Bliver du ofte mødt af det samme banner igen og igen på nettet?

Hvis du lige nu sidder og vipper hovedet op og ned, så er du blevet udsat for det, vi i branchen kalder re-targeting. Og i dag giver jeg dig tre måder, du kan gøre den slags på. Men først skal vi have slået fast, hvad begrebet egentlig dækker over.

I medieordbogen på vores Den Lilla app (som du kan downloade her), er re-targeting betegnet som

En online optimeringsdisciplin til at målrette bannervisninger. Går ud på at vise bannerne specifikt til brugere, der allerede har udvist en interesse for et foruddefineret område, f.eks. et produkt på egen hjemmeside”

På nettet står annonce-budskaberne i kø, og du får de samme budskaber smidt i synet mange gange. Støjen på banner-markedet er med andre ord enorm.

Samtidig ved vi, at forbrugerne har større tendens til at reagere på budskaber, der bare virker nogenlunde målrettet deres adfærd, deres alder eller deres interesse. Budskaber, som manisk sendes ud til ung som gammel, med interesse for både heste og biler og victorianske frimærker – ja, der får du sjældent noget effektivt ud af annonceringen. Med bannerannoncering hedder det enten eller – ikke både og.

Jeg vil derfor vove at påstå, at setuppet i stedet skal være relevant og relativt individbaseret. Effekten ved at strikke en dynamisk kommunikation sammen i et re-targeting-setup, der tager højde for forbrugerens actions på et givent site (tidsforbrug, besøgte undersider, downloads af  materialer) – vil være betydeligt højere, end hvis du blot bliver ved med at skrige det samme generiske budskab i hovedet på modtageren. Teknologien er her, så lad os bruge den bedst muligt.

Men hvordan gør du så det? Jeg giver de tre mest anvendte opskrifter på re-targeting-setup af digitale kampagner:

Den enkle opskrift

Dette setup er mere end anvendeligt til re-targeting-kampagner, hvor man eksempelvis gerne vil opnå høj awareness på en bestemt service eller produkt, uden at det behøver være skræddersyet til den enkelte. Her gør du opmærksom på noget, minder brugeren om noget eller sælger noget universelt. Sandsynligheden for at opnå god performance er dog stadig højere, hvis du nøje planlægger din re-targetings kommunikationsflow. Det gør du i den gennemtænkte model:

Den gennemtænkte opskrift

Her har vi en upgrade af den enkle model og står på trinnet inden Den Dynamiske model. Du sætter et flow op med forskellige banner-budskaber som forbrugeren eksponeres for, alt efter hvilke punkter på et site de besøger.

Den Dynamiske opskrift

Bliver også kaldt DCO (Dynamic Creative Optimization) og er stadig relativ ny på det danske marked. Den er interessant fordi den befinder sig i spændet mellem indholdet af bannerannonceringen, der ligger i re-targeting-sporet, og udvalgte punkter på annoncørens site. Altså, indholdet du vil se i bannerne er afgjort af hvilke områder på et givent site du har besøgt. DCO dækker derfor ofte det behov du som annoncør har for at være relevant i kommunikationen ved at geneksponere forbrugeren for de produkter/services de netop har vist interesse for på dit site. Men DCO gør det også forholdsvist nemt for dig at have en løsning,der er forholdsvis nem at have kørende live på kontinuerlig basis.

Ovenstående er bestemt ikke en udtømmende liste af muligheder, det kommer helt an på den strategi, de kampagneformål samt de platforme, du har til rådighed. Men nu ved du, at uanset hvor nemt og bekvemt det er at lave en One size fits all-tilgang, så får du meget mere ud af at lade være med at skrige det samme budskab til alle, der indgår i din re-targeting kampagne. Ganske som i den virkelige verden kan de fleste nemlig bedst lide at blive talt til.

 

 

 

Coverfoto: Ingmar Zahosky