Det punkt hvor en kampagne begynder at miste sin effekt pga. overeksponering. Et udtryk, der betegner det frekvens-niveau, der gør, at en reklame begynder at miste sin evne til at kommunikere effektivt eller ligefrem skabe negativ effekt. Dette frekvens-niveau varierer fra budskab til budskab.