Inden for Marketing et udtryk for en nichestrategi, hvor der fokuseres på mange små frem for få store (kundegrupper, distributionspunkter etc.) til at skabe volumen.

Begrebet blev udbredt af Chris Anderson i en artikel i magasinet Wired i Oktober 2004.

Her nævnte han bl.a. Amazon.com og Netflix som eksempler på virksomheder som benyttede denne strategi. Anderson beskrevet The Long Tail konceptet dybere i sin bog “The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More”.