Lokationsbestemt markedsføring er en betegnelse for dét, at kunne sende kommunikations-/markedsføringsmateriale (tekst, lyd, billeder og film) til eksempelvis en mobiltelefon, som befinder sig på en bestemt lokation. Kan f.eks. anvendes af museer, hvor man via sin mobiltelefon modtager informationer (lyd) i henhold til de udstillinger, man ønsker at vide noget om.