Mindshare afholdte onsdag den 1. juni et velbesøgt seminar under overskriften After Ad – Kan dit brand overleve i en verden uden reklamer? Arnt giver her et resumé af formiddagen og de vigtigste pointer fra dette fremtids-scenarie.

Mindshare har i 15 år gennemført Reklameanalyser om danskernes holdninger til reklamer og årligt præsenteret resultaterne på et seminar. Fokus har været at se tilbage og følge udviklingen over tid. Det blev fuldstændig ændret i år, da deltagerne i løbet af formiddagen gradvist blev ført frem mod år 2025 i et scenarie uden reklamer. En provokerende tilgang valgt for at åbne øjnene overfor, at den nuværende reklamemodel er ved at spille fallit.

 

analyse ad

 

Vi har et de facto reklameforbud i Danmark

På baggrund af bl.a. resultaterne fra Reklameanalysen 2016 blev der ført bevis for, at forbrugeren i Danmark allerede har droppet reklamer i al almindelighed. Argumenterne er:

  • 44% af de danske husstande har sagt ’Nej tak’ til reklamer i postkassen
  • 41% af alle danskere begrænser deres digitale fodspor og 22% har et ad blocking program
  • Den første del af 2016 har budt på et accelereret fald i TV-seningen
  • Opmærksomheden til reklamer er faldet 60% på seks år
  • Irritationen overfor reklamer er i samme periode øget med 63%

Forbrugerne kan ikke se værdien af reklamer og der er en udbredt holdning til, at reklamer virker fordummende.

Ikke alle reklametyper er lige udsatte for forbrugernes ’forbud’. På baggrund af resultaterne fra Reklameanalysen kan reklamer grupperes i forskellige kategorier. De ’accepterede’ reklamer, der skaber værdi for forbrugerne såsom biografreklamer, smagsprøver i butikken og tilbudsaviser. På den anden side de reklameformater, der opfattes som ’intrusive’. Reklamer med høj opmærksomhed, der samtidig vurderes som irriterende. F.eks. bannerreklamer, reklamer igennem søgemaskiner og videoreklamer før videoer/klip på nettet. Reklametyper, der er på vej mod et forbrugerforbud i form af ad blocking programmer.

 

Surviving Without Advertising

Temaet blev fuldt op og perspektiveret af Nilufar Fowler, Global Lead på Team Unilever hos Mindshare, der gav en række survival tips til at operere i en verden uden reklamer:

”Vi rykker os fra Paid, Owned & Earned til Found, Used, Kept & Shared media. Og skiftet ses også ved, at vi går fra buying attention til earning affection. Særligt millennials fokuserer på, at du som brand har noget på hjertet og fokuserer på at skabe værdi. Hos Unilever klarer de brands, der har et klart defineret formål, sig dobbelt så godt som dem, der ikke har det”, sagde Nilufar.

Pointerne blev understreget af relevante purpose-driven (formålsskabende) cases, der har vundet Grand Prix i 2014 og 2015 – samt Burma/Myanmars første løve i Cannes.

 

Kom i gang før dine konkurrenter?

Jacob H. Mouritzen fra Mindshare sluttede seminaret af med en vigtig pointe om, at forbrugerforbuddet er aktuelt her og nu og det kræver radikale ændringer i annoncørernes tilgang allerede i dag. Det er bedre ”to disrupt yourself” end at dine konkurrenter eller en ny spiller gør det.

For at sætte skub i danske virksomheder har vi udviklet et workshopkoncept, vi kalder “break everything”, hvor vi igennem en styret proces ’hjælper’ kunder med at nedbryde deres egen forretning for derigennem at åbne op for nye udviklingsmuligheder. Et koncept vi med succes har afprøvet på flere af vores kunder.

Planning for agility (P4A) er et andet tiltag, brands kan drage fordel af, hvis de vil gøre sig gældende i en verden uden reklamer og fortsat være relevant, attraktiv samt top of mind. P4A kortlægger events og store øjeblikke, som fanger målgruppens opmærksomhed samt situationer, der sandsynligvis vil opstå indenfor det næste år. Vi ved bare ikke hvornår. Disse ’fixed and fluid moments’ linkes til det pågældende brand og der brainstormes på relevante, kreative ideer, der kan aktiveres når øjeblikket opstår.

Med disse værktøjer vil brands være godt forberedt på en verden uden reklamer.

 

For mere information om Mindshares Reklameanalyse kontakt Business Planning Director, Arnt Gustafsson, Mindshare.

For mere information om Mindshares Workshops kontakt Invention Director, Jacob Holst Mouritzen, Mindshare.