Facebook overraskede hele reklameverdenen i sidste uge ved at offentliggøre, at omsætning fra mobilen nu udgør 41% af den sociale Goliats samlede annonceomsætning. Tidligere har flere skeptikere været kritiske overfor hvorvidt Facebook kunne løfte opgaven efter børsnoteringen og flytte deres indtjening fra udelukkende at være desktop-orienteret til nu at skulle være orienteret mod mobilen. Og vel at mærke at flytte denne på en måde, der skaber mere indtjening, og samtidig ikke får brugerne til at forlade Facebook. Bestemt ikke nogen let opgave, men Facebook har i dén grad løftet den.

Vækst på alle fronter

Foruden de 41% af omsætningen der kommer fra mobil, blev den samlede omsætning for 2. kvartal 2013 oplyst til 1,81 milliarder USD. Det er en stigning på 53% sammenlignet med 1,18 milliarder USD i 2. kvartal 2012. Af disse kommer 1,60 milliarder USD fra annonceomsætningen og udgør dermed 88% af den samlede omsætning, hvilket er en stigning på 61% i forhold til samme kvartal sidste år. Alt sammen resultater der fik kursen på Facebooks aktie til at stige med hele 30%.

Nye produkter

Grunden til at Facebook har skabt så stort et overskud skal findes på flere områder. I løbet af 2. kvartal nåede man blandt andet over 1 million aktive annoncører, primært på grund af en markant vækst blandt lokale virksomheder. Video til Instagram blev introduceret, hvorefter 5 millioner videoer blev uploadet i løbet af de første 24 timer. Facebook for Every Phone-app’en har samlet over 100 millioner aktive brugere på månedsbasis, hvilket har gjort det muligt at bruge Facebook på andre typer telefoner end smartphones. Og endelig lancerede Facebook en række nye produkter, blandt andet Verified Pages, hashtags og embedded posts, som har forstærket Facebooks position på markedet. Grundlægger og direktør, Mark Zuckerberg, udtalte i den forbindelse: “Vi har opnået gode resultater med hensyn til at udvide brugerkredsen, skabe et dybere engagement og levere gode økonomiske resultater, navnlig på mobilområdet. Vores indsats for at gøre mobilen til den bedste Facebookgrænseflade udviser gode resultater og sikrer os et solidt afsæt ind i fremtiden.”

 Facebook er blevet voksen

Dette massive vendepunkt markerer et nyt modenhedsstadie for virksomheden Facebook. For kun 1½ år siden havde den førende sociale platform ingen eller meget lav indtjening fra mobilområdet (og tilsyneladende heller ingen strategi for området), og det store spørgsmål, da virksomheden blev børsintroduceret i 2. kvartal sidste år, var: “Kan Facebook komme til at tjene penge på mobilplatformen?”. Den tvivl gjorde Facebook altså alvorligt til skamme i den forgangne uge og virksomheden leder nu efter den næste gyldne markedsmulighed. Et oplagt område er annoncering på den nye Facebook for Every Phone-service, som stadig er i sin spæde opstart. Potentialet er stort fordi Facebook via app’en pludselig er nået ud til udviklingslandende, som i meget lav grad bruger smartphones. Et marked som er meget attraktivt for annoncørerne, idet der ikke findes nogen let måde at nå ud til forbrugerne i udviklingslandene på.

Verdens største annonceringsplatform

Facebook har offentliggjort et særdeles positivt kvartalsresultat og overgår alle forventninger efter et omtumlet kvartal, navnlig inden for annoncering på mobilplatformen. Det er et klart tegn på, at Facebook nu påtager sig sin rolle som kanal mellem brugere og virksomheder – efter tre vanskelige måneder præget af den vage beslutning om at vise annoncer på uegnede sider og gentagne forsinkelser af den annoncerede videoannonceplatform. Men resultaterne taler deres tydelige sprog og indikerer, at Facebook fremover bliver vanskelige at matche som verdens største annonceringsplatform.