Spam er en betegnelse for reklamer, brugeren ikke selv har bedt om, som sendes via e-mail eller i nyhedsgrupper

Se relateret begreb Permission Marketing.