SoLoMo (social, lokal, mobil) var et af de mest populære buzzord i branchen i 2012. Så hvad er mere oplagt end at slutte året af med at kigge lidt nærmere på nogle af de største udviklinger på området?

Facebook Nearby

Facebook har netop lavet en kraftig opdatering af funktionen “Nearby”, der er en hjælp for mobilbrugerne til at finde virksomheder i nærheden. Ligeledes har Foursquare opfrisket sin iOS-applikation med en forbedring af funktionen til at finde lokale virksomheder. Begge ligger de lige i kølvandet af Apples nye Passbook service, der gør brugerne opmærksomme på tilbud fra lokale forretninger baseret på deres virtuelle kort. For ikke at sakke helt bagud har Google samtidig udnyttet Apples “kortgate-affære”, og lancerede for nylig Maps app’en til iPhone, der pt. er downloadet over 10 millioner gange, og som har indbygget Google+ Local oplysninger med info om lokale virksomheder. Således forsøger Google igen at give deres sociale netværk en omgang kunstigt åndedræt, ved at skabe incitament for brugere og virksomheder til at lægge oplysninger herind. Med andre ord er det ikke så lidt, der sker på SoLoMo-området. En af de mest markante ændringer er dog Facebooks opdatering af Nearby-funktionen.

Detaljer

Facebooks nye “Nearby”-funktion viser de lokale virksomheder, der har opnået den optimale placering i Facebooks algoritme baseret på dig og dine check-in’s, anbefalinger, vurderinger og andet engagementsdata indeholdt i din sociale graf. Dybest set viser funktionen dig steder, som dine venner har anbefalet. Ud over at få anbefalingerne serveret automatisk baseret på brugerens placering, kan Facebook brugerne også proaktivt søge på forskellige kategorier såsom barer, restauranter og butikker og på den måde få vist lokale steder, som andre har anbefalet eller synes godt om. Summa summarum har Facebook overordnet set kopieret en lang række funktioner fra Foursquare.

Forskellen på Foursquare og Faceook er imidlertid at antallet af Facebook-brugere er markant højere, hvorfor SoMoLo-potentialet således også er større. Virksomheder med fysiske afdelinger bør derfor foretage en række handlinger for at sikre optimal visning i Facebooks ”Nearby”-funktion. Det drejer sig blandt andet om at angive deres fysiske placering på deres virksomheds Facebook-side og sikre, at virksomheden er registreret indenfor de relevante kategorier.

Indtil videre er der ikke mulighed for at købe sig til en god placering i algoritmen bag funktionen, men virksomhederne har mulighed for indirekte at øge deres chancer for at blive vist ved at generere flere synes godt om-tilkendegivelser og andre typer brugerengagement gennem betalte annoncer og deres virksomheds sider. Med andre ord kan virksomhederne, ved at opbygge en større fanbase og mere omtale, skabe øgede organiske (“gratis”) fordele andre steder i de stadigt mere integrerede medie-økosystemer. En geografisk analyse af fanbasen vil for eksempel kunne hjælpe til at identificere geografiske huller i forhold til fanbasen og virksomhedens fysiske tilstedeværelse. Hvilket kan hjælpe til at målrette og optimere den betalte hvervning af Facebookvenner mod de svagt repræsenterede områder og hotspots, der trænger til at styrkes.

Implikationer

Det er fristende at betragte SoLoMo som blot endnu en tendens ud af mange, men området vil få stigende betydning, da forbrugerne i et vist omfang forventer kontekstuel information baseret på deres placering, primært tilgået via telefonen. Det er vigtigt for virksomhederne at forstå forbrugernes behov og de både betalte og/eller erhvervede algoritmefordele, der kan sikre dem et forspring i forhold til konkurrenterne med hensyn til at tage vigtige andele på et forholdsvis begrænset område. De virksomheder, der direkte eller indirekte sælger fysiske produkter, bør holde et vågent øje med området, og navnlig den kommende udvikling, samt indarbejde flere betalte medieinvesteringer og større sammenhæng til m-handel (f.eks. Google Wallet).

Resumé

Den nye “Nearby”-funktion på Facebook er blot ét eksempel på, hvordan der på onlineplatformene sker en sammensmeltning ikke kun af datasæt men også af de fysiske og virtuelle verdener qua de mobile enheder. Det kritiske punkt for mobilområdet ser ud til at vente forude i 2013, og alle de større spillere på området styrker nyttegraden af deres mobilapplikationer og tilbud. Det bliver helt afgørende at have kapaciteten til kommercielt at udnytte de mobile platforme fuldt ud på grund af finansmarkedernes krav om fortsat vækst. SoLoMo er et af midlerne til en effektiv kommerciel udnyttelse ved ganske enkelt at skabe kontekstafhængigt indhold tilpasset til en persons liv og placering.