Facebook PlacesVi har den seneste tid kvidret en del om Facebook Places. Nærværende indlæg er en opsamling af hvad vi ved om Facebook Places og hvad vi tror potentialet er for annoncører.

LBS – Location Based Services

Facebook Places er i kategorien Location Based Service (LBS). Udbredelsen af app-phones med GPS har medført at der er blevet (og bliver) produceret en række applikationer og tjenester, som anvender brugerens geografiske lokalitet.

Eksempler her på er:

  • Google Lattitude, en tjeneste der live via Google Maps viser hvor en bruger og dennes netværk befinder sig
  • Google Navigation, gratis navigations-tjeneste
  • Foursquare, social tjeneste, hvor brugerne kan tjekke på lokaliteter og herved opsamle point, batches, m.v.

..og så selvfølgelig Facebook Places:

Facebook Places

Facebook indeholder en række meta-netværk For eksempel events, hvor personer, der deltager forbindes, eller billeder, hvor personerne på billederne gennem tag’s bliver forbundne.

Facebook Places er på samme måde som billeder og events et meta-lag. Brugere og indhold forbindes i dette tilfælde, til en given geografisk lokalitet.

Pt. er Facebook Places kun tilgængeligt for amerikanske Facebook-brugere, men det nordiske Facebook kontor forventer at Places vil blive tilgængeligt for danske brugere i løbet af september.

Potentiale i Facebook Places

I og med at Facebook har mere 0,5 milliard brugere (2,5 millioner danske brugere), så har Facebook allerede løst, det der for de øvrige sociale lokalitetsbestemte tjenester har været den største knast, nemlig kritisk masse.

Facebook Places er selvfølgelig mest relevant fra mobile enheder, men også her er potentialet tilstede. I følge Facebook, så anvender 625.000 danske brugere allerede nu Facebook fra deres mobiltelefon. Med det stadigt stigende salg af app-phones, så vil dette tal nok hurtigt runde en million.

Det afgørende er så om brugerne finder Places relevant og interessant. Min vurdering er, at særligt de yngre segmenter vil se det som en attraktiv service. De ældre segmenter vil nok, hjulpet af en hær af kritiske journalister, skulle en tur igennem “krænkelse-af-privats-livs-fære”-møllen før de tager Places til sig.

For annoncørerne, så vil Places særligt være interessant for annoncører hvor geografisk tilstedeværelse er relevant. Altså lokale virksomheder og virksomheder med forhandlerled. For disse vil det være oplagt at oprette og anvende de specifikke Places. Dette vil give mulighed for at kommunikere direkte til sine besøgende (f.eks. med tilbud, informationer om events, m.m.). Desuden vil annoncøren kunne opnå en vis opmærksomhed igennem brugernes (de der tjekker ind) netværk (tjek ind optræder ligesom øvrige aktiviteter i Newsfeed’en).

Yderligere, så kommer vi nok til at se en del kampagner, der mere eller mindre heldigt, har tjek-ind på Facebook Places som en del af deres aktiveringsstrategi.

Sidst, så vil det også være ret interessant, hvis Facebook Ads kunne segmenteres på baggrund af brugernes geografiske færden – og ikke mindst, typen af tjek-ind (en bruger, der hver weekend tjekker ind på Crazy Daisy vil givet være relevant for Bacardi).

Hvis udmeldingen om at Places bliver tilgængelig i løbet af september holder, så vil vi forhåbentlig snart kunne præsentere de første konkrete danske erfaringer med Facebok Places.