Web-tv er betegnelsen for et videoindslag, som bliver offentliggjort på Internettet.

Web-TV kan f.eks. benyttes som et alternativ til et traditionelt TV, hvis man ønsker at se fjernsynsudsendelser på sin computer eller smartphone. Web-TV kan også anvendes strategisk af virksomheder ved at anvende Web-TV som kommunikationskanal ud til kunden.