Hvad er Xaxis?

Xaxis er verdens største virksomhed som indkøber specifikke målgrupper på display-medier. Gennem denne platform, tilbyder Xaxis annoncører en enkelt, omfattende ressource, hvorfra man kan nå ud til og engagere sig med globale målgrupper på tværs af universet af digitale medier. Xaxis gør dette for sine GroupM selskaber, Maxus, MEC, Mediacom, og Mindshare. Xaxis findes i hele verden og er en del af WPP.

 

Brug

Xaxis lancerer produkter, der hjælper annoncører med at skabe brand awareness, dialog med kunder og drive tiltag på tværs af alle digitale mediekanaler med målbare afkast af investeringen. Et sådant produkt giver annoncørerne mulighed for præcist at udvide rækkevidden af TV-seere via digitale medier uden tab. Xaxis giver også annoncørerne eksklusiv adgang til målretning i kvalitetssikrede miljøer som består af GroupMs bedste mediepartnere. Alle Xaxis medieprodukter er understøttet af indsigt og analyse, muliggjort af den proprietære Xaxis data management platform – den eneste teknologi af sin slags blandt mediebureauer.

 

Fordele

Xaxis effektiviserer og forbedrer annoncørernes mulighed for direkte at målrette mod bestemte grupper og til lavere omkostninger end nogen anden mulighed. Ud over de mere effektive målretninger, håndterer Xaxis den komplekse og højt specialiserede digitale markedsføringsform af DSPs, med udvekslinger, annoncenetværk, optimering af værktøjer og data leverandører. Fordi Xaxis driver en patentbeskyttede teknologiplatform, uden tilknytning til en medievirksomhed, kan vi give en mere objektiv og omfattende indsigt til vores partnere.

Så snart snakken drejer sig om eksponeringer på internettet tænker mange straks klikrater, SEM/SEO, re-targeting, pre-click behaviour, post-click behaviour etc.

Et ”nyt/gammelt” format blander sig dog i kampen om reklamekronerne. Dels blandt de digitale budgetter, men i særdeles fra traditionelle TV-budgetter!

Prerolls, midrolls, Interstitials, online video, WEBTV, kært barn mange navne. Fælles for dem alle er dog at det drejer sig om, at man som annoncør kan vælge at afvikle sin reklamefilm på nettet.

Barriererne er forsvundet

Allerede i ”de glade” dot com dage så vi de første traditionelle TV-spots afviklet i display annoncering eller før video-clip.  Tre væsentlige udfordringer har dog betydet, at vi først nu ser en eksplosiv vækst inden for denne type annoncering.

  1. Afviklingen blev målt på de den gang traditionelle KPIér på nettet (CPC/CPL)
  2. Begrænset dækning pr. indrykningsmedie – dvs. lav nettodækning
  3. Omkostninger i forbindelse af digitaliseringen af reklamefilmen til nettet.
  4. Høj afviklingspris i forhold til TV

I dag ser verden anderledes ud.

  1. Web-tv bliver i dag målt i forhold til traditionelt TV. Cases viser, at afviklingen er effektiv i forhold til at skabe kendskab/awareness. Altså KPIér vi kender fra en traditionel TV-kampagne.
  2. Annoncenetværk som f.eks. Xaxis gør det muligt, at ramme op til 90% af de  yngre målgrupper i løbet af en måned.
  3. TV er blevet digitaliseret, dvs. materialet kan direkte anvendes på nettet (WEBTV)
  4. Prisen for WEBTV har været for nedadgående de seneste år og prisen for traditionelle TV-reklamer er stigende

WEBTVs relevans som særligt supplement til den klassiske TV kampagne forstærkes af de seneste års tendens til at forbrugerne forlader/nedprioriterer TV skærmen til fordel for digitale alternativer. Mindshare har i efteråret 2012 og foråret 2013 gennemført en analyse af danskernes brug af on-demand TV-tjenester, som dokumenterer denne udvikling.

Nye værktøjer

Potentialet for afvikling af traditionelle TV-reklamer på Internettet er større end nogensinde før. Hertil kommer udviklingen af tværmedielle værktøjer fra GroupM, som gør det muligt at planlægge og optimere sin TV-kampagne på tværs af de to medier (TV/Internet). Man kan sige, at annoncørerne reelt har fået endnu en TV-kanal, som bør overvejes i optimering af en TV-kampagnes dækning og frekvens.

For at vurdere WEBTV som dækningssupplement til en TV kampagne har GroupM/Xaxis i samarbejde med TechEdge udarbejdet WEB-Karma, hvor man kan beregne det bidrag som WEBTV giver til dækningen på en traditionel TV-kampagne.

blog

 

Simulering af WEBTV kampagne

I nedenstående eksempel har vi i WEB-Karma taget udgangspunkt i en 3-ugers TV kampagne med et budget på 1 mio. afviklet på TV2, Viasat og SBS Discovery.  I eksemplet har vi simuleret en kampagne med og uden brug af WEBTV. I eksemplet har vi taget 5% af TV-budgettet og allokeret til WEBTV (Xaxis).

Simuleringen er foretaget i en ung og ældre målgruppe for at afdække muligheder/konsekvens.

 

Kun TV

TV + WEB-TV

 

1+

3+

1+

3+

Personer 15-40 år

70%

46%

82%

53%

Personer 40-60 år

73%

46%

83%

51%

Kilde: WebKarma – Simulering-samme budget / Xaxis TV

Resultatet er klart. WEBTV er blevet kost-effektivt og bør overvejes som supplement til TV.

Ved som her, at allokere en mindre del af TV-budgettet til WEBTV (her Xaxis-TV), opnår vi yderligere kost-effektiv dækning.

I den yngre målgruppe opnår vi her 12% ekstra dækningspoint ved en allokering  til WEBTV, hvilket svarer til en stigning på 17% i nettodækning. På den ældre målgruppe opnår vi 10% flere dækningspoint, svarende til 14% højere nettodækning.

Hvad kan vi bruge det til?

Generelt vil WEBTV være kosteffekt, når der optimeres lave frekvensintervaller (f.eks. nettodækning) og i særdeleshed på de yngre målgrupper.

MEN også de ældre målgrupper er værd at overveje, når der skal optimeres dækning. Kontaktprisen kan i nogle tilfælde være højere end TV, men afviklingen via WEBTV gør det muligt at skabe billigere unik dækning, end hvis pengene udelukkende blev placeret på traditionelt flow TV.

Så SBS Discovery, TV2 og Viasat! En ny kommerciel TV-station er nu fuld konkurrencedygtig… Be aware  The Force of WEBTV is increasing.