  1. Sæt de rigtige mål fra begyndelsen. Hvad vil I opnå? Hvordan måler man det bedst muligt?
  2. Læg en realistisk strategi. Hvornår skal målet være indfriet, og hvordan skal det gøre.
  3. Find de rigtige partnere. Der er et utal af underleverandører, der siger de er gode til sociale medier, men kun kan levere den kvalitet de lover. Undgå specifikt virksomheder, der sælger fans på affiliate basis.
  4. Optimer og evaluer løbende indsatsen. Vent ikke to år før du evaluerer dine aktiviteter. Lav månedlige evalueringer, med formål at optimere din fremadrettede indsats.