Det står efterhånden klart for de fleste annoncører at forbrugerne i stigende grad og i den nærmeste fremtid også i overvejende grad findes på mobile enheder. Derfor er der ikke længere tvivl om at fraværet på mobile platforme vil have en forretningsmæssig konsekvens for langt de fleste virksomheder. Der er med andre ord ikke noget at rafle om længere, når det kommer til mobile.

Mobile dominerer da også mange overskrifter i branchemedierne og særligt på bureauerne prædiker vi om mobile til kundemøder og diverse seminarer. ’Er mit brand egentlig mobile?’ må være et centralt spørgsmål for mange annoncører, når man til tider desillusioneret og måske med en lille bitte smule dårlig samvittighed tager emnet op i sin organisation. For at kunne svare på det, må man imidlertid først besvare et andet og mere grundlæggende spørgsmål, nemlig ’hvad er mobile?’.

Hvad er mobile?

Mobile er mange ting og derfor giver spørgsmålet anledning til lige så mange svar som hvis man eksempelvis spurgte ’hvad er mad…?’ Egentligt er begrebet mobile blot modsætningen til stationær, og i en marketing sammenhæng en bred fællesbetegnelse for digitale enheder som er koblet til internettet via ’skyen’ og således fungerer trådløst, mens man er på farten – altså mobilt for at blive i genren.

MobileSåledes er mobile ikke kun afgrænset til mobiltelefoner og tablets, men også ure og briller bliver i stigende grad mobile i marketingmæssig forstand. Foruden en række forskellige mobile platforme findes der yderligere end række forskellige discipliner indenfor mobil marketing eksempelvis mobilannoncering, mobilbetaling, kundedialog via mobileenheder og POS aktivering via mobile enheder.

Mobile er altså et vidt begreb, og derfor er det svært at afgøre om ens brand er mobile eller ej. Det er i sidste ende forventningerne hos forbrugerne til netop dit brand, som afgør dette. Fordi anvendelsen i flere situationer vil være forskellige fra hver af disse platforme, vil man som annoncør også skulle forholde sig specifikt til hver enkelt mobil platform og vælge netop den disciplin som matcher forventningerne hos ens forbrugere bedst.

Skal jeg have en mobil marketing strategi?

Stadig er smartphones og tablets de dominerede mobile enheder, og da også disse annoncørerne generelt er mest opmærksomme på. Ganske enkelt fordi det primært er her, forbrugerne befinder sig lige nu. Derfor er det også afgørende som annoncør naturligvis, at tilpasse sine webbasererede platforme til at kunne fungere på mobile enheder. Resultatet ved ikke at gøre dette vil med al sandsynlighed være mistede kunder. Desuden vil mange annoncører med fordel også kunne implementere et mobile first mindset, hvor der udvikles til mobile enheder før der udvikles til webbaserede platforme, for at være på forkant med udviklingen.

For nogle annoncører vil ovenstående være tilstrækkeligt, men ønsker man at øge kundestrømmen, maksimere mersalget, udbygge loyaliteten eller på anden vis engagere forbrugeren yderligere i ens brand, så er der behov for en egentlig mobil marketing strategi. Nedenstående viser en række af de mere almindelige discipliner indenfor mobil marketing. Et ikke udtømmende overblik, men alligevel en omfattende liste af forskellige løsninger, som kan være svære at navigere imellem, hvis ikke man arbejder med dem på daglig basis.

Mobile eco system

Og der findes ingen one-size fits all strategi i forhold til mobil marketing, hvilket figuren ovenfor også antyder. Ligesom alle for 3 år siden pludselig skulle have en Facebook Page fordi alle andre havde en, så opleves lidt samme tendens i forhold til apps nu til dags. Det frarådes blot at basere sin mobil marketing strategi på populære trends. I stedet bør man orientere sig mod behovene hos sine nuværende kunder samt potentielle nye kundesegmenter, og derfor må man som annoncør stille sig to centrale spørgsmål for at beslutte sin mobil marketing strategi.

  • Hvilken oplevet merværdi skaber jeg for mine kunder ved at tilbyde dem at involvere sig med mit brand via mobile platforme eks. SMS/MMS, apps, kuponer, bluetooth,  augmented reality m.m.?
  • Hvilken forretningsmæssig merværdi skaber jeg for min virksomhed ved at implementere en mobil marketing strategi?

Vurderer du at der er et potentiale i form af øget værdi for både kunderne samt virksomheden, først da må man forholde sig til en række mere lavpraktiske spørgsmål omkring kompetencer, ressourcer, platforme og løsninger.

En beslutning kan også være, ikke at have en mobil marketing strategi, hvis svarene på ovenstående peger i retning af, at forbrugerne ikke vil opleve din mobile tilstedeværelse som forbedret service. Det vigtige er, at gøre sig nogle indsigtsbaserede overvejelser omkring den værdi en mobil marketing strategi vil skabe. Vi har alle rigeligt at se til, og må prioritere vores ressourcer i forhold til hvor vi skaber størst værdi – ikke i forhold til, hvor vi synes det er sjovest lige for tiden.

Mobile marketingLidt inspiration fra den virkelige verden

Mobile er altså ikke bare mobile, og foruden forhåbentligt at inspirere en lille smule, så er indlægget her i høj grad også en opfordring til at kalde tingene ved deres rette navn, så vi ikke skaber mere forvirring end højest nødvendigt i en travl hverdag.

Her følger nogle udvalgte cases tænkt til ren inspiration indenfor fem forskellige mobile discipliner. Alle er baseret på smartphones, men kunne i princippet sagtens have anvendt andre mobile platforme.