Detaljer

Den 8. maj annoncerede Facebook lanceringen af Audience Insights, der er et redskab, specifikt beregnet til, at bureauer kan opnå bedre viden om publikum på tværs af platformen. Audience Insights adskiller sig fra Page Insights, da det gør bureauerne i stand til at se på tendenser hos det aktuelle eller potentielle publikum, i stedet for blot at se på specifikke handlinger, der sker på et varemærkes side.

Dette er en fordel, idet bureauerne nu kan få bedre informationer om det relevante Facebook-publikum, uanset om det er fans eller ikke-fans. Disse informationer inkluderer oplysninger så som land, by, alder, uddannelse, livsstil, husstandsindkomst, hjemmeboende børn og købsvaner (blandt andet). Det er også muligt at se disse oplysninger hos det generelle Facebook-publikum og ikke bare det publikum, der er koblet til din side eller din begivenhed.

Frem for alt vil det nye indblik gøre bureauer i stand til at rette fremtidige planer mod månedlige, aktive brugere frem for mod alle fans, og det betyder bedre præcision i kampagnernes omfang. Hvis det specifikke månedlige, aktive publikum er af interesse, kan bureauer oprette og bedømme grupper for at indsamle oplysninger, før de på et senere tidspunkt kører kampagner.

Konsekvenser

Hvad førte til denne bedre Insight-version?

Facebook har brugt oplysninger, de allerede ejer, og har arbejdet aktivt med mange tredjeparter (som eksempelvis Axicom) for at skabe dette redskab. Facebook lancerer Audience Insights som et “markedsføringsredskab der kan hjælpe varemærker med at levere endnu mere meningsfyldte meddelelser til mennesker”.

Alle publikumsindblik bliver opdateret i realtid og trækkes direkte fra Facebook-data. De demografiske og psykografiske indsamlede indblik vil være en fordel for alle planlæggere på Facebook fremover. Hvis du eksempelvis vil gøre opmærksom på et bestemt produkt til mænd mellem 18 – 24, der bor i nærheden af dine flagskibsbutikker, er det nu muligt, at få adgang til oplysninger om, hvem de er, hvor ofte de anvender Facebook og med hvilken enhed. Disse oplysninger kan efterfølgende tillægges indkøbsmønstre og indkøbsmetoder.

Facebook frigav yderligere oplysninger om denne lancering på deres blog den 8. maj. Interessant nok, og måske i virkeligheden også vigtigere, er der meget snak om, at dette redskab, der måske nok er lanceret som et redskab til bureauer, i virkeligheden bliver brugt som et forsøg på at få fat i små og mellemstore virksomheder, der gerne vil have en større forståelse af, hvem deres kunder er og som ikke har råd til, at bureauer kan foretage dybdegående publikumssegmentering. Ved at tilbyde dette redskab til disse virksomheder, kan det være en tilskyndelse til, at de i bogstaveligste forstand kan “fjerne mellemleddet” og koncentrere sig om at håndterer deres egne platforme.

Opsummering

Med en international udrulning planlagt i løbet af de kommende måneder, er det altafgørende for bureauerne, at de får styr på denne opdaterede platform og vedbliver at være eksperter på tværs af kundepublikummet, især hvis de arbejder med at udvikle små/mellemstore kunder. Vi glæder os til at se næremere på dette nye værktøj.