Danskerne altid været glade for at se TV, så det er ikke noget under, at vores TV har fået øgenavnet ”stuealteret”. Men med internettets indtog ser vi vel ikke særlig meget TV længere. Eller hvad? Dan Pedersen har kigget på tallene:

Hvis vi i anledning af vores 15 års fødselsdag går tilbage til 1999, og sammenligner seertallene med dugfriske tal, så viser det sig, at danskerne (3+) dengang dagligt brugte 2 timer og 39 minutter foran TV’et.

I dag bruger vi 2 timer og 51 minutter – altså ser vi 12 minutter mere hver dag. Umiddelbart virker det ikke som meget, men det svarer til en stigning på knap 8%, og de 12 minutter bliver til 73 ekstra timer per år.

Vi er altså samlet set blevet endnu mere glade for at se TV end dengang for 15 år siden. Det kan delvist skyldes at menukortet med kanaler er blevet større.

Men er det over hele linjen, at man bruger mere tid foran førnævnte stuealter end tidligere?

Nej det er det ikke! Et hurtigt blik på nedenstående graf viser, at det er personer over 30 år, der ser mere TV i dag end i ’99. I reelle tal har disse personer i dag øget deres daglige TV-forbrug med 30 minutter, så de nu sidder klistret til skærmen i 3 timer og 22 minutter –

For personer under 30 år er den daglige seening gået tilbage med 23 minutter til dagligt 1 time og 48 minutter. Der er altså en klar tendens mod, at jo ældre vi bliver, jo mere TV ser vi. På det punkt har ikke meget ændret sig de sidste 15 år.

tvsening 1999 2014