På dansk bruger vi ofte betegnelsen mund-til-mund metoden, som vel rettere skulle hedde mund-til-øre, altså kommunikation mellem forbrugerne.

Se relaterede begreber Viral Marketing, Earned Media,Seeding.