Budgetter og mulighederne for målrettet annoncering har aldrig været større, når vi taler om digital markedsføring. Alligevel er det slående, at denne målrettethed ikke har slået igennem i forhold til danskernes holdning og irritation over for reklamer på de digitale medier.

Et af de medier, der er kendt for målrettethed og relevans er Google.Vi kender alle Googles annoncer og støder alle på dem flere gange dagligt – Google Adwords.

Google Adswords arbejder ud for optimering af en Quality Score over for dets brugere. Quality Score er således udviklet med det formål at præsentere danskerne for det bedst mulige match i forhold til søgt emne/begreb og mulig relevant annonce/annoncør. Til trods for løbende justeringer og forbedringer af Quality Scoren fra Google, er irritationen over for disse annoncer bare steget og steget gennem de seneste år.

Fra 2007 til i dag er Google overraskende det medie, der oplever den største stigning i irritationen blandt hele den danske befolkning.

Diagram Nino
Kilde: Mindshare Reklameanalyse 2015

 

Mindshares Reklameanalyse viser, at irritation fra 2007 til i dag er steget med mere end 125%!

Hele 50% af den danske befolkning føler sig nu irriteret over Adwords/reklamer, når der foretages en søgning på Google.

En eksplosiv stigning, der er overraskende høj sammenlignet med f.eks. display/bannerannoncer, som i samme periode ellers har oplevet en eksplosiv vækst i omsætning/annoncer dvs. øget støj.

Irritationen på bannerannoncer er til sammenligning kun steget med 22%. Display produktet er i perioden blevet udviklet ved målretning f.eks. gennem et øget programmatic indkøb. Et indkøb der sikrer relevans og øger værdien for modtageren – præcis som Google har gjort siden deres lancering af Adwords.

Hvorfor så denne udvikling hos Google i Danmark?

Niveauet på 22% var i 2007 generelt lavt. Det samme var antallet af annoncer/Adwords. Siden er efterspørgslen og antallet af annoncer hos Google steget massivt.

Eksempelvis udgør de betalte visninger – altså reklamer – på et ord som ”lån” mere end 80% af en brugers skærm. Dvs. kun 20% kan for nogle brugere opfattes som reelt indhold/søgeresultat!

Et niveau der givet er med til at trække reklameirritationen hos Google op.

Foto Nino

Efterspørgslen efter Google-reklamer(Adwords) er til trods for øget reklameirritation stadig stigende. En kombination som man som annoncør bør være særdeles opmærksom på.

  • Øget efterspørgsel giver øget priser – dvs lavere ROI.
  • Øget annoncestøj giver øget reklameirritation på Google, som kan påvirke et brand negativt.

Skru op for SEO-optimeringen

SEO-optimering har altid været en væsentlig markedsføringsdisciplin, når vi taler digital markedsføring, og den negative udvikling på Google underbygger vigtigheden af netop SEO-optimering i fremtiden.

Annoncører bør altså ikke blindt skrue op for Adwords-budgetter, men bør i stedet forstærke deres indsats i yderligere SEO-optimering. En optimering, som tillige vil komme deres investering i Adwords til gode i form af lavere priser, bedre placeringer og måske lavere brugerirritation på netop Google.

Vil du høre mere om dine muligheder for SEO-optimering eller Mindshares Reklameanalyse kontakt Direktør, Medieindkøb og Formidling, Nino Cardell, Mediebureau, Mindshare

 

Forsidebillede