“It is not the strongest that will survive, nor is it the most intelligent; but the most adaptive to change”

Citatet af den gode Darwin er stadig sandt. Mediemarkedet, og hvordan vi forbrugere konsumerer indhold og tilgår information, er i konstant forandring.

Tidligere har det primære fokus for mange brands i deres markedsføringsstrategi været annoncering og massekommunikation – og det er det til dels stadigvæk. Hypotesen er her, at hvis man eksponer nok folk for sit budskab nok gange, jamen så skal nogle af de folk nok respondere.

Det er til dels rigtig nok, men i dag bliver vi dagligt bombaderet med reklamebudskaber, som gør denne måde at nå sine forbrugere på mere og mere ineffektivt. Derudover mister aviser læsere, TV seertal har set en nedgang i mange år, og generelt ignorerer vi displaybannere og andre annonceformer på nettet meget mere end tidligere.

Sociale medier, og det man betegner for inbound-marketing har derfor givet brands chancen for at bryde denne hårdknude.

Digitale medier er en af de vigtigste informationskanaler for langt de fleste mennesker, og sociale medier har redefineret den måde, hvorpå vi tilgår information.  Vi er ikke længere interesseret i at høre fra brands – vi vil høre fra andre forbrugere og vores venner, og det er her at især bloggere spiller en stor rolle.

Brands skal i højere grad begynde at tænke Business to Influencer to Consumer end hidtil og tilpasse sig, forstå og deltage proaktivt i denne nye verden, for ikke totalt at misse værdien af at anvende sociale medier.

Vi er alle medier

Grunden er, at vi alle nu er medier; Du og jeg! Alle kan nu transmittere/publicerer deres ”personlige” nyheder til hele verden. Det er her som medie, at især bloggere har vundet terræn og givet traditionelle medier hård konkurrence.

I og med at internettet og især sociale medier har givet os alle en ”stemme”, medvirker det at indflydelsesrige personer, som førhen var orkestreret i puljer, nu også er personer, som vi kan relatere os til og anser som venner.

I modsætning til traditionelle medier, opbygger bloggere nemlig communities. Disse communities er drevet af fælles værdier og afføder indflydelse. I takt med at disse medier vokser, kommer der også flere og flere stemmer til. Stemmer som allerede har en vis form for indflydelse. Dvs. ved hver nyt medlem i communitiet, styrkes dette og de budskaber som kommer herfra.

 

Men hvorfor skal vi så anvende bloggere, når nu vi bare kan lave vores eget community?

Det skal vi på baggrund af tre ting:

  • TROVÆRDIGHED

Bloggere skriver ikke længere bare indlæg på nettet, men former og opbygger levende communities igennem ærlig, autentisk og oftest ret personlige historier og fortællinger. Dette giver dem en troværdighed, som traditionel markedsføring og brands ikke kan kopiere.

  • TILLID

Derudover etablerer bloggere et utrolig tæt forhold til sine læsere, og anses derfor også som den ærlige veninde/ven, hvis mening man respekterer og anbefalinger man stoler på og har tillid til!

  • WOM

Blogs er et dialogbaseret medie med en høj læserinvolvering og interaktion. De mange kommentarer, som et godt blogindlæg generer, er netop værdien af social PR, fordi den kan sidestilles med Words Of Mouth (WOM), som er 5 gange mere troværdig end traditionelle medier som Tv, radio og lignede.

Tillid fører til handling

Vi stoler som sagt ikke længere på traditionel reklame – vi vil ha WOM. Fordi bloggere formår at opbygge tillid hos deres læserskare, så anses de også for at være en troværdig informationskilde, og en troværdig informationskilde spredes, hvilket netop er den positive effekt bloggere og social medier kan have på en kampagne eller tiltag.

Vi forbrugere undersøger og forhører os hos bloggerene og andre af vores online ”venner”, førend vi gør et køb. Vi deler vores og andres erfaringer med produkter og services.

Vores handlinger og købsbeslutninger er derfor i højere grad påvirket af disse anmeldelser og vurderinger fra andre end af traditionelle former for annoncering. Tænk derfor mere i integrering af bloggere/influenter i kampagner for at have mulighed for at påvirke de sociale samtaler (Business to Influencer to Consumer).

Hvilke bloggere skal man vælge?

Blogsfæren er kæmpe stor og alene i Danmark er der ca. 76.000 aktive bloggere indenfor forskellige segementer, som tech, mode, skønhed, mad, livsstil etc.

Det er vigtigste er at vælge de bloggere, hvis brand/medie understøtter dit brand, og som er troværdig, leverer værdi til sine læsere, og har et levende community. Man skal sætte sig ind bloggerens univers, læse med og sikre sig, at han/hun aldrig ville promovere noget til sine læsere, der ikke var relevant for dem.

HUSK – tillid fører til handling! Og popularitet er ikke nødvendigvis et lighedstegn med troværdighed/tillid. Populære bloggere kan sikre dit brand reach, men afhængig af målsætningerne er dette ikke altid et godt resultat, hvis den reach ikke bliver omsat til værdifuldt indhold.

Derfor er det i nogle tilfælde måske endnu mere effektivt at etablere et samarbejde med en mindre populær blogger, som har opbygget tillid, troværdighed og hermed også indflydelse i sit community.

Den indflydelse som bloggere har i deres community og over enhver anden forbruger som søger efter en troværdig stemme omkring et produkt, brand eller service vil kun fortsætte med at stige i takt med at vi bliver eksponeret for flere og flere reklamebudskaber.

Tag derfor en proaktiv tilgang til udviklingen i markedet. Husk vi alle er medier, og har en stemme, som, hvis udøvet korrekt, kan fremstå troværdigt hvilket skaber tillid og fører til handling.