Baggrund

Som et helt uventet træk indgik AOL, Yahoo og Microsoft i sidste måned et partnerskab om at sælge hinandens online displayaktiver. I første omgang vedrører partnerskabet om aktiver kun USA og Canada. Det nye samarbejde er et modtræk mod to aktuelle nøgletendenser. For det første ønsker alle tre parter at øge salget og udnytte usolgte aktiver bedre for at opnå en større andel af displayannonceringsmarkedet. For det andet er partnerskabet et modtræk mod Google, der historisk har domineret markedet for betalte søgninger og nu ønsker at opnå samme position på displaymediaområdet.

Detaljer

Indholdsejerne har ofte fundet det besværligt at sælge og kapitalisere på usolgte aktiver til den sværm af alternative leverandører, annonceringsnetværk, affiliates og salgshuse, der opererer på markedet. Det er kort sagt en kompleks og dyr model, som udbyderne har levet med af ren og skær nødvendighed. To ting har imidlertid ændret landskabet. For det første har teknologiske fremskridt inden for automatiske afkaststyringssystemer gjort udbyderne i stand til bedre at tilpasse aktiverne til den faktiske værdi baseret på undersøgelser og data i stedet for mavefornemmelse og frokoster. For det andet har konkurrencesituationen (Google, Facebook) tilsammen med en massiv vækst i interneteksponeringer tvunget markedet til at revurdere den historiske værdikædes effektivitet.   Faktum er, at den nye alliance sætter Microsoft, AOL og Yahoo i stand til dramatisk at nedbringe det antal leverandører, de benytter, og samtidig kapitalisere bedre på aktiverne via teknologi, færre og mere strategiske alliancer og fælles datapuljer. På den måde kan de på flere fronter i højere grad reelt og effektivt tage konkurrencen op med Google, som alle populært sagt opfatter som ”fjendens fjende”.

Implikationer

Der er tre mulige konsekvenser for afsætningsvirksomhederne og branchen.

Prissætning: Brands og bureauer vil langt bedre kunne vurdere og købe usolgte eksponeringer baseret på et målbart og efterprøvet øget ROI via bedre online casino no deposit bonus målretning i forhold til både målgrupper og målsætninger.  Det bliver helt kritisk for at opnå det ønskede resultat at anvende en konsistent teknologiløsning og fælles data dækkende det brede partnerskabs aktiver. Partnerskabet gør det også meget lettere for de involverede udbydere at koble deres aktiver med købsplatforme, der henvender sig til meget bredere målgrupper som f.eks. WPP’s nyligt lancerede Xaxis.

Enkelthed: Microsoft og Yahoo har allerede en vis erfaring med at forenkle købsprocessen for betalte søgninger via Bing partnerskabet. Nøgleelementerne i Microsofts og Yahoos søgepartnerskab er fælles aktivpuljer, teknologiløsninger og API”er og salgsstyrke. Der vil være lignende stordriftsfordele at hente i det nye partnerskab, nu med AOL ombord.

Rækkevidde: Ved at samle deres aktiver kan alle partnerne nu opnå en markant større rækkevidde ud til de fleste forbrugergrupper. Det er særligt vigtigt, da de tre udbydere har forskellig lokal markedsstyrke og betjener virksomhederne efter marked. Ved at samle kræfterne bliver summen beviseligt større end de enkelte dele hver for sig.

Resumé

Partnerskabet er et klogt træk for alle tre deltagere med henblik på at strømline og forenkle deres forretningsmodeller, skalere adgangen til købsplatforme for bredere målgrupper som Xaxis, og for at bremse Googles ambitioner på displaymarkedet. Det ser faktisk ud til at være så profitabelt, at man let kan få den tanke, at et endnu tættere samarbejde kan være under opsejling.